• Turistický klub při ZŠ Tuháčkova
     • Turistický klub při ZŠ Tuháčkova

     • Turistický klub při ZŠ Tuháčkova pořádá v neděli 21. 10. 2018 výlet pro děti 1. stupně do Mariánského údolí.Sraz ve 13:00 před budovou školy, návrat 17:40 zpět před školu.S sebou: "šalinkartu" nebo 2x jízdenku na 60 min, svačinu, pití, sportovní oděv, pevnou obuv, pláštěnku.Rodiče jsou srdečně zváni.V případě dotazů můžete kontaktovat p. vych. Šamšulovou, které se můžete nahlašovat (zpráva na Edupage nebo samsulova@zstuhackova.cz).

      Těší se na Vás vychovatelky ŠD :-)

    • English Focus
     • English Focus

     • Příští týden proběhnou na naší základní škole kurzy English Focus, které rozvíjí komunikační schopnosti žáků v angličtině. Letos pořádáme pro velký zájem dva kurzy, které jsou sestaveny tak, aby odpovídaly úrovni angličtiny jednotlivých žáků. Naše zkušenosti ukazují, že studenti již po velmi krátké době ztrácí ostych, přestávají se bát neúspěchu a začínají s rodilým mluvčím bez ostychu komunikovat. Učí se, aniž by si to uvědomovali. Kurzy sestávají z mluvních cvičení, her, scének a dalších komunikačních aktivit. Frontální výuka je upozaděna. Tento rok u nás budou vyučovat američtí lektoři  Ben Kane a Courtney Rivas.

      Mgr. Hana Chytilová

    • BEZPEČNĚ NA INTERNETU (kyberšikana)
     • BEZPEČNĚ NA INTERNETU (kyberšikana)

     • Zveme Vás na besedu pro rodiče

      BEZPEČNĚ NA INTERNETU

      (kyberšikana)

      20. 11. 2018 v 16:30

      (mediální učebna v podkroví, vchodem u jídelny ZŠ)

      Přednášející: Mgr. Jan Čoupek

      (preventista městské policie)

    • Placení obědů za měsíc listopad 2018
     • Placení obědů za měsíc listopad 2018

     • Platba na účet 2801015420/2010 

      nebo složenkou

           

      I. kategorie  (7 až 10 let)  – 572,- Kč(22dní x 26,- Kč)

      II. kategorie  (11 až 14 let)  616,- Kč(22dní x 28,- Kč)

      III. kategorie  (15 a více let)  660,- Kč(22dní x 30,- Kč)

      svačinky 308,-Kč( 22 dní x 14,-Kč)

      Platbu lze poukázat na účet školy nejpozději do 25.dne v měsíci

     • Pozvánka na Den otevřených dveří

     • Vážení rodiče a přátelé školy,

       srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří na ZŠ Tuháčkova, který se koná 16. 10. 2018.

      V době od 8.00 do 9.45 můžete navštívit výuku na 1. stupni, v době od 8.00 do 13.30 výuku na 2. stupni. Školní družina bude otevřená pro návštěvy od 12.00 do 16.30.

      Můžete také nahlédnout do naší školní jídelny a ochutnat některé pokrmy, které kolektiv kuchařek připravuje v průběhu školního roku pro Vaše děti, a to v době od 13.00  do 16.00.

      Těšíme se na setkání s Vámi.                              Kolektiv pedagogů ZŠ Brno, Tuháčkova 25

    • Sportovní kroužek ZDARMA
     • Sportovní kroužek ZDARMA

     • Srdečně vás zveme 2.10.2018 na úvodní hodinu sportovního kroužku, který je novinkou na naší škole.Cílem je vytvořit u dětí hravou formou správné pohybové návyky a pozitivní vztah ke sportovní aktivitě. Ve spolupráci s Fakultou Sportovních studií Masarykovy univerzity a pod vedením zkušených pedagogů si vyzkoušíme různé moderní sporty, zlepšíme držení těla a zahrajeme skvělé hry.

      Kroužek se bude konat každé úterý v naší škole a je zcela ZDARMA.

      Sportovní kroužek pro žáky 1.stupně

      Úterý 14-15 malá tělocvična

      Sportovní kroužek pro žáky 2.stupně

      Úterý 15-16 malá tělocvična

      S sebou sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.Těšíme se na všechny!

      Mgr. Alžběta Málková& Mgr. Tereza Možná

     • Zápis z jednání vedení SRŠ a třídních důvěrníků ze dne 11. 9. 2018

     • Jednání vedla Mgr. Jana Hanáková

      Průběh jednání:

      1. Přivítání
      2. Představení vedení Spolku rodičů – Renata Antonyová – předseda kontakt: renata.antony@seznam.cz, Lucie Haladová – pokladník, Monika Suchomelová - člen výboru
      3. Shrnutí činnosti za minulý školní rok  - paní Renata Antonyová,
      4. Realizace besedy pro rodiče na téma kyberšikana – zrealizujeme ji ještě jednou v letošním školním roce (listopad 2018)
      5. Zpráva o hospodaření za loňský školní rok – přednesla p. Haladová
      6. Plán aktivit školy – sdělila Mgr. Jana Hanáková - včetně pozvánky na Den otevřených dveří 1 10. proběhne také ochutnávka netradičních jídel ve školní jídelně, možnost zasílání rodinných osvědčených receptů na školní stravu na e-mail jansova@zstuhackova.cz
      7. Návrh na využití příspěvků rodičů v roce 2018/19 - p. Renata Antonyová
      • Workoutové hřiště
      • Parkourové prvky
      • Malované hřiště
      • Finanční pomoc při zajišťování dalšího sportovního vybavení (pingpongové stoly apod.)
      • Pochvalné listy pro nejaktivnější žáky na závěr školního roku
      • Další dle doporučení dětí a pedagogů
      1. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tzn. 120 Kč starší dítě, 60 Kč mladší sourozenec

      Různé:  

      • Dotaz na výuku plavání ve 4. ročníku – pokusíme se zajistit školu v přírodě s výukou plavání, dle nově upraveného ŠVP plavou žáci 3. ročníku
      • Bruslení 1. + 2. třídy – jedná se o organizačně náročnou aktivitu pro pedagogy, necháme na zvážení třídních učitelů, ale byl by nutný doprovod a pomoc několika rodičů (většina dětí si neumí nasadit a zavázat brusle)
      • Školy v přírodě s finanční podporou VZP – většina pojišťoven přispívá na ozdravné pobyty, potvrzení o zaplacení na žádost rodičů vydáme, ale nelze zvýhodňovat pouze některé skupiny, pro výběr areálu je rozhodující dostupnost, kapacita objektu a splnění všech zdravotnických a školských nařízení, návrhy na vhodné areály je možné předat svým třídním učitelům
      • Lyžařský kurz – zařazeni mohou být i dětí 6. ročníku)většinou výběr celého 2. stupně), 1. stupeň plánuje jednodenní výjezdy s výukou lyžování (ŠVP se nepodařilo zajistit)

       

      Děkujeme všem třídním důvěrníkům za účast na jednání.

      Zapsala: Mgr. Jana Hanáková

    • EduPage a docházka
     • EduPage a docházka

     • Vážení rodiče,

      z důvodu aktualizace systému EduPage a docházky může docházet k občasným výpadkům některých funkcí. Dané problémy okamžitě řešíme s dodavatelskou firmou, aby byl výpadek co nejkratší.

      Děkujeme za pochopení.

    • TURISTICKÝ KLUB RODIČŮ S DĚTMI
     • TURISTICKÝ KLUB RODIČŮ S DĚTMI

     • TURISTICKÝ KLUB RODIČŮ S DĚTMI: pěší výlet oborou Holedná a Údolím oddechu v sobotu 22. 9. 2018

      • Sraz 8:00 před budovou školy ZŠ Tuháčkova 25.
      • Odjezd MHD č. 50 na zastávku Jírovcova, poté trasa 7,7 km po zelené turistické stezce naučnou stezkou Holedná, kolem hraničních kamenů, přístřešku U Jezírka a přístřešku v oboře až do Jundrova, odkud pojedeme MHD č. 67 zpět do Komárova.
      • S sebou: „šalinkarty“ nebo 2x hodinovou jízdenku, svačinu, pití, pláštěnku a dobrou náladu J.
      • UPOZORNĚNÍ: výlety jsou určeny výhradně pro rodiče s dětmi, doprovod tedy po celou dobu nutný.
      • Zájem o výlet mi prosím sdělte do pátku 16:00 zprávou přes Edupage nebo e-mailem na samsulova@zstuhackova.cz

      Těší se na Vás

      Daniela Šamšulová

    • TURISTICKÝ KLUB
     • TURISTICKÝ KLUB

     •                 Letos bude na naší škole zahajovat svoji funkci školní turistický klub (TK), který nabídne možnost účasti na pěších výletech rodičům s dětmi naší školy. Rodiče se tak mohou podívat se svými dětmi na zajímavá místa v okolí Brna a při procházkách přírodou se nadýchat čerstvého vzduchu. V rámci turistiky si na zastávkových místech zahrajeme nějaké hry, uděláme si třeba piknik nebo si opečeme špekáčky. Výlety budou bývat o víkendu jednou v měsíci a aktuální nabídka bude na webových stránkách školy. Zájemci mohou hlásit účast vždy předem na e-mailu samsulova@zstuhackova.cz.

                      První výlet se uskuteční již příští víkend. V plánu bude osmikilometrová trasa oborou Holedná a Údolím oddechu. Bližší informace sledujte v příštím týdnu na webových stránkách školy.

