• Zaměstnanci

   • Vedení školy

    Přímé volání do školy: 539 014 + (trojčíslí volaného) pro školní rok 2021/2022

    Pro emailový kontakt jsou emaily na zaměstnance školy ve tvaru prijmeni@zstuhackova.cz

    (např. Jan Novák má email novak@zstuhackova.cz, příjmení bez diakritiky a malé počáteční písmeno).

     Mgr. Jana Hanáková

     ředitelka   623
     Mgr. Lenka Krábková  zástupce ředitele 603
     Mgr. Jitka Patřičná  vedoucí učitelka I. stupně 626
     Mgr. Jan Klimeš  vedoucí učitel II. stupně 627

     Mgr. Magdalena Pfefferová

     výchovná poradkyně 617
     Mgr. Alžběta Málková  metodik prevence 631
     Mgr. Eva Brídová  školní psycholog 607
     Monika Olejníčková  vedoucí vychovatelka ŠD 621
     Jarmila Jansová  vedoucí školní jídelny 620

    Pedagogický sbor

    Třídní učitelé I. stupně:
     
     Mgr. Lenka Lhotská 1.A 608
     Mgr. Petra Česalová 1.B 608
     Mgr. Jitka Patřičná 2.A 626
     Bc. Jana Dofková 2.B

    626

     Mgr. Zdeňka Walterová 3.A

    609

     Mgr. Miloslava Šedá 3.B 609
     Mgr. Jitka Adamcová 4.A 628
     Mgr. Linda Richterová 4.B 609
     Mgr. Jana Štefková 5.A 608
     Mgr. Iva Freibergová 5.B 628
     

    Třídní učitelé II. stupně:

     Mgr. Veronika Pastyříková 6.A 627
     Mgr. Adam Koníček 6.B 633
     Mgr. Tereza Heřmanová 7.A 629
     Mgr. Aneta Gabous 7.B 611
     Mgr. Barbora Popelková 7.C

    606

    nebo 611

     Mgr. Jan Klimeš 8.A 627
     Mgr. Eva Lichková 8.B 627
     Mgr. Hana Chytilová 9.A 629
     PaedDr. Vladimíra Hvozdenská       9.B 632
     
    Netřídní učitelé:
     
     Mgr. Jana Hanáková   623  
     Mgr. Lenka Krábková 603
     Mgr. Lukáš Krištof 616
     Mgr. Magdalena Pfefferová 617
     Mgr. Alžběta Málková 631
     Martina Olejníčková  633
     Mgr. Tomáš Pavelka 614

     Mgr. Ondřej Lebeda

    611
     Bc. Veronika Kornelová 628
     Bc. Zuzana Brázdová 615

     Mgr. Barbora Nemravová

    611

     Mgr. Marta Šidlová

    (speciální pedagog)

    610

     

    Asistenti pedagoda: 

     Ing. Marie Číková 2.A  626
     Lenka Horká 2.B  626
     Silvie Štěpaníková 3.A  628
     Lenka Klapalová 4.A 608
     Ivana Hillová 5.A 608

     Bc. Viola Daňhelová

    5.B 628
     Bc. Michaela Bazalová 6.B 615
     Bc. Kateřina Králíková 7.A 614
     Lilit Abgaryan 7.C 615
     Vendula Pančochová 8.A 614
     Karla Dráždilová 9.B 632
     
    Vychovatelé školní družiny: 
     
     Lucie Balcarová

     ŠD 2. oddělení

    621

     Monika Olejníčková  ŠD 1. oddělení 621
     Bc. Kristýna Botíková  ŠD 3 oddělení 621
     Bc. Kateřina Králíková  ŠD 4. oddělení  601
     Lilit Abgaryan  ŠD 5. oddělení + ranní ŠD  602

    Provozní zaměstnanci

    Telefon 539 014 + (trojčíslí volaného)

    Jaroslava Novozámská (hospodářka), zástup Jiřina Schmidtová  622

    Zdenek Blažek (školník)  619

    Petra Kobzová

    Martina Koubková

    Renata Škvařilová

    Zlata Ustrnulová

    Školní jídelna

    Jarmila Jansová

    vedoucí kuchařka Renata Kobylková

    Ludmila Nováková

    Irena Marčíková

    Radka Nováková

    Eva Šustrová

    Kateřina Orichelová