• Asistent/ka pedagoga
     • Asistent/ka pedagoga

     • Ředitelství ZŠ Brno, Tuháčkova 25

      přijme do pracovního poměru

      asistenta pedagoga (i důchodového věku nebo studenta)

      na částečný pracovní úvazek s nástupem od 1. 2. 2019

      Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. Jana Hanáková,

       tel.:545 221 173

                                                                                                                                        Mgr. Jana Hanáková,                                                                                                                                      ředitelka školy

    • Placení obědů za měsíc únor 2019
     • Placení obědů za měsíc únor 2019

     •  Platba na účet 2801015420/2010 

      nebo složenkou

           

      I. kategorie  (7 až 10 let)  364,- Kč (14 dní x 26,- Kč)

      II. kategorie  (11 až 14 let)  392,- Kč (14 dní x 28,- Kč)

      III. kategorie  (15 a více let)  420,- Kč(14 dní x 30,- Kč)

      svačinky 196,-Kč ( 14 dní x 14,-Kč)

      Platbu lze poukázat na účet školy nejpozději do 25.dne v měsíci

    • Turistický klub má svoji sekci
     • Turistický klub má svoji sekci

     • Nově má turistický klub svoji samostatnou podstránku, kterou naleznete v záložce menu Rodiče a žáci -> Život na škole.

    • Vyhlášení ředitelského volna
     • Vyhlášení ředitelského volna

     •  Vážení rodiče,

      oznamuji Vám, že jsem v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., odst.2  

      na čtvrtek a pátek 3. a 4. 1. 2019 vyhlásila ředitelské volno pro žáky naší školy z provozních a organizačních důvodů.

      Školní družina bude v provozu v případě, že bude alespoň 10 zájemců, do školní družiny se v tento den mohou přihlásit i nedružinové děti.

      Školní jídelna v provozu nebude.

      S pozdravem                                                                                                        

                                                                                         Mgr. Jana Hanáková

      Brno, 27. 11. 2018                                                          ředitelka školy

       

    • Moderní výuka informatiky
     • Moderní výuka informatiky

     • Již druhým rokem nechceme zůstat pozadu v moderních trendech výuky a proto vyučující informatiky pan Mgr. Krištof zařadil na prosinec a leden do výuky téma algoritmické myšlení a programování.

      Základy algoritmického myšlení a první krůčky v programování si žáci osvojí v prosinci s využitím projektů Code.com a Scratch. V lednu bude výuka zaměřena na práci s Ozoboty (více na http://ozobot.sandofky.cz/ nebo https://ozoblockly.com/). Do školy se pro školní rok 2018/2019 Mgr. Krištofovi podařilo zapůjčit deset Ozobotů pro skupinové práce žáků ze SSŠ Brno. Z výukových hodin budou pořízeny i záznamy.

      Jak to bylo ve školní roce 2017/2018 se můžete podívat ve fotogalerii na http://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-01_Ozoboti/

    • BEZPEČNĚ NA INTERNETU (kyberšikana)
     • BEZPEČNĚ NA INTERNETU (kyberšikana)

     • Zveme Vás na besedu pro rodiče

      BEZPEČNĚ NA INTERNETU

      (kyberšikana)

      20. 11. 2018 v 16:30

      (mediální učebna v podkroví, vchodem u jídelny ZŠ)

      Přednášející: Mgr. Jan Čoupek

      (preventista městské policie)

    • Omluva od poskytovatele EduPage
     • Omluva od poskytovatele EduPage

     • Dnes nám přišla omluva od poskytovatele EduPage, že má technické problémy (problém s DNS). Pro některé uživatele mohou být stránky a systém částečně nebo úplně nedostupné. Daný problém byl již odstraněn, ale ještě nějakou chvíli (nekolik hodin) může přetrvávat, než se vše vrátí do normálního stavu.

    • Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
     • Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

     • Naše škola je partnerem OŠMT MMB v projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních  školách ve městě Brně s reg. číslem CZ.02.3.61/0./0.0/16_021/0003126, který podporuje rovný přístup ke vzdělávání.

