• Informace o škole

    •  Název subjektu

     Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace

      

      Důvod  a způsob

      založení

     • poskytování základního vzdělání podle §44 zákonač.561/2004Sb
     • poskytování zájmového vzdělávání v době mimo vyučování dle vyhlášky č.74/2005Sb.
     • poskytování školního stravování žáků, závodního stravování zaměstnanců školy a dalších osob dle vyhlášky 107/2005 Sb. a vyhlášky 84/2005Sb.

      Základní vzdělání v ZŠ má 9 ročníků, člení se na 1. a 2.stupeň.

      ŠD pro žáky 1. – 5.ročníku

      Organizační

      struktura

      Ředitelství školy

      Základní škola 1. a 2. stupeň Školní družina

      Školní jídelna Provozní úsek

      Mgr.Jana Hanáková, ředitelka   školy Mgr.Lenka Krábková, zástupkyně ředitelky školy

     Monika Olejníčková, vedoucí ŠD

     Jarmila Jansová, vedoucí ŠJ Zdeněk Blažek, školník

      Kontaktní spojení

      Ředitelství:

      Tel. i fax.: 545 221 173, 539 014 623

      Email:   info@zstuhackova.cz

      Datová schránka: ew9mjwn

      ŠD: Tel.: 545 234 198

      Email: olejnickova@zstuhackova.cz

      ŠJ: Tel.: 545 234 197, 539 014 620

      Email: jansova@zstuhackova.cz

      

      Poštovní kontakt

      ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace, Tuháčkova 25, 617 00 Brno

      

      Úřední hodiny

     V pracovní dny 7.30 – 14.00

      

      Internetové stránky

      www.zstuhackova.cz

      

      Adresa podatelny

      Tuháčkova 25

      617 00 Brno

      

      Bankovní spojení

      65336621/0100

      

      IČ

     70867917

      

      DIČ

     CZ70867917

      

      Dokumenty

     Školní vzdělávací program „Moje škola“ Školní řád,  Klasifikační řád

      Provozní řád školy Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní jídelny

      Výroční zprávy o činnosti školy

      K nahlédnutí v ředitelně školy

      Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

      Mgr.Jana Hanáková

      ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace  Tuháčkova 25

      617 00 Brno

      Tel.. 545 221 173, 539 014 623, info@zstuhackova.cz

      
      Opravné prostředky  Krajský úřad JmK, lhůta 15 dnů  
      Formuláře

      Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

      Žádost o odklad povinné školní docházky

      Žádost rodičů o přestup dítěte z jiné školy

      Žádost o prodloužení školní docházky

      Žádost o uvolnění žáka z výuky

      Přihláška do ŠD

      Přihláška ke školnímu stravování

      
     Nejdůležitější používané předpisy

      Zákon č.561/2004 Sb.

      Zákon o pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb.

      Vyhláška o ZŠ č.48/2005

      Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními  vzdělávacími potřebami č.147/2011 Sb.

      Vyhláška o zájmovém vzdělávání č.74/20015 Sb. 

      Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb.

      Vyhláška o závodním stravování č.84/2005 Sb.

      

      

     V Brně 28. 8. 2019                                                                   Mgr.Jana Hanáková

     ředitelka školy

      

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • Datová schránka: ew9mjwn
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno 61700 Brno Czech Republic
   • IČ: 70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25: Předseda spolku: Jana Šopíková, johancas@centrum.cz Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • č.ú. Spolku 2315077001/5500 Při platbě čl. příspěvku zadejte do zprávy pro příjemce kód třídy a jméno dítěte (např. 7B, Nováková). Výše příspěvku je 120,- Kč za pololetí za nejstarší dítě. Za každé další 60,- Kč za pololetí.
   • Školská rada - zástupci rodičů: Tomáš Zerzaň, předseda ŠR, Ing. Markéta Hynková, Mgr. Miroslava Ježová
   • Školská rada - zástupci obce: Ing. David Grund, Mgr. Iva Paďourková, Ing. Antonín Trčálek
   • Školská rada - zástupci školy: Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz