• Kroužky ve školním roce 2021/2022Kroužky budou vypisovány a násedně organizovány v závislosti na epidemických nařízeních a možnostech školy v září 2021.