      V rámci tohoto projektu na ZŠ Tuháčkova působí 5 zkušených doučovatelů, kteří pomáhají žákům všech ročníků zvládat základní učivo. Někteří žáci jsou zařazeni do zájmového kroužku, kde rozvíjejí a prohlubují svoje sociální kompetence, pro rodiče pořádáme besedy na zajímavá témata související s úspěšným vzděláváním dětí. 20. listopadu se uskuteční beseda na téma Kyberšikana. Rodiče také mohou využívat konzultací u asistenta školního poradenského pracoviště, který jim poradí a pomůže s výukovými, výchovnými potížemi i s kariérovým poradenstvím. Ve škole také působí metodik pro spolupráci  s rodinou.

    • English Focus
     • English Focus

     • Příští týden proběhnou na naší základní škole kurzy English Focus, které rozvíjí komunikační schopnosti žáků v angličtině. Letos pořádáme pro velký zájem dva kurzy, které jsou sestaveny tak, aby odpovídaly úrovni angličtiny jednotlivých žáků. Naše zkušenosti ukazují, že studenti již po velmi krátké době ztrácí ostych, přestávají se bát neúspěchu a začínají s rodilým mluvčím bez ostychu komunikovat. Učí se, aniž by si to uvědomovali. Kurzy sestávají z mluvních cvičení, her, scének a dalších komunikačních aktivit. Frontální výuka je upozaděna. Tento rok u nás budou vyučovat američtí lektoři  Ben Kane a Courtney Rivas.

      Mgr. Hana Chytilová

    • Turistický klub při ZŠ Tuháčkova
     • Turistický klub při ZŠ Tuháčkova

     • Turistický klub při ZŠ Tuháčkova pořádá v neděli 21. 10. 2018 výlet pro děti 1. stupně do Mariánského údolí.Sraz ve 13:00 před budovou školy, návrat 17:40 zpět před školu.S sebou: "šalinkartu" nebo 2x jízdenku na 60 min, svačinu, pití, sportovní oděv, pevnou obuv, pláštěnku.Rodiče jsou srdečně zváni.V případě dotazů můžete kontaktovat p. vych. Šamšulovou, které se můžete nahlašovat (zpráva na Edupage nebo samsulova@zstuhackova.cz).

      Těší se na Vás vychovatelky ŠD :-)

    • Sportovní kroužek ZDARMA
     • Sportovní kroužek ZDARMA

     • Srdečně vás zveme 2.10.2018 na úvodní hodinu sportovního kroužku, který je novinkou na naší škole.Cílem je vytvořit u dětí hravou formou správné pohybové návyky a pozitivní vztah ke sportovní aktivitě. Ve spolupráci s Fakultou Sportovních studií Masarykovy univerzity a pod vedením zkušených pedagogů si vyzkoušíme různé moderní sporty, zlepšíme držení těla a zahrajeme skvělé hry.

      Kroužek se bude konat každé úterý v naší škole a je zcela ZDARMA.

      Sportovní kroužek pro žáky 1.stupně

      Úterý 14-15 malá tělocvična

      Sportovní kroužek pro žáky 2.stupně

      Úterý 15-16 malá tělocvična

      S sebou sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.Těšíme se na všechny!

      Mgr. Alžběta Málková& Mgr. Tereza Možná

     • Zápis z jednání vedení SRŠ a třídních důvěrníků ze dne 11. 9. 2018

     • Jednání vedla Mgr. Jana Hanáková

      Průběh jednání:

      1. Přivítání
      2. Představení vedení Spolku rodičů – Renata Antonyová – předseda kontakt: renata.antony@seznam.cz, Lucie Haladová – pokladník, Monika Suchomelová - člen výboru
      3. Shrnutí činnosti za minulý školní rok  - paní Renata Antonyová,
      4. Realizace besedy pro rodiče na téma kyberšikana – zrealizujeme ji ještě jednou v letošním školním roce (listopad 2018)
      5. Zpráva o hospodaření za loňský školní rok – přednesla p. Haladová
      6. Plán aktivit školy – sdělila Mgr. Jana Hanáková - včetně pozvánky na Den otevřených dveří 1 10. proběhne také ochutnávka netradičních jídel ve školní jídelně, možnost zasílání rodinných osvědčených receptů na školní stravu na e-mail jansova@zstuhackova.cz
      7. Návrh na využití příspěvků rodičů v roce 2018/19 - p. Renata Antonyová
      • Workoutové hřiště
      • Parkourové prvky
      • Malované hřiště
      • Finanční pomoc při zajišťování dalšího sportovního vybavení (pingpongové stoly apod.)
      • Pochvalné listy pro nejaktivnější žáky na závěr školního roku
      • Další dle doporučení dětí a pedagogů
      1. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tzn. 120 Kč starší dítě, 60 Kč mladší sourozenec

      Různé:  

      • Dotaz na výuku plavání ve 4. ročníku – pokusíme se zajistit školu v přírodě s výukou plavání, dle nově upraveného ŠVP plavou žáci 3. ročníku
      • Bruslení 1. + 2. třídy – jedná se o organizačně náročnou aktivitu pro pedagogy, necháme na zvážení třídních učitelů, ale byl by nutný doprovod a pomoc několika rodičů (většina dětí si neumí nasadit a zavázat brusle)
      • Školy v přírodě s finanční podporou VZP – většina pojišťoven přispívá na ozdravné pobyty, potvrzení o zaplacení na žádost rodičů vydáme, ale nelze zvýhodňovat pouze některé skupiny, pro výběr areálu je rozhodující dostupnost, kapacita objektu a splnění všech zdravotnických a školských nařízení, návrhy na vhodné areály je možné předat svým třídním učitelům
      • Lyžařský kurz – zařazeni mohou být i dětí 6. ročníku)většinou výběr celého 2. stupně), 1. stupeň plánuje jednodenní výjezdy s výukou lyžování (ŠVP se nepodařilo zajistit)

       

      Děkujeme všem třídním důvěrníkům za účast na jednání.

      Zapsala: Mgr. Jana Hanáková

    • EduPage a docházka
     • EduPage a docházka

     • Vážení rodiče,

      z důvodu aktualizace systému EduPage a docházky může docházet k občasným výpadkům některých funkcí. Dané problémy okamžitě řešíme s dodavatelskou firmou, aby byl výpadek co nejkratší.

      Děkujeme za pochopení.

    • TURISTICKÝ KLUB RODIČŮ S DĚTMI
     • TURISTICKÝ KLUB RODIČŮ S DĚTMI

     • TURISTICKÝ KLUB RODIČŮ S DĚTMI: pěší výlet oborou Holedná a Údolím oddechu v sobotu 22. 9. 2018

      • Sraz 8:00 před budovou školy ZŠ Tuháčkova 25.
      • Odjezd MHD č. 50 na zastávku Jírovcova, poté trasa 7,7 km po zelené turistické stezce naučnou stezkou Holedná, kolem hraničních kamenů, přístřešku U Jezírka a přístřešku v oboře až do Jundrova, odkud pojedeme MHD č. 67 zpět do Komárova.
      • S sebou: „šalinkarty“ nebo 2x hodinovou jízdenku, svačinu, pití, pláštěnku a dobrou náladu J.
      • UPOZORNĚNÍ: výlety jsou určeny výhradně pro rodiče s dětmi, doprovod tedy po celou dobu nutný.
      • Zájem o výlet mi prosím sdělte do pátku 16:00 zprávou přes Edupage nebo e-mailem na samsulova@zstuhackova.cz

      Těší se na Vás

      Daniela Šamšulová

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková, bockova-nezavisli@seznam.cz Ing. Petr Lamparter, lamparter@fundos.cz Petr Kittner, info@unicaf.cz
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, pfefferova@zstuhackova.cz Mgr. Jitka Patřičná, patricna@zstuhackova.cz Mgr. Lenka Krábková, krabkova@zstuhackova.cz