• Zaměstnanci

   • Vedení školy

    Přímé volání do školy: 539 014 + (trojčíslí volaného) pro školní rok 2022/2023

    Pro emailový kontakt jsou emaily na zaměstnance školy ve tvaru prijmeni@zstuhackova.cz

    (např. Jan Novák má email novak@zstuhackova.cz, příjmení bez diakritiky a malé počáteční písmeno).

     Mgr. Jana Hanáková

     ředitelka   623
     Mgr. Lenka Krábková  zástupce ředitele 603
     Mgr. Jitka Patřičná  vedoucí učitelka I. stupně 626
     Mgr. Jan Klimeš  vedoucí učitel II. stupně 627
     Mgr. Magdalena Pfefferová
     výchovná poradkyně 617
     Mgr. Zuzana Brázdová  metodik prevence 631
     Mgr. Eva Brídová  školní psycholog 607
     Monika Olejníčková  vedoucí vychovatelka ŠD 621
     Jarmila Jansová  vedoucí školní jídelny 620

    Pedagogický sbor

    Třídní učitelé I. stupně:
     
     Mgr. Kateřina Králíková 0.A 602
     Mgr. Linda Richterová 1.A 609
     Mgr. Jitka Adamcová 1.B 628
     Mgr. Petra Česalová 2.A 608
     Mgr. Jitka Patřičná 2.B 626
     Mgr. Lenka Lhotská 3.A 608
     Mgr. Iva Freibergová 3.B

    628

     Mgr. Jana Štefková 4.A

    608

     Mgr. Jana Přindišová (Dofková) 4.B 626
     Mgr. Zdeňka Walterová 5.A 609
     Mgr. Miloslava Šedá 5.B 609
     

    Třídní učitelé II. stupně:

     Mgr. Viola Daňhelová 6.A 632
     Mgr. Tomáš Pavelka 6.B 614
     Mgr. Barbora Kašparová 7.A 611
     Mgr. Veronika Kornelová 7.B 632
     Mgr. Veronika Pastyříková 8.A 627
     Mgr. Adam Koníček 8.B 614
     Mgr. Tereza Tomková 9.A

    629

      Mgr. Aneta Gabous 9.B 611
     Mgr. Barbora Popelková 9.C 611
    Netřídní učitelé:
     
     Mgr. Jana Hanáková   623  
     Mgr. Lenka Krábková 603
     Mgr. Lukáš Krištof 616
     Mgr. Magdalena Pfefferová 617
     Mgr. Jan Klimeš 627
     Mgr. Eva Lichková 627
     Martina Olejníčková  633

     Mgr. Hana Chytilová

    629

     Mgr. Zuzana Brázdová 631

     Mgr. Marta Šidlová

    (speciální pedagog)

    610
     PhDr. Tereza Možná 633

     

    Asistenti pedagoda: 

     Mgr. Iva Krištofová, Ph.D. 0.A 616

     Mgr. Hana Prudilová

    1.A 628
     Ing. Marie Číková 2.A, 2.B  626
     Zdislava Šišáková 4.A 608
     Lenka Horká 4.B  626
     Bc. Lilit Abgaryan 5.A  609
     Lenka Klapalová 5.B 609
     Andrea Bendová  7.A 615

     Karla Dráždilová

    7.B 615
     Ivana Hillová

    8.B

    615
     
    Vychovatelé školní družiny: 
     
     Monika Olejníčková

     ŠD 1. oddělení

    621

     Lucie Balcarová  ŠD 2. oddělení 621
     Bc. Kristýna Botíková  ŠD 3. oddělení 621
     Lenka Klapalová  ŠD 4. oddělení  601
     Bc. Lilit Abgaryan  ŠD 5. oddělení + ranní ŠD  602

    Provozní zaměstnanci

    Telefon 539 014 + (trojčíslí volaného)

    Jaroslava Novozámská (hospodářka)  622

    Zdenek Blažek (školník)  619

    Petra Kobzová (bez emailu)

    Martin Koubek (bez emailu)

    Renata Škvařilová (bez emailu)

    Školní jídelna

    Jarmila Jansová   620

    Eva Šustrová vedoucí kuchařka (bez emailu)

    Kateřina Orichelová (bez emailu)

    Kateřina Vébrová (bez emailu)

    Ludmila Nováková (bez emailu)

    Anita Sedláková (bez emailu)

    Hanna Donets (bez emailu)