Navigace

 • 20. 2. 2018

  Platba na účet nebo složenkou

  I. kategorie (7 až 10 let) - 520,- Kč (20 dní x 26,- Kč)

  II. kategorie (11 až 14 let) – 560,- Kč (20 dní x 28,- Kč)

  III. kategorie (15 a více let) – 600,- Kč (20 dní x 30,- Kč)

  svačinky – 280,- Kč (20 dní x 14,- Kč)

 • Komentovaná prohlídka školy

 • Ozoboti

  31. ledna odpoledne Ozoboti opustili naši školu. Celý měsíc s nimi pracovali žáci pátých, šestých a sedmých tříd. Po prvním týdnu seznamování probíhalo programování robotů i za pomoci počítačů. V posledním týdnu žáci sedmé třídy řešili i složitější zadání úkolů (výsledek úkolu je na krátkém videu).

  Kompletní fotogalerie z celého měsíce je v odkazu níže (fotky i videa).

  Fotografie z této akce nelznete na http://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-01_Ozoboti/

 • Reprezentace a pochvala ředitelky školy

  Uděluji pochvalu ředitelky školy Viktorce Vágnerové, žákyni 9.A třídy za zodpovědnou přípravu a vzornou reprezentaci školy v okresním kole olympiády v českém jazyce a  gratuluji k získání 2. místa. Viktorce budeme všichni držet palce i v kole krajském.

  Dále uděluji pochvalu ředitelky školy Davidu Maixnerovi, žáku 9.A třídy za velmi náročnou a zodpovědnou přípravu na školní i okresní kolo dějepisné olympiády a za vzornou reprezentaci školy v této soutěži.

  Mgr. Jana Hanáková

 • Doplněk školního řádu - zákaz mobilních telefonů, tabletů

  Vážení rodiče,

  vzhledem k nadměrnému a nezdravému používání telefonů a tabletů v průběhu dne ze strany žáků za účelem her a nevhodné komunikace se spolužáky, přistupujeme k přijetí níže uvedeného opatření. Zároveň si Vás dovolujeme požádat o součinnost a kontrolu Vašich dětí  při práci s těmito médii. Zjišťujeme, že mnohé děti využívají facebook a další sociální sítě v pozdních večerních i nočních hodinách, následně nejsou schopné kvalitní práce ve školním prostředí. Necháváme na Vašem zvážení, zda je nutné, aby děti do školy tato zařízení nosily.

  Doplněk školního řádu platný od 1. 2. 2018

  Mobilní telefony a tablety žáci vypnou při vstupu do budovy. Po celou dobu vyučování  a pobytu ve školní družině musí být telefon i tablet vypnut (nikoliv na tichý režim). Použít ho lze pouze ve výjimečných případech o přestávce se svolením učitele.

  Za případnou ztrátu mobilního telefonu či tabletu ručí škola pouze tehdy, pokud si jej žák uloží na místo k tomu určené, tj. v hodinách TV v kabinetu vyučujících a v ostatních případech má žák mobilní telefon či tablet stále u sebe, což je považováno za místo obvyklé.

  Platí přísný zákaz fotografování a natáčení videa na mobilní telefon (tablet) během pobytu ve škole a na školních akcích.

  Platí přísný zákaz veškerých projevů kyberšikany.

  Při porušení tohoto zákazu bude žákovi mobilní telefon (tablet) zabaven, uložen v trezoru školy a vydán pouze zákonným zástupcům žáka.

 • Asistent/ka pedagoga

  Ředitelství ZŠ Brno, Tuháčkova 25

  přijme do pracovního poměru

  asistenta/ku pedagoga

  (i důchodového věku nebo studenta/ku)

  s nástupem od 1. 9. 2018

   

  Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. Jana Hanáková,

   tel.:545 221 173

                                                                                                                                     Mgr. Jana Hanáková,                                                                                                                                      ředitelka školy

 • Učitel/ka 1. stupně

  Vedení ZŠ Brno, Tuháčkova 25 přijme pro školní rok 2018-19 do pracovního poměru na plný úvazek učitele/ku 1. stupně.

  Bližší informace získáte u ředitelky školy na tel. 545 221 173.