      Těšit se na Vás bude

      Daniela Šamšulová

    • Nabídka kroužků 2018 - 2019
     • Nabídka kroužků 2018 - 2019

     • Název kroužku               Třídy                Termín

      Sporťáček - míčové hry   2. – 4.             ÚT 15.00 – 16.00, Mgr.Wiednerová, PhD

      Pohybové hry                 1.                     PO 13.00 – 13.45, Mgr.Hanáková

      Klub přátel divadla          5. – 9.             Dle nabídek divadel, Mgr.Pfefferová

      Ztužka                             4. – 9.             PO 14.00 – 15.00, Mgr.Pfefferová

      Turistický klub                 1 – 9.              Dle časových možností (1x za měsíc), Mgr.Šamšulová

      Florbal                            6. – 9.             ST 14.00 – 15.00 – 16.00, Mgr.Klimeš

      Aktivní občan                  6. – 9.             ÚT 14.00 – 15.00, Mgr.Pavelka

      Hrátky s angličtinou        4. – 5.             PO 13.00 – 14.00, Mgr.Hořínková

      Kroužek AJ                      7.                   ČT, Mgr.Benešová

      Sportovní kroužek 1- pro žáky 1.stupně.    ÚT 14-15 h malá tělocvična, Mgr.Možná, Mgr. Málková

      Sportovní kroužek 2- pro žáky 2. stupně.    ÚT 15-16 h malá tělocvična, Mgr.Možná, Mgr. Málková

      Příprava na přijímací řízení na SŠ z češtiny  9. Dle rozvrhu, Mgr.Moravcová

      Florbal dívky                   6. – 9.             ČT 15.00 – 16.00, Mgr.Prudilová

      Veselá školička               předškoláci     Bude upřesněno, PhDr.Petříková

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 9. tříd se konají 11. 9. 2018 od 17.00 hod v jednotlivých třídách.

      Účast rodičů pro úspěšný průběh školní docházky dítěte je nutná.      

      Po třídních schůzkách následuje setkání třídních důvěrníků – sborovna 18.00.

     • Nový strávník 2018/19

     • Nový strávník 2018/2019

      Vážení rodiče,

      jsme rádi, že se Vaše dítě bude stravovat v naší školní jídelně a připravili jsme pro Vás několik základních informací:

      Cena 1 obědu pro děti: 7-10let je 26 Kč, 11-14 let  28 Kč, 15 a více let 30 Kč.

      Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku (v období od 1.září do 31.srpna  následujícího kalendářního roku).                                                                                                                     

      Placení obědů – BEZHOTOVOSTNĚ, jednorázovým příkazem, inkasem nebo trvalým příkazem k úhradě zadaným do 25.dne v měsíci na měsíc následující / srpen- květen/    na číslo účtu: 2801015420/2010 – Fio banka a námi přidělený variabilní symbol.

      Průměrná částka je  546 Kč (21 dnů x 26 Kč), 588 Kč (21dnů x 28 Kč), 630 Kč (21dnů x 30 Kč).  Lze zaokrouhlit.Přeplatky se vrací po červnové  uzávěrce na účet.Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc. Přes internet si můžete vybrat ze dvou jídel a lze dětem objednat i svačinky.

      SVAČINKY – 14,-

      Při výdeji obědů je nutné mít s sebou stravovací čip, který bude dítěti sloužit po celou dobu docházky na ZŠ. Cena čipu je vratná záloha 120 Kč a kupuje se pouze v hotovosti.. Čip slouží zároveň pro evidenci docházky dítěte do školy, proto je nutné čip zakoupit i pro nestravující žáky.

      Obědy se odhlašují vždy den dopředu do 13 hodin na tel. čísle 539 014 620, 608 351 059 sms nebo mailem jansova@zstuhackova.cz .

      Po dobu nemoci je nutné dítě vždy odhlásit. Obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole        Vám budou vydány maximálně 1 den.

       

      Doporučujeme Vám vyřídit si čipy nebo přihlášení obědů v době prázdnin            v úterý 28. 8. 2018 a ve středu 29.8.2018 v kanceláři ŠJ v době 8 – 14 hodin.Vchod do jídelny je z boční strany školy a kancelář je v jídelně.

       Vyhnete se nepříjemným a dlouhým frontám na začátku školního roku.

    • Přihláška ke stravování 2018 -19
     • Přihláška ke stravování 2018 -19

     • V dokumentech školy je nově přidána přihláška ke stravování pro školní rok 2018 - 19

    • Školní družina 29.6. a 3.9.
     • Školní družina 29.6. a 3.9.

     • Vážení rodiče,

      v pátek 29.6. končí odpolední provoz ŠD již v 15 hodin.

      Dne 3.9. nebude v provozu ranní družina.

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25 617 00 Brno
   • IČ: 708 67 917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková, bockova-nezavisli@seznam.cz Ing. Petr Lamparter, lamparter@fundos.cz Petr Kittner, info@unicaf.cz
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, pfefferova@zstuhackova.cz Mgr. Jitka Patřičná, patricna@zstuhackova.cz Mgr. Lenka Krábková, krabkova@zstuhackova.cz