Navigace

 • 19. 10. 2017

  Platba na účet nebo složenkou

  I. kategorie (7 až 10 let) - 546,- Kč 21dní x 26,- Kč)

  II. kategorie (11 až 14 let) – 588,- Kč ( 21dní x 28,- Kč)

  III. kategorie (15 a více let) – 630,- Kč ( 21dní x 30,- Kč)

  svačinky – 294,- Kč (21 dní x 14,- Kč)

 • Den otevřených dveří

 • E-ON Mise+

  9. 10. 2017

 • Asistenta pedagoga

  Ředitelství ZŠ Brno, Tuháčkova 25

  přijme do pracovního poměru na dobu určitou (do 30. 6. 2018)

  asistenta pedagoga

  (i důchodového věku nebo studenta)

  na částečný pracovní úvazek

  22 hodin týdně

  s nástupem od 1. 10. 2017

  Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. Jana Hanáková,

   tel.:545 221 173

                                                                                                                                     Mgr. Jana Hanáková,                                                                                                                                      ředitelka školy

 • 16. 8. 2017

  Školní jídelna,Tuháčkova25, Brno přijme kuchařku na plný úvazek s nástupem možným ihned.
  Žádost o zaměstnání včetně životopisu zasílejte na adresu jansova@zstuhackova.cz

 • Kraje pro bezpečný internet

  V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet si žáci a studenti mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy na stále aktuálnější téma bezpečné práce na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny znalostním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o. (ty budou losovány měsíčně a také na konci soutěžního kvízu). V tomto roce se mohou žáci a studenti zapojit také do nového a náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny.

  Soutěž probíhá do 31. října 2017 a pravidla obou soutěžních kvízů jsou zveřejněna společně se znalostním kvízem na výše uvedených webových stránkách.

 • 14. 9. 2017

  Platba na účet nebo složenkou

  I. kategorie (7 až 10 let) - 520,- Kč 20dní x 26,- Kč)

  II. kategorie (11 až 14 let) – 560,- Kč ( 20dní x 28,- Kč)

  III. kategorie (15 a více let) – 600,- Kč ( 20dní x 30,- Kč)

  svačinky – 280,- Kč (20 dní x 14,- Kč)

 • 18. 9. 2017

  Aktualizovali jsme modul Zájmová činnost

 • Zápis ze společného jednání třídních důvěrníků Sdružení rodičů a vedení školy ze dne 12. 9. 2017

  Zápis ze společného jednání třídních důvěrníků Sdružení rodičů a vedení školy ze dne 12. 9. 2017

                                  Jednání vedla Mgr. Jana Hanáková

  Průběh jednání:

  1. Přivítání, poděkování za podporu, spolupráci a finanční dary

  2. Představení vedení Spolku rodičů – Renata Antonyová – předseda

  kontakt: renata.antony@seznam.cz

  Lucie Haladová – pokladník

  Monika Suchomelová - člen výboru, omluvena

  3. Shrnutí činnosti za minulý školní rok- paní Renata Antonyová

  4. Zpráva o hospodaření za loňský školní rok – přednesla p. Haladová (viz. příloha)

  5. Návrh na využití příspěvků rodičů v roce 2017/18 - p. Renata Antonyová

  • Nábytkové vybavení pro školní družinu
  • Jaro 2018 – financování nového herního prvku na dětské relaxační hřiště nebo pořízení dvou venkovních stolů na stolní tenis
  • Finanční pomoc při zajišťování dalšího vybavení interaktivními tabulemi
  • Pochvalné listy pro nejaktivnější žáky na závěr školního roku

   

  6. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tzn. 120 Kč starší dítě, 60 Kč mladší sourozenec

  7. Volby zástupců rodičů do Školské rady od 1. 1. 2018

  Zvoleny byly:       ing. Markéta Hynková, 2.A

                               Pavlína Prosecká, 3.B

                               Ivana Jelenová, 4.A

   

  Různé:

  Děkujeme všem třídním důvěrníkům za účast na jednání.

