• Turnaj ve stolním tenise
     • Turnaj ve stolním tenise

     • V pondělí 4. 10. se dívky i hoši naší školy zúčastnili turnaje ZŠ ve stolním tenise na ZŠ Svážná. Všichni hráli, co jim síly stačily. Starší chlapci měli ze všech kategorií největší konkurenci. Do této kategorie se přihlásilo nejvíce škol, proto museli být rozlosováni do skupin. Postupovali pouze vítězové skupin, kterými se naše družstvo bohužel nestalo. Mladší chlapci se probojovali až na krásné 3. místo.

      Protože dívek se do soutěže přihlásilo z naší školy jen málo, utvořili jsme jen jedno družstvo starších dívek. Děvčata si vyzkoušela atmosféru turnaje a podařilo se jim obsadit 2. příčku. Ze ZŠ Svážná jsme proto odjížděli se dvěma diplomy a poháry, které nyní zdobí školní vitrínu společně s již dříve získanými trofejemi.

      Všem zúčastněným hráčům a hráčkám děkujeme  za úspěšnou reprezentaci naší školy a do dalších sportovních klání přejeme hodně štěstí a úspěchů.

                                                                                                                                       Mgr. Eva Lichková

    • Sázení stromků na školním pozemku
     • Sázení stromků na školním pozemku

     • Přišel podzim, čas věnovaný úpravám našich zahrad a pozemků. Také na naší škole ZŠ Tuháčkova se neustále s žáky staráme o zvelebování školního pozemku a okolí školy.

      Aktuálně žáci sedmých ročníků v rámci předmětu ekologická výchova vysazovali podél plotu sazenice borovic, které jsou, jak se žáci dozvěděli, odolnější vůči parazitům i suchu než jiné druhy stromů, nevyžadují náročnou údržbu a zakořeněné drží velmi pevně v zemi. Teoreticky i prakticky si tak žáci upevňovali své znalosti z oblasti ekologické výchovy, jejímž cílem je nejen prohlubování jednotlivých poznatků o přírodě, o vztazích člověka k prostředí, ale zejména výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

      Na závěr přejeme borovicím, ať se dobře uchytí, a žáci, kteří je letos sázeli, je budou moci za pár desítek let hrdě ukazovat svým potomkům se slovy: „Tu jsem sázel já.”

    • Adaptační přespávačka 4.A
     • Adaptační přespávačka 4.A

     • Vzhledem k náročnému minulému roku a odloučení žáků od kamarádů jsme se rozhodly ve spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Evou Brídovou uskutečnit adaptační přespání ve škole. Na žáky 4.A čekala výborná večeře, aktivity, které měly za cíl utužit kolektiv a večerní promítání filmu. Všichni jsme si společně strávený večer užili a budeme se těšit na další.

    • TÁBORÁK
     • TÁBORÁK

     • Ve středu, 29. září, odpoledne, proběhla na školním hřišti akce „Táborák pro děti a rodiče“. Byla to akce pro I. stupeň, na přivítanou v novém školním roce. Každý mohl posedět u ohně, opéct si špekáček či chlebík, popovídat si i zazpívat. K ohni příjemně hrála kytara a zpívaly se dětské a táborové písničky. Na děti čekalo také několik stanovišť, kde si mohly vyzkoušet kuličkovou dráhu, nakreslit křídami obrázek, vyzkoušet chůzi po slackline, zaskákat si v pytli nebo si nechat pomalovat obličej. Akce se konala již podruhé, a také letos se zdařila. Počasí nám přálo a rodiče tak měli možnost prožít se svými dětmi jedno příjemné odpoledne.

    • Národní plán doučování na ZŠ Tuháčkova
     • Národní plán doučování na ZŠ Tuháčkova

     •  

      Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání.

      Žáci jsou do doučování zařazováni z rozhodnutí školy a na žádost rodičů. Doučování není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě se školou. Doučování je velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli „strašák“. Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Od toho jsou zde lidé, kteří chtějí dětem pomoci.

      Vážení rodiče,

      pokud se zajímáte o doučování pro Vaše dítě v rámci tohoto programu, konzultujte prosím jeho případné zařazení s příslušným třídním učitelem nebo učitelkou, nebo přímo s doučovatelem.

      Doučování se mohou krátkodobě účastnit i žáci, kteří se do školy vracejí po nemoci a potřebují doplnit zameškané učivo.

