• DŮLEŽITÉ INFORMACE O ŠKOLE

    •  Název subjektu

     Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace

      

      Důvod  a způsob

      založení

     • poskytování základního vzdělání podle §44 zákonač.561/2004Sb
     • poskytování zájmového vzdělávání v době mimo vyučování dle vyhlášky č.74/2005Sb.
     • poskytování školního stravování žáků, závodního stravování zaměstnanců školy a dalších osob dle vyhlášky 107/2005 Sb. a vyhlášky 84/2005Sb.

     Základní vzdělání v ZŠ má 9 ročníků, člení se na 1. a 2.stupeň.

     ŠD pro žáky 1. – 5.ročníku

      Organizační

      struktura

     Ředitelství školy

     Základní škola 1. a 2. stupeň Školní družina

     Školní jídelna Provozní úsek

     Mgr.Jana Hanáková, ředitelka  školy Mgr.Lenka Krábková, zástupkyně ředitelky školy

     Monika Olejníčková, vedoucí ŠD

     Jarmila Jansová, vedoucí ŠJ Zdeněk Blažek, školník

      Kontaktní spojení

     Ředitelství:

     Tel. i fax.: 545 221 173 Email: info@zstuhackova.cz

     ŠD: Tel.: 545 234 198

     Email: olejnickova@zstuhackova.cz

     ŠJ: Tel.: 545 234 197

     Email: jansova@zstuhackova.cz

      

      Poštovní kontakt

     ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace Tuháčkova 25

     617 00 Brno

      

      Úřední hodiny

     V pracovní dny 7.30 – 14.00

      

      Internetové stránky

     www.zstuhackova.cz

      

      Adresa podatelny

     Tuháčkova 25

     617 00 Brno

      

      Bankovní spojení

     65336621/0100

      

      IČ

     70867917

      

      DIČ

     CZ70867917

      

      Dokumenty

     Školní vzdělávací program „Moje škola“ Školní řád, Klasifikační řád

     Provozní řád školy Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní jídelny

     Výroční zprávy o činnosti školy

     K nahlédnutí v ředitelně

     školy

      Žádosti o  informace, příjem žádostí a dalších podání

     Mgr.Jana Hanáková

     ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace Tuháčkova 25

     617 00 Brno

     Tel.. 545 221 173, info@zstuhackova.cz

      

      Opravné prostředky

     Krajský úřad JmK, lhůta 15 dnů

      

      Formuláře

     Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Žádost o odklad povinné školní docházky Žádost rodičů o přestup dítěte z jiné školy Přihláška do ŠD

     Přihláška ke školnímu stravování

      

      Nejdůležitější používané předpisy

     Zákon č.561/2004 Sb.

     Zákon o pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb.

     Vyhláška o ZŠ č.48/2005

     Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami č.147/2011 Sb.

     Vyhláška o zájmovém vzdělávání č.74/20015 Sb. Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb.

     Vyhláška o závodním stravování č.84/2005 Sb.

      

      

     V Brně 15.5.2014                                               Mgr.Jana Hanáková

     ředitelka školy

      

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová (pfefferova@zstuhackova.cz), Mgr. Jitka Patřičná (patricna@zstuhackova.cz), Mgr. Lenka Krábková (krabkova@zstuhackova.cz)