• Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)
     • Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

     • Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

      Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


      Ředitel základní školy / Директор початкової школи

      Základní školy Brno, Tuháčkova 25, p.o.

      oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

      повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

      Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

      Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

      • kterým byla pskytnuta dčasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prkazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

      які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

      • kterým byl udělen vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se autmaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

      які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

      Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

      Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

      Termín zápisu / Дата та час запису:  7. 6. 2022 v době od 13.00 do 16.00

      Místo zápisu / Місце запису    sborovna školy – 1. patro

      Organizace zápisu / Порядок запису:

      1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

            Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

       2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

      3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

      a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor dostupný v česko-ukrajinské verzi lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

            заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії можна забрати її особисто у відповідній школі)

      b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

            документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

      c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

            документ, що дає право представляти дитину.

      4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

      Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.      V. Brně, dne /дата  10.5.2022


      Mgr. Jana Hanáková

      Ředitel základní školy / Директор початкової школи


      Документи для завантаження

      Заява про перенесення відвідування школи Zadost_o_odklad_skolni_dochazky_-_ukrajinsky.pdf
      Заявка приймається протягом 1 року Zadost_o_prijeti_do_1._rocniku_-_ukrajinsky.pdf
    • Vítáme jaro
     • Vítáme jaro

     • Příroda se z období zimního klidu probudila teprve nedávno, a proto jsme se jí rozhodli trochu pomoci. V dubnu na naší škole proběhlo kreativní odpoledne spojené se známou stavebnicí Lego. Pod rukama žáků 6. ročníku vznikla výzdoba, za kterou by se nemusel stydět lecjaký profesionální florista. A že naše květiny nevoní stejně jako ty skutečné? Tento drobný nedostatek dokáží bohatě vynahradit tím, že jen tak neuvadnou.

    • Oznámení o dočasné ukončení svačinek
     • Oznámení o dočasné ukončení svačinek

     • Z důvodu nízkého počtu připravovaných svačinek/ méně než 10/ se od 1.5. 2022 tyto nebudou připravovat.

      Omezení je platné od 1.5. - 30.6. 2022

      Děkuji za pochopení.

      Jansová Jarmila

       

    • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN 2022-2023
     • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN 2022-2023

     • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN na školní rok 2022-2023

      Upozorňujeme všechny zájemce o pronájem tělocvičen na ZŠ Tuháčkova, že žádosti o pronájem tělocvičen na školní rok 2022-2023 je nutné doručit v písemné podobě na předepsaném formuláři poštou, nebo emailem na: info@zstuhackova.cz nejpozději do 31. května 2022. Formulář najdete na webových stránkách školy: www.zstuhackova.cz v sekci O škole a Dokumenty školy, případně jej obdržíte v tištěné podobě u správce tělocvičen.

      O přidělení pronájmů budete informování nejpozději v průběhu měsíce srpna, případně začátkem září 2022.

      Těšíme se na spolupráci s Vámi.

      Mgr. Jana Hanáková

      ředitelka školy

    • Sbírka pomůcek pro žáky z Ukrajiny 29.3.-5.4.2022
     • Sbírka pomůcek pro žáky z Ukrajiny 29.3.-5.4.2022

     • Základní škola Tuháčkova pořádá sbírku školních pomůcek pro ukrajinské děti, které přicházejí na naši školu.

      Budeme rádi, pokud se do této akce s námi zapojíte a přinesete nové věci uvedené na tomto seznamu:

      • Psací potřeby (tužky, pera, pastelky, fixy, gumy, ořezávátka…)
      • Výtvarné potřeby (tempery, vodové barvy, štětce, lepidla, nůžky…)                                        
      • Sešity různé velikosti i řádkování (A3, A4)
      • Rýsovací potřeby (kružítka, pravítka, trojúhelníky, úhloměry)
      • Pouzdra vybavená i nevybavená     
      • Obaly na sešity a učebnice                                                                                                                  
      • Desky na sešity                                                                                                                                           
      • Batohy a aktovky (mohou být i použité, ale v dobrém stavu)           
      • Svačinové boxy, láhve na pití
      • Látkové sáčky na tělocvik    

      Příjem věcí bude v uvedené dny na vrátnici školy v době od 7.30 do 8.00 hodin, případně u třídních učitelů.Sbírka učebních pomůcek bude uskladněna v kabinetu ČJ – Budova A podkroví, za sbírku zodpovídá Bc. Kateřina Králíková. Třídní učitelé ukrajinských žáků zde po ukončení sbírky budou moci vybrat potřebné pomůcky.                                                                                                                                                                Děkujeme všem, kteří se zapojíte.                                                                                                                          Vedení ZŠ Tuháčkova

    • Omezení provozu školní družiny 29. 3. 2022
     • Omezení provozu školní družiny 29. 3. 2022

     • Vážení rodiče,

      z organizačních důvodů bude provoz školní družiny v úterý dne 29. 3. 2022 výjimečně omezen do 15.00 hodin. Dovolujeme si Vás požádat o vyzvednutí dětí do této doby. Děti, které po 15. hodině ze závažných důvodů zůstanou ve školní družině, budou umístěny v oddělení ranní družiny v hlavní budově. Děkujeme za pochopení a spolupráci.    Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Pozvánka na pracovní setkání třídních důvěrníků
     • Pozvánka na pracovní setkání třídních důvěrníků

     • Vážení rodiče,

      vedení Spolku rodičů zve třídní důvěrníky na splečné jednání, které se uskuteční 22. 3. 2022 v 16.30 ve sborovně školy (před třídními schůzkami). Žádáme třídní důvěrníky, kteří se nemohou zúčastnit osobně, o zajištění účasti jiného zástupce z každé třídy na této schůzce. Velmi děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.

    • Třídní schůzky
     • Třídní schůzky

     • Vážení rodiče,

      srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se po dlouhé době budou konat prezenčně přímo v jednotlivých třídách dne 22. 3. 2022 od 17.00 hodin.

      Nutně s Vámi potřebujeme projednat především způsob přípravy žáků na výuku, chování dětí a další organizační záležitosti. Setkání s Vámi považujeme za velmi důležité a žádáme Vás o zajištění účasti na této schůzce. Těšíme se na setkání s Vámi.

      Za kolektiv pedagogů Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 2023
     • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 2023

     • Informace k zápisu dětí do 1. ročníku na ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o.

      Zápis dětí do 1. ročníku se koná v úterý 5. dubna 2022 v době od 13.00 do 17.00 hod. Pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí, zákonný zástupce se dostaví s dítětem, s sebou vezměte vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, kterou najdete od března 2022 na webovém rozhraní:  http://zapisdozs.brno.cz  , svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

      Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

      Přesný termín zápisu si mohou rodiče naplánovat prostřednictvím rezervačního systému od 30. 3. 2022.

      V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne pouze sběr přihlášek ke vzdělávání bez osobní účasti dítěte. Sběr vyplněných přihlášek a žádostí o odklad proběhne 5. 4. 2022 2 od 13. 00 do 17.00 ve vestibulu školy za přítomnosti zákonného zástupce (s sebou bude mít rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a svůj občanský průkaz).

      V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou vezměte žádost rodičů o odklad, doporučení dětského lékaře a doporučení psychologa.

      Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je 19. 4. 2022 od 7.15 do 7.45 a od 13.00 do 15.00 hod.

      Přijímáme také děti z jiných spádových obvodů.

      Pro zájemce z řad rodičů a jejich děti pořádáme dne 2. 3. 2022 od 8.00 do 8.45 ukázkovou hodinu v prvních třídách a 22. 3. 2022 od 15.00 a 15. 30 hod komentovanou prohlídku školy. 

    • Bezpečně Brnem
     • Bezpečně Brnem

     • Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

      prosíme vás o předání informace všem žákům vaší školy a jejich rodičům o druhém ročníku online soutěže s dopravní tematikou Bezpečně Brnem Junior 2022, kterou pořádá Obor dopravy Magistrátu města Brna, nejlépe prostřednictvím vašeho školního online informačního systému.

      Tato soutěž je dostupná od 1. 2. do 31. 3. 2022 na https://brnoinmotion.cz/online-soutez-bezpecne-brnem-junior-2022/ a je určená pro žáky1. i 2. stupně.

      Byli bychom rádi, kdyby se žáci do soutěže zapojili, zopakovali si tak svoje znalosti z dopravní výchovy a případně se naučili něco nového.

      Pro nejlepší žáky a třídy jsou připraveny zajímavé ceny.

      Výsledky loňského ročníku soutěže si můžete prohlédnout zde https://brnoinmotion.cz/soutez-bezpecne-brnem-junior-2021/.

       

    • V plném obsazení - oba školní sbory
     • V plném obsazení - oba školní sbory

     • Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

      děkujeme Vám za přízeň a spolupráci v uplynulém roce. Byl to rok neobvyklý a náročný pro všechny. Vzhledem k mimořádným opatřením nemohl proběhnout vánoční koncert, proto přijměte alespoň videopozdrav našich žáků a pedagogů. Přejeme vám klidné prožití vánočních dnů, v novém roce především pevné zdraví, pohodu, optimismus a dobrou náladu.

      Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Brno, Tuháčkova 25

      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno 61700 Brno Czech Republic
   • IČ: 70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25 Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Školská rada - zástupci rodičů Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Školská rada - zástupci obce Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Školská rada - zástupci školy Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz