• Přehled grantů a projektů pro školní rok 2021 / 2022 / 2023

  Doučování žáků škol

  Myslíme na budoucnost

  Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

  Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

   č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“

  Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna

  Anotace: výuka angličtiny od 1. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, spolupráce s MŠ Klášterského

  Ovoce do škol – EU

  Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1. - 9. tříd obdrží zdarma ovoce, zeleninu, ovocné šťávy či další zeleninovo – ovocné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

  Mléko do škol – EU

  Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1.-  9. tříd obdrží zdarma neochucené mléčné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

 • Přehled grantů a projektů pro školní rok 2020/2021

  Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

  Cesta k úspěchu

  Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace získala finanční podporu z OP VVV na grant „Cesta k úspěchu“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013624 ve výši 1 537 096,00 Kč Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2019 Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2021 Doba trvání projektu 24 měsíců

  Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

   č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“

  Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

  projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ - CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126

  Anotace: doučování žáků , volnočasové aktivity pro žáky, osvěta pro rodiče, kariérové poradenství, práce školního poradenského centra

  https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/prevence-skolni-neuspesnosti-na-zakladnich-skolach-ve-meste-brne/#c4481272

  Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna

  Anotace: výuka angličtiny od 1. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, spolupráce s MŠ Klášterského

  Ovoce do škol – EU

  Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1. - 9. tříd obdrží zdarma ovoce, zeleninu, ovocné šťávy či další zeleninovo – ovocné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

  Mléko do škol – EU

  Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1.-  9. tříd obdrží zdarma neochucené mléčné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

 • Přehled grantů a projektů pro školní rok 2019/2020

  Projekt MAP II

  Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

  https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

  Cesta k úspěchu

  Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace získala finanční podporu z OP VVV na grant „Cesta k úspěchu“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013624 ve výši 1 537 096,00 Kč Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2019 Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2021 Doba trvání projektu 24 měsíců

  Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

   č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“

  Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

  projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ - CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126

  Anotace: doučování žáků , volnočasové aktivity pro žáky, osvěta pro rodiče, kariérové poradenství, práce školního poradenského centra

  https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/prevence-skolni-neuspesnosti-na-zakladnich-skolach-ve-meste-brne/#c4481272

  Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna

  Anotace: výuka angličtiny od 1. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, spolupráce s MŠ Klášterského

  Ovoce do škol – EU

  Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1. - 9. tříd obdrží zdarma ovoce, zeleninu, ovocné šťávy či další zeleninovo – ovocné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

  Mléko do škol – EU

  Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1.-  9. tříd obdrží zdarma neochucené mléčné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

  • Přehled grantů a projektů pro školní rok 2018/2019

  • Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

    

   č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“

   Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

   projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ - CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126

   Anotace: doučování žáků , volnočasové aktivity pro žáky, osvěta pro rodiče, kariérové poradenství, práce školního poradenského centra

   https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/prevence-skolni-neuspesnosti-na-zakladnich-skolach-ve-meste-brne/#c4481272

   Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna

   Anotace: výuka angličtiny od 1. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, spolupráce s MŠ Klášterského

   Ovoce do škol – EU

   Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1. - 9. tříd obdrží zdarma ovoce, zeleninu, ovocné šťávy či další zeleninovo – ovocné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

   Mléko do škol – EU

   Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1.-  9. tříd obdrží zdarma neochucené mléčné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

  • Přehled grantů pro školní rok 2017/2018

  • Společné vzdělávání - OP VVV - Šablony

   Anotace: zajištění péče o žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem z důvodu specifických poruch učení, znevýhodněným sociokulturním prostředím, jazykovou bariérou, dlouhodobým onemocněním apod.

   Práce speciálního pedagoga, doučování žáků, spolupráce pedagogů, jazyková vybavenost pedagogů,

   Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně ­ - Místní akční plán pro Brno, MmB

   Anotace: doučování žáků , volnočasové aktivity pro žáky, osvěta pro rodiče, kariérové poradenství, práce školního poradenského centra

   Atletika pro radost –  MŠMT

   Anotace: zajištění pohybových aktivit pro žáky, úzká spolupráce s atletickým klubem Moravská Slavia, realizace kroužku atletiky v naší škole

   Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna

   Anotace: výuka angličtiny od 1. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, spolupráce s MŠ Klášterského

   Ovoce do škol – EU

   Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1. - 9. tříd obdrží zdarma ovoce, zeleninu, ovocné šťávy či další zeleninovo – ovocné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

   Mléko do škol – EU

   Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1.-  9. tříd obdrží zdarma neochucené mléčné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

  • ZŠ Tuháčkova a její další projekty v roce 2016/2017

  • Naše škola se snaží o maximální využívání finančních prostředků i maximální otevřenost vůči široké veřejnosti a dalším organizacím. Je to také jeden z důvodů, proč se zapojujeme do nejrůznějších programů a projektů. Každý projekt přináší učitelům nemalé pracovní zatížení, práci takzvaně „navíc“, ale významným způsobem zefektivňuje jejich práci, zlepšuje pracovní prostředí, obohacuje činnost školy o další činnosti, zajímavým způsobem obohacuje žáky o moderní způsoby výuky, přispívá ke zkvalitňování materiálního zázemí a obohacuje celý výchovně vzdělávací proces. Účast v projektech přináší škole finanční prostředky na nadstandardní vybavení a nutí školu co nejlépe využívat školní prostředí. Zlepšují se mezilidské vztahy na pracovišti, zlepšují se i vztahy učitel – žák – rodič, nutí pedagogy soustavně se vzdělávat.

    Projekty, do kterých je ZŠ Brno, Tuháčkova 25 ve školním roce 2016 - 2017 zapojena:


   - Výuka AJ v brněnských mateřských a základních školách

   - Město Brno zvyšuje kvalitu na základních škol
   - Místní akční plán města Brna
   - Ovoce do škol
   - Mléko do škol
   - Partnerská škola Fraus
   - Vzorová SMART škola

    Naše škola tímto způsobem v uplynulých 5 letech získala více než 9 miliónů Kč.

   Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za aktivitu, vstřícnost, obětavost a kreativní přístup k jejich nelehké práci. Přeji jim spoustu skvělých nápadů a trpělivosti.

                                                                                                 Mgr. Jana Hanáková

                                                                                                    ředitelka školy

    

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno 61700 Brno Czech Republic
   • IČ: 70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz