• Informace k zápisu dětí do 1. ročníku na ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o.
     • Informace k zápisu dětí do 1. ročníku na ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o.

     • Zápis dětí do 1. ročníku se koná v úterý 4. dubna 2023 v době od 13.00 do 17.00 hod. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem. S sebou vezměte vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, kterou najdete na webovém rozhraní: http://zapisdozs.brno.cz , svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

      Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

      Přesný termín zápisu si mohou rodiče naplánovat prostřednictvím rezervačního systému od 22. 3. 2023.

      V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou vezměte žádost rodičů o odklad, kterou také najdete na webovém rozhraní: http://zapisdozs.brno.cz ,doporučení dětského lékaře a doporučení psychologa.

      Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je 18. 4. 2023 od 7.15 do 7.45 a od 13.00 do 15.00 hod.

      Přijímáme také děti z jiných spádových obvodů.

      Pro zájemce z řad rodičů a jejich děti pořádáme dne 28. 2. 2023 od 15.30 a 16. 00 hod komentovanou prohlídku školy, dále dne 7. 3. 2023 od 8.00 do 8.45 ukázkovou hodinu v prvních třídách.

      Děti přijaté do 1. ročníku na naši školu mohou využít adaptačních setkání v prostorách školy s názvem „Veselá školička“. Tato setkání budou probíhat v měsíci květnu.

      Chystame-se-do-1.-tridy-e-book-NOVADIDA.pdf

      Informace o škole:

      Naše škola je úplná ZŠ s devíti ročníky v bezprostřední blízkosti MHD, s možností parkování v okolí školy, bezbariérovým přístupem, organizujeme výuku angličtiny od 1. ročníku, máme zkušený pedagogický sbor, používáme interaktivní výuku s využitím moderních ICT technologií, podporujeme ekologickou výchovu a přírodní vědy od 1. ročníku, nabízíme možnost umístění dítěte do ŠD s provozem od 6.30 do 17.00 hod, na naší škole najdete velký výběr sportovních aktivit, součástí školy jsou 2 tělocvičny, moderní venkovní sportovní areál, spolupracujeme se sportovními kluby v okolí školy, máme odborné učebny pro výuku přírodních věd i humanitních předmětů, čtyři jazykové učebny (z toho jedna digitální), počítačové učebny, výborné stravování ve školní jídelně, možnost výběru ze dvou hlavních jídel s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, poskytujeme individuální péči dětem talentovaným i dětem s SVP, máme zkušenosti s výukou dětí s PAS, zapojujeme asistenty pedagoga do výuky, pořádáme výjezdy do škol v přírodě, lyžařské kurzy i jazykově poznávací zájezdy do zahraničí (finanční příspěvek MČ na tyto výjezdy), týdenní jazykové kurzy přímo ve škole, realizujeme nejrůznější projekty, zapojujeme žáky do preventivních programů na zvýšení jejich bezpečnosti, máme elektronické třídní knihy a žákovské knížky přístupné rodičům, při škole pracuje aktivní Spolek rodičů a Školská rada. Ve škole je nainstalován bezpečnostní docházkový systém, jehož prostřednictvím je rodič informován o příchodu i odchodu dítěte z budovy školy. V budově školy sídlí pobočka DDM Helceletova - CVČ Sluníčko, v blízkosti se nachází ZUŠ Slunná. Jsme zapojeni do projektů Erasmus+, Mléko do škol, Ovoce do škol, Výuka angličtiny od 1. ročníku, Sportuj ve škole, realizujeme ekologické projekty, čerpáme finance z grantů ESF.

      Těšíme se na Vás! Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Listování s Lukášem Hejlíkem
     • Listování s Lukášem Hejlíkem

     • V úterý 10. 1. proběhlo na naší škole LISTOVÁNÍ s hercem Lukášem Hejlíkem, Alanem Novotným a herečkou Markétou Lánskou. Co je to LISTOVÁNÍ? Jedná se o scénické čtení zajímavých a aktuálních knížek vybraných autorů s rekvizitami, kostýmy a hudbou. Cílem těchto představení je ukázat dětem, že čtení může být i zábavné.

           Pro 1. stupeň byla připravena adaptace knížky „Bertík a čmuchadlo“ od české spisovatelky Petry Soukupové. Příběh pojednával o devítiletém chlapci Bertíkovi, který se snaží sžít s různými rodinnými situacemi. Na této složité cestě jej provází tajemné čmuchadlo, které mu radí a vysvětluje, jak tyto situace zvládnout.

           2. stupeň měl na programu adaptaci knížky „Život k sežrání“ od francouzského spisovatele Mikaela Olliviera. V tomto případě kniha vypráví o pohodovém chlapci Benovi, který chodí na sedmileté gymnázium. Jednoho dne ho však čeká preventivní prohlídka, na které mu lékařka řekne, že váží o dvacet kilo více, než by měl. A tak začne řešit, jak zhubnout, jak držet dietu, jak se popasovat se ztrátou první lásky, jak ji získat zpět a také jak naplnit své sny.

           Děkujeme hercům za skvělý zážitek!

      Připomenout si to můžete zde: https://eu.zonerama.com/ZSTuhackova/Album/9378881

       

      Mgr. Aneta Gabous

    • S humorem do roku 2023
     • S humorem do roku 2023

     • Úspěšný start do nového pracovního roku, roku 2023. Ať je pro vás rokem úspěšným, plným zdraví, pohody, skvělých nápadů a dobré nálady. K navození může přispět i naše video. Zš Tuháčkova