  Životopisy zasílejte na info@zstuhackova.cz

 • 16. 1. 2018

  Platba na účet nebo složenkou

  I. kategorie (7 až 10 let) - 364,- Kč (14 dní x 26,- Kč)

  II. kategorie (11 až 14 let) – 392,- Kč (14 dní x 28,- Kč)

  III. kategorie (15 a více let) – 420,- Kč (14 dní x 30,- Kč)

  svačinky – 196,- Kč (14 dní x 14,- Kč)

 • Lyžařský kurz žáků II. stupně

  Přes nepřízeň počasí a s očekáváním, co nás v Bílé čeká, jsme se i letos vydali v hojném počtu na lyžařský kurz.

  Po příjezdu na místo a ubytování jsme vyrazili na svah, který se pracovníci areálu snažili udržovat v přijatelném stavu. Žáky jsme dle jejich výkonnosti rozdělili do družstev a hned započali s výcvikem. Snowboardisty měla na povel paní učitelka Tereza Možná a lyžaři byli rozděleni do tří družstev pod vedením pánů učitelů Jana Klimeše, Magdaleny Pfefferové a mé maličkosti.

  Děti si pobyt i v takových klimatických podmínkách užily, mnozí se zdokonalili a ti, co s výcvikem začínali, na konci týdne svah suverénně brázdili.

  Již nyní se všichni účastníci těší na příští rok.                                                         Hana Prudilová, vedoucí LVK

  Fotogalerie na adrese: https://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-01-14_lyzak_2018

 • Jazykový kurz – English Focus

  Jazykový kurz – English Focus  na naší základní škole

  Cílem kurzu je zprostředkovat českým studentům týdenní intenzivní kontakt s rodilým mluvčím anglického jazyka, většinou Britem nebo Američanem, poskytnout jim zážitek z interakce pouze v angličtině a dokázat jim, že přes možné počáteční obavy či ostych umějí lektorovi sdělit, co chtějí nebo potřebují. Kurz studentům přináší pocit úspěchu a hrdosti, že se zvládnou domluvit v cizím jazyce. Účastníci se nejen naučí nová slovíčka, nové fráze a prostřednictvím her a konverzačních aktivit si hlouběji osvojí anglickou gramatiku, ale především získají motivaci pro další zdokonalování se v angličtině.

  Vyučující jsou rodilí mluvčí s TEFL certifikátem a pedagogickou průpravou.

  Termín kurzu je 9.4 – 13. 4. 2018 v rozsahu 5 vyučovacích hodin denně.

 • Vstup do budovy školy

  Vážení návštěvníci a rodiče žáků naší školy,
   
  prosíme Vás, abyste respektovali
  zákaz vstupu do budovy základní školy a školní jídelny z hygienických a bezpečnostních důvodů. 

  V případě potřeby osobního jednání s třídním učitelem (učitelkou, či jiným vyučujícím) si domluvte schůzku předem. E-mailové kontakty a telefonní čísla na všechny vyučující jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Zaměstnanci školy. 

  Po příchodu do budovy školy prosíme vyčkejte na vyučujícího v prostorách vstupu u vrátnice. Pohyb dospělých osob po budově školy je možný pouze v doprovodu zaměstnance školy. 
   
  Snažíme se vést děti k samostatnosti, pomozte nám v tom.  
   
  Děkujeme za pochopení,
   
  vedení školy

 • Moderní výuka informatiky

  Zatímco v zahraničí se žáci učí v informatice programovat, u nás stále psát ve Wordu nebo Excelu. Už nejmenší děti by mohly rozvíjet takzvané informatické myšlení pomocí zábavných hraček, jako je například robotická včelka či Ozobot. (zdroj: Hospodářské noviny)

  I naše škola nechce zůstat pozadu a proto se vyučující informatiky pan Mgr. Krištof rozhodl zařadit na prosinec a leden do výuky téma algoritmické myšlení a programování. Základy algoritmického myšlení a první krůčky v programování si žáci osvojí s využitím projektů Code.com a Scratch. V lednu bude výuka od páté třídy a výše zaměřena na práci s Ozoboty (více na http://ozobot.sandofky.cz/ nebo https://ozoblockly.com/). Do školy se Mgr. Krištofovi podařilo zapůjčit deset Ozobotů pro skupinové práce žáků. Z výukových hodin budou pořízeny i záznamy.

  Fotografie z této akce nelznete na http://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-01_Ozoboti/

 • Ukázková hodina pro budoucí prvňáky

 • Charitativní sbírka

  Vážení rodiče, milí žáci,

  z důvodu nízkého zapojení žáků do sběrové akce starého papíru - charitativní akce, jsme prodloužili možnost odevzdání starého papíru ve škole do úterý 16. 1. 2018. Velmi by nás potěšilo, kdyby se zapojil každý žák. Dovoluji si požádat rodiče o spolupráci, v případě dovezení většího množství papíru je potřebné kontaktovat předem pana školníka nebo třídního učitele a domluvit termín předání. Celý výtěžek za odevzdaný sběr věnujeme prostřednictvím Spolku rodičů na nákup invalidního vozíku pro mladšího kamaráda z MŠ Klášterského. Předem Vám všem děkuji za účinnou spolupráci.

  Mgr. Jana Hanáková

 • Charitativní sbírka

  Milí žáci,
  vážení rodiče,
  naše škola se ve spolupráci se Sdružením rodičů zapojuje do charitativní sbírky na nový invalidní vozík pro tělesně postiženého kamaráda z MŠ Klášterského 14.
  Z tohoto důvodu organizujeme mimořádný sběr starého papíru. Výtěžek za tento sběr poukážeme na Danielkovo konto: 2400501751/2010, Fio banka.
  Balíčky se sběrem do 10 kg mohou žáci nosit svým třídním učitelům od 3. 1. 2018 do 10. 1. 2018, předání většího množství je nutné předem domluvit s panem školníkem na tel. 539 014 619 nebo 545 221 173.
  Pevně doufám, že nám aktivně pomůžete sbírku zrealizovat, je samozřejmě také možné přispět na uvedené konto jakýmkoli osobním finančním darem.
  Děkuji Vám za spolupráci a přeji pohodové Vánoce a úspěšný nový rok .
  Mgr. Jana Hanáková

   

  Mgr. Jana Hanáková

  ředitelka ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace

  Tuháčkova 25

  617 00 Brno

  tel.: 545 221 173

 • Již druhým rokem proběhl vánoční koncert před školou za účasti všech tříd. Nově se přidaly i děti z družiny. Nemohly chybět ani oba naše sbory ZTUHA a ZTU-Ž-KAA.
  Video na Koncert 2017 nebo v  článku níže.

 • PF 2018

 • Vánoční zpívání 2017

  12. 12. 2017 se konalo první vystoupení obou pěvecných sborů.

  Více na http://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2017-12-12_Zpivani_u_kostela/

  19. 12. 2017 se konal Asihodinový koncet žáků a pedagogů před budovou školy.

  Fotografie na http://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2017-12-19_Asihodinovy_koncert_pred_skolou_2/

  Již druhým rokem proběhl vánoční koncert před školou za účasti všech tříd. Nově se přidaly i děti z družiny. Nemohly chybět ani oba naše sbory ZTUHA a ZTU-Ž-KAA.
  Video na Koncert 2017 nebo ve videogalerii.

  21. 12. 2017 se konalo třetí vystoupení obou pěvecných sborů. Tentokráte na Náměstí Svobody.

  22. 12. 2017 proběhl opakovaný koncert žáků a pedagogů v prostorách školní tělocvičny.

  Více na http://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2017-12-21_Zpivani_svobodak_a_telocvicna/

 • 13. 12. 2017

  Platba na účet nebo složenkou

  I. kategorie (7 až 10 let) - 546,- Kč ( 21 dní x 26,- Kč)

  II. kategorie (11 až 14 let) – 588,- Kč ( 21 dní x 28,- Kč)

  III. kategorie (15 a více let) – 630,- Kč ( 21 dní x 30,- Kč)

  svačinky – 294,- Kč (21 dní x 14,- Kč)

 • 17. 12. 2017

  Aktualizovali jsme modul Zaměstnanci školy

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
  Tuháčkova 25
  617 00 Brno
 • 539 014 622 nebo 545 221 173

Fotogalerie