• Informace o spolku rodičů

   •  Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25:

     

    Předseda spolku: Jana Šopíková, johancas@centrum.cz

     

    Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz

     

    Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com

     

    č.ú. Spolku 2315077001/5500

     

    Při platbě čl. příspěvku zadejte do zprávy pro příjemce kód třídy a jméno dítěte (např. 7B, Nováková).

     

    Výše příspěvku je 120,- Kč za pololetí za nejstarší dítě. Za každé další 60,- Kč za pololetí.