• Modernizujeme výuku informatiky
     • Modernizujeme výuku informatiky

      Po nedávné modernizaci jedné z učeben informatiky projde i současná výuka informatiky v následujících měsících výraznou změnou. S nástupem nového RVP ZV i naše škola upravuje své osnovy a výukové plány, aby se žáci už v příštím školním roce 2022/2023 mohli vzdělávat podle nejnovějších požadavků. S novou výukou hodláme začít o rok dříve, než nám to ukládá zákon. To ovšem neznamená, že máme v současné době zastaralé osnovy. Každým rokem je upravujeme, aby odpovídaly školnímu vzdělávacímu programu a novým trendům v oblasti informačních technologií. Několik let již máme v učebních osnovách zařazeno rozšiřující nepovinné téma algoritmické myšlení a programování, ve kterém se žáci od 5. ročníku učí programovat. Výuka programování je realizována pomocí online programů, které odpovídají jednotlivým ročníkům. Mezi dané programy patří hlavně code.org, OzoBlockly a Scratch a nejnovější VEXcode Bloc

    • Mimořádné hygienické opatření od 8.11.2021
     • Mimořádné hygienické opatření od 8.11.2021

      Vážení rodiče, milí žáci


      dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. Screeningové testování se týká také škol v městě Brně.

    • Turnaj ve stolním tenise
     • Turnaj ve stolním tenise

      V pondělí 4. 10. se dívky i hoši naší školy zúčastnili turnaje ZŠ ve stolním tenise na ZŠ Svážná. Všichni hráli, co jim síly stačily. Starší chlapci měli ze všech kategorií největší konkurenci. Do této kategorie se přihlásilo nejvíce škol, proto museli být rozlosováni do skupin. Postupovali pouze vítězové skupin, kterými se naše družstvo bohužel nestalo. Mladší chlapci se probojovali až na krásné 3. místo.

    • Sázení stromků na školním pozemku
     • Sázení stromků na školním pozemku

      Přišel podzim, čas věnovaný úpravám našich zahrad a pozemků. Také na naší škole ZŠ Tuháčkova se neustále s žáky staráme o zvelebování školního pozemku a okolí školy.

      Aktuálně žáci sedmých ročníků v rámci předmětu ekologická výchova vysazovali podél plotu sazenice borovic, které jsou, jak se žáci dozvěděli, odolnější vůči parazitům i suchu než jiné druhy stromů, nevyžadují náročnou údržbu a zakořeněné drží velmi pevně v zemi. Teoreticky i prakticky si tak žáci upevňovali své znalosti z oblasti ekologické výchovy, jejímž cílem je nejen prohlubování jednotlivých poznatků o přírodě, o vztazích člověka k prostředí, ale zejména výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

    • Adaptační přespávačka 4.A
     • Adaptační přespávačka 4.A

      Vzhledem k náročnému minulému roku a odloučení žáků od kamarádů jsme se rozhodly ve spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Evou Brídovou uskutečnit adaptační přespání ve škole. Na žáky 4.A čekala výborná večeře, aktivity, které měly za cíl utužit kolektiv a večerní promítání filmu. Všichni jsme si společně strávený večer užili a budeme se těšit na další.

  • Přihlášení

  • Přihlášení Smart Class +

  • PŘIHLÁŠENÍ OFFICE 365

  • Zvonění

   Čtvrtek 9. 12. 2021
  • Staňte se naším fanouškem

  • Počet návštěv: 4684847
  • Certifikáty

   • Rorýsí škola
   • Certifikát MU
   • Partnerská škola Nakladatelství Fraus
   • Užitková voda pro nově vysazené stromy
   • SMART vzorová škola
   • DAlší ovocné stromy v oblasti - a opravdu pro děti :-)
   • Mrkev
   • Zlatý certifikát
   • M.R.K.E.V.
   • Certifikát enviromentálního vzdělávání
   • První ovocné stramy v oblasti
  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25 Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Školská rada - zástupci rodičů Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Školská rada - zástupci obce Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Školská rada - zástupci školy Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz