Navigace

Kontakt

 • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
  Tuháčkova 25
  617 00 Brno
 • 539 014 622 nebo 545 221 173

Středa 20. 9. 2017

Plánované akce školy

Novinky

 • 18. 9. 2017

  Přehled grantů pro školní rok 2017/2018:

  Společné vzdělávání - OP VVV - Šablony
  Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně ­ - Místní akční plán pro Brno, MmB
  Atletika pro radost –  MŠMT
  Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna
  Ovoce do škol – EU
  Mléko do škol – EU

 • 18. 9. 2017

  Aktualizovali jsme modul Zájmová činnost

 • 14. 9. 2017

  Platba na účet nebo složenkou

  I. kategorie (7 až 10 let) - 520,- Kč 20dní x 26,- Kč)

  II. kategorie (11 až 14 let) – 560,- Kč ( 20dní x 28,- Kč)

  III. kategorie (15 a více let) – 600,- Kč ( 20dní x 30,- Kč)

  svačinky – 280,- Kč (20 dní x 14,- Kč)

 • 12. 9. 2017

  Vážení rodiče, dnes Vám byly zaslány na uvedené emailové adresy přístupové údaje do systému. Nejedná se o nová hesla, ale o kontrolu Vašich stávajících hesel a emailových adres. Hesla zůstávají po celou dobu studia stejná. Pokud Vám kontrolní heslo nepřišlo a není ani ve Spamu Vaši ema ...

 • V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet si žáci a studenti mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy na stále aktuálnější téma bezpečné práce na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny znalostním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o. (ty budou losovány měsíčně a také na konci soutěžního kvízu). V tomto roce se mohou žáci a studenti zapojit také do nového a náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny.

 • 16. 8. 2017

  Školní jídelna,Tuháčkova25, Brno přijme kuchařku na plný úvazek s nástupem možným ihned.
  Žádost o zaměstnání včetně životopisu zasílejte na adresu jansova@zstuhackova.cz

 • 30. 5. 2017

  Vážení rodiče, pokud se Vaše dítě bude stravovat v naší Školní jídelně od 4. 9. 2017, připravili jsme pro Vás několik základních informací:
  1. Číslo účtu ŠJ: 2801015420/2010 – Fio banka.
  2. Cena 1 obědu pro děti 1.- 4. třídy je 26 Kč, 5. – 8. třídy 28 Kč, 9. třídy 30 Kč.
  3. Způsob placení obědů: Placení obědů probíhá pouze bezhotovostně příkazem na účet, popř. inkasem. Preferujeme trvalý příkaz k úhradě zadaný do 20. dne v měsíci na měsíc následující na číslo účtu 2801015420/2010 a námi přidělený variabilní symbol. Částka je cca 546 Kč (21 dnů x 26 Kč), 588 Kč (21dnů x 28 Kč), 630 Kč (21dnů x 30 Kč). Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc.
  4. Při výdeji obědů je nutné mít s sebou stravovací čip, který bude dítěti sloužit po celou dobu docházky na ZŠ. Cena čipu je 120 Kč a je vratný.
  5. Obědy se odhlašují vždy den dopředu do 13 hodin na tel. čísle 539 014 620 nebo 608 351 059 sms, popř. e-mailem: jansova@zstuhackova.cz .Po dobu nemoci je nutné dítě vždy odhlásit. Obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole Vám budou vydány maximálně první den. Objednat a zaplatit v hotovosti stravovací čip bude možné v pondělí 28. 8. 2017 v kanceláři ŠJ v době 8 – 14 hodin! Čip slouží zároveň pro evidenci docházky dítěte do školy. Doporučujeme Vám vyřídit si čipy nebo přihlášení obědů v době prázdnin v pondělí 28. 8. 2017. Vyhnete se nepříjemným a dlouhým frontám na začátku školního roku. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Jarmila Jansová, vedoucí školní jídelny

 • Žáci 2. – 9. ročníků dne 4. 9. 2017 v 7.45 odejdou samostatně do svých tříd.

  S sebou budou mít poznámkový blok a tužku.

  Slavnostní zahájení školního roku proběhne od 8. 00 v jednotlivých třídách, ukončeno bude v 8. 45 hodin.

  Výdej obědů 4. 9. :  10.30 – 12.00 hod

 • Žáci 1. ročníku se shromáždí dne 4. 9. 2017 v 7.40 před hlavním vchodem do budovy, kde si je vyzvednou třídní učitelky a odvedou i s rodiči do jednotlivých tříd. Žáci s sebou budou mít aktovku.

  Slavnostní zahájení školního roku proběhne od 8. 00 v jednotlivých třídách, ukončeno bude v 8. 45 hodin. Po slavnostním zahájení všechny děti přejdou do herny ŠD a rodiče budou pokračovat třídní schůzkou (cca 60 min). Účast rodičů na této schůzce je nutná.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
  Tuháčkova 25
  617 00 Brno
 • 539 014 622 nebo 545 221 173

Fotogalerie