• Omluva od poskytovatele EduPage
     • Omluva od poskytovatele EduPage

      Dnes nám přišla omluva od poskytovatele EduPage, že má technické problémy (problém s DNS). Pro některé uživatele mohou být stránky a systém částečně nebo úplně nedostupné. Daný problém byl již odstraněn, ale ještě nějakou chvíli (nekolik hodin) může přetrvávat, než se vše vrátí do normálního stavu.

    • BEZPEČNĚ NA INTERNETU (kyberšikana)
     • BEZPEČNĚ NA INTERNETU (kyberšikana)

      Zveme Vás na besedu pro rodiče

      BEZPEČNĚ NA INTERNETU

      (kyberšikana)

      20. 11. 2018 v 16:30

      (mediální učebna v podkroví, vchodem u jídelny ZŠ)

      Přednášející: Mgr. Jan Čoupek

      (preventista městské policie)

    • Placení obědů za měsíc prosinec 2018
     • Placení obědů za měsíc prosinec 2018

      Platba na účet 2801015420/2010

      nebo složenkou

      I. kategorie (7 až 10 let) 390,- Kč (15dní x 26,- Kč)

      II. kategorie (11 až 14 let) 420,- Kč (15 dní x 28,- Kč)

      III. kategorie (15 a více let) 300,- Kč(15 dní x 30,- Kč)

      svačinky 168,-Kč ( 12 dní x 14,-Kč)

      Platbu lze poukázat na účet školy nejpozději do 25.dne v měsíci

    • Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
     • Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

      Naše škola je partnerem OŠMT MMB v projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně s reg. číslem CZ.02.3.61/0./0.0/16_021/0003126, který podporuje rovný přístup ke vzdělávání.

      V rámci tohoto projektu na ZŠ Tuháčkova působí 5 zkušených doučovatelů, kteří pomáhají žákům všech ročníků zvládat základní učivo. Někteří žáci jsou zařazeni do zájmového kroužku, kde rozvíjejí a prohlubují svoje sociální kompetence, pro rodiče pořádáme besedy na zajímavá témata související s úspěšným vzděláváním dětí. 20. listopadu se uskuteční beseda na téma Kyberšikana. Rodiče také mohou využívat konzultací u asistenta školního poradenského pracoviště, který jim poradí a pomůže s výukovými, výchovnými potížemi i s kariérovým poradenstvím. Ve škole také působí metodik pro spolupráci s rodinou.

    • Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách
     • Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách


      V rámci projektu města Brna č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách" jsme modernizovali tři stávající odborné učebny pro efektivnější výuku. Podařilo se nám získat 3 nové interaktivní tabule, dvě jsou umístěny v učebnách pro výuku cizích jazyků a jedna v učebně informatiky. Učitelé i žáci tak mají možnost využívat nejmodernější technologie ve všech odborných učebnách. Hodnota nových i-tabulí včetně počítačů a softwaru převyšuje částku 300 000 Kč.

    • OKRESNÍ PŘEBOR VE FLORALU
     • OKRESNÍ PŘEBOR VE FLORALU

      Starší děvčata (8. a 9.tř) naší školy se zúčastnila přeboru brněnských základních škol ve florbalu. V poměrně silné základní skupině vybojovala prvenství a tím si zajistila postup do finále.

      Po velmi bojovném výkonu s vysokým nasazením dívky získaly krásné 3. místo a pro školu bronzový pohár.

      Všem děkuji za sportovní výkon

    • English Focus
     • English Focus

      Příští týden proběhnou na naší základní škole kurzy English Focus, které rozvíjí komunikační schopnosti žáků v angličtině. Letos pořádáme pro velký zájem dva kurzy, které jsou sestaveny tak, aby odpovídaly úrovni angličtiny jednotlivých žáků. Naše zkušenosti ukazují, že studenti již po velmi krátké době ztrácí ostych, přestávají se bát neúspěchu a začínají s rodilým mluvčím bez ostychu komunikovat. Učí se, aniž by si to uvědomovali. Kurzy sestávají z mluvních cvičení, her, scének a dalších komunikačních aktivit. Frontální výuka je upozaděna. Tento rok u nás budou vyučovat američtí lektoři Ben Kane a Courtney Rivas.

    • Turistický klub při ZŠ Tuháčkova
     • Turistický klub při ZŠ Tuháčkova

      Turistický klub při ZŠ Tuháčkova pořádá v neděli 21. 10. 2018 výlet pro děti 1. stupně do Mariánského údolí.Sraz ve 13:00 před budovou školy, návrat 17:40 zpět před školu.S sebou: "šalinkartu" nebo 2x jízdenku na 60 min, svačinu, pití, sportovní oděv, pevnou obuv, pláštěnku.Rodiče jsou srdečně zváni.V případě dotazů můžete kontaktovat p. vych. Šamšulovou, které se můžete nahlašovat (zpráva na Edupage nebo samsulova@zstuhackova.cz).

    • Sportovní kroužek ZDARMA
     • Sportovní kroužek ZDARMA

      Srdečně vás zveme 2.10.2018 na úvodní hodinu sportovního kroužku, který je novinkou na naší škole.Cílem je vytvořit u dětí hravou formou správné pohybové návyky a pozitivní vztah ke sportovní aktivitě. Ve spolupráci s Fakultou Sportovních studií Masarykovy univerzity a pod vedením zkušených pedagogů si vyzkoušíme různé moderní sporty, zlepšíme držení těla a zahrajeme skvělé hry.

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Středa 14. 11. 2018
  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25 617 00 Brno
   • IČ: 708 67 917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková, bockova-nezavisli@seznam.cz Ing. Petr Lamparter, lamparter@fundos.cz Petr Kittner, info@unicaf.cz
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, pfefferova@zstuhackova.cz Mgr. Jitka Patřičná, patricna@zstuhackova.cz Mgr. Lenka Krábková, krabkova@zstuhackova.cz