  Zapsala: Mgr. Jana Hanáková

  Brno, 14. 9. 2017

 • 30. 5. 2017

  Vážení rodiče, pokud se Vaše dítě bude stravovat v naší Školní jídelně od 4. 9. 2017, připravili jsme pro Vás několik základních informací:
  1. Číslo účtu ŠJ: 2801015420/2010 – Fio banka.
  2. Cena 1 obědu pro děti 1.- 4. třídy je 26 Kč, 5. – 8. třídy 28 Kč, 9. třídy 30 Kč.
  3. Způsob placení obědů: Placení obědů probíhá pouze bezhotovostně příkazem na účet, popř. inkasem. Preferujeme trvalý příkaz k úhradě zadaný do 20. dne v měsíci na měsíc následující na číslo účtu 2801015420/2010 a námi přidělený variabilní symbol. Částka je cca 546 Kč (21 dnů x 26 Kč), 588 Kč (21dnů x 28 Kč), 630 Kč (21dnů x 30 Kč). Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc.
  4. Při výdeji obědů je nutné mít s sebou stravovací čip, který bude dítěti sloužit po celou dobu docházky na ZŠ. Cena čipu je 120 Kč a je vratný.
  5. Obědy se odhlašují vždy den dopředu do 13 hodin na tel. čísle 539 014 620 nebo 608 351 059 sms, popř. e-mailem: jansova@zstuhackova.cz .Po dobu nemoci je nutné dítě vždy odhlásit. Obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole Vám budou vydány maximálně první den. Objednat a zaplatit v hotovosti stravovací čip bude možné v pondělí 28. 8. 2017 v kanceláři ŠJ v době 8 – 14 hodin! Čip slouží zároveň pro evidenci docházky dítěte do školy. Doporučujeme Vám vyřídit si čipy nebo přihlášení obědů v době prázdnin v pondělí 28. 8. 2017. Vyhnete se nepříjemným a dlouhým frontám na začátku školního roku. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Jarmila Jansová, vedoucí školní jídelny

 • 18. 9. 2017

  Přehled grantů pro školní rok 2017/2018:

  Společné vzdělávání - OP VVV - Šablony
  Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně ­ - Místní akční plán pro Brno, MmB
  Atletika pro radost –  MŠMT
  Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna
  Ovoce do škol – EU
  Mléko do škol – EU

   

 • Upozornění pro rodiče!

  12. 9. 2017

  Vážení rodiče, dnes Vám byly zaslány na uvedené emailové adresy přístupové údaje do systému. Nejedná se o nová hesla, ale o kontrolu Vašich stávajících hesel a emailových adres. Hesla zůstávají po celou dobu studia stejná. Pokud Vám kontrolní heslo nepřišlo a není ani ve Spamu Vaši emailové schránky, kontaktujte třídního učitele nebo administratora.

  Žáci obdrží svá přístupová hesla od třídních učitelů nebo Vám je pro ně třídní učitel předá na rodičovské schůzce.

 • Kde bude má třída?

 • Pokyny pro rodiče žáků 2. – 9. tříd

  Žáci 2. – 9. ročníků dne 4. 9. 2017 v 7.45 odejdou samostatně do svých tříd.

  S sebou budou mít poznámkový blok a tužku.

  Slavnostní zahájení školního roku proběhne od 8. 00 v jednotlivých třídách, ukončeno bude v 8. 45 hodin.

  Výdej obědů 4. 9. :  10.30 – 12.00 hod

  5. 9. 2017 je výuka od 8.00 hod do 11.40 hod – 1. stupeň,

                  od 8.30 hod do 12.35 hod - 2. stupeň

  Žáci přijdou s aktovkami, psacími potřebami, přezůvkami, svačinou.

  Výdej obědů 5. 9. :  10.45 – 13.00 hod

  6. 9. 2017 je výuka od 8.00 hod do 11.40 hod – 1. stupeň,

                od 8.30 hod do 12.35 hod – 2. stupeň

  7. – 8. 9. 2017 je výuka dle rozvrhů bez 0. hodin a odpolední výuky

   

  Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 9. tříd se konají 12. 9. 2017 od 17.00 hod v jednotlivých třídách. Účast rodičů pro úspěšný průběh školní docházky dítěte je nutná.

  Po třídních schůzkách následuje setkání třídních důvěrníků – sborovna 18.00.

 • Pokyny pro rodiče žáků 1. tříd

  Žáci 1. ročníku se shromáždí dne 4. 9. 2017 v 7.40 před hlavním vchodem do budovy, kde si je vyzvednou třídní učitelky a odvedou i s rodiči do jednotlivých tříd. Žáci s sebou budou mít aktovku.

  Slavnostní zahájení školního roku proběhne od 8. 00 v jednotlivých třídách, ukončeno bude v 8. 45 hodin. Po slavnostním zahájení všechny děti přejdou do herny ŠD a rodiče budou pokračovat třídní schůzkou (cca 60 min). Účast rodičů na této schůzce je nutná.

  Dne 4. 9. není v provozu ranní školní družina.

  Výdej obědů  4. 9. : 10.30 – 12.00 hod

  V úterý 5. 9. - výuka pro žáky 1. ročníku: 8.00 – 9.40

  Ve středu 6. 9. - výuka pro žáky 1. ročníku: 8.00 – 10.45

  Ve čtvrtek 7. 9. - výuka pro žáky 1. ročníku: 8.00 – 11.40

  Výdej obědů: 10.45 – 13.00

  Od 8. 9. - výuka pro žáky 1. ročníku dle rozvrhu hodin

 • 6. 7. 2017

  Aktualizovali jsme termíny pro Prázdniny ve školním roce 2017/2018

 • BOWLING NÁS BAVÍ