       

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova 25

    • Zápis z jednání třídních důvěrníků 7. 9. 2021
     • Zápis z jednání třídních důvěrníků 7. 9. 2021

     • zapis_z_jednani_duverniku_SRS__7.9.2021.doc                                                                                                       Vážení rodiče, děkujeme Vám za účast na úvodních třídních schůzkách, přejeme Vám i Vašim dětem pohodu a pevné zdraví po celý školní rok a těšíme se na spolupráci. V příloze najdete zápis se setkání třídních důvěrníků včetně kontaktů na nové členy výboru SRŠ.            

    • Pokyny pro rodiče a žáky 2. - 9. ročníků k zahájení školního roku
     • Pokyny pro rodiče a žáky 2. - 9. ročníků k zahájení školního roku

     • Vážení rodiče,

      v příloze najdete organizační pokyny pro 1. týden školní docházky. 

      S nástupem do školy souvisí preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě (1. 9., 6. 9. a 9. 9.2021) formou neinvazivních antigenních testů, které dodá stát. Testování nepodstupují děti, které splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid 19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě. Pokud se dítě testování nepodrobí, je jeho povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. i při výuce.

      V této souvislosti Vás žádáme, abyste třídním učitelům zaslali potřebné dokumenty v el. podobě prostřednictvím Edupage - certifikát o očkování, potvrzení o pozitivním testu na covid 19, případně potvrzení o negativním výsledku z odběrového centra(72 hod Ag test, PCR test 7 dnů) nejpozději do 31. 8. 2021 do 12 hodin, případně je děti přinesou osobně v tištěné podobě dne 1. 9. 2021.

      Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd se konají v úterý 7. 9. v 17.00 hod v jednotlivých třídách. Pro úspěšné zahájení školního roku Vašeho dítěte je účast jednoho z rodičů velmi nutná. Po třídních schůzkách od 17.45 bude následovat schůzka třídních důvěrníků ve sborovně školy

      Děkujeme za spolupráci a přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

      učitelé ZŠ Tuháčkova

      Pokyny_pro_rodice_zaku_2._-__9._roc..doc     • Pokyny pro rodiče žáků 1. tříd - zahájení školního roku
     • Pokyny pro rodiče žáků 1. tříd - zahájení školního roku

     • Vážení rodiče,

      v příloze najdete organizační pokyny pro 1. týden školní docházky. Další podrobnosti se dozvíte na schůzce s třídní učitelkou dne 1.9.2021.

      S nástupem do školy souvisí preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě (2. 9., 6. 9. a 9. 9.2021) formou neinvazivních antigenních testů, které dodá stát. Testování nepodstupují děti, které splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid 19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě. Pokud se dítě testování nepodrobí, je jeho povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn i při výuce.

      V této souvislosti Vás žádáme, abyste třídní učitelce dne 1.9.2021 předali potřebné dokumenty - certifikát o očkování, potvrzení o pozitivním testu na covid 19, případně potvrzení o negativním výsledku z odběrového centra(72 hod Ag test, PCR test 7 dnů).

      Děkujeme za spolupráci a přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

      učitelé ZŠ Tuháčkova                         

       

      Pokyny_pro_rodice_zaku_1._trid.doc

       

    • Informace pro rodiče žáků I.třídy
     • Informace pro rodiče žáků I.třídy

     • Informace pro rodiče žáků I.třídy

       


      cena 1 oběda je 28,-Kč,
      cena 1 svačinky 16,- Kč
      platba na účet – 2801015420/2010 , možnost platba inkasem
      variabilní symbol bude přidělen po vyplnění přihlášky ke stravování , kterou obdržíte přímo v jídelně

      první platba na měsíc září bude vybírána  v hotovosti

      celkem 588,- /21dní x28,-/
      částky plateb na jednotlivé měsíce jsou  zveřejňovány na stránkách školy v sekci školní jídelna

      pro dítě je nutné zakoupit bezkontaktní stravovací čip, který slouží po celou dobu docházky, čip je vratný oproti záloze 120,-Kč /nesmí být poškozen nebo jinak znehodnocen/
      možnost odhlašování a přihlašování obědů přes internet,
      je možnost dietního stravování proti potvrzení od dětského lékaře , cena dietního oběda je 30,- Kč

       

      Termíny plateb a zápis ke stravování s vypsáním přihlášky ke stravování jsou následující:

       

      Středa  25. 8.2021                  od 10.00 – do 12.00 hod

       

      Pondělí  30. 8.2021                od 10.00 – do 14.00 hod

      Úterý      31.8.2021                od 10.00 ­­­-  do 14..00 hod

       

       

      Prosím o dodržení stanovených termínů !

       

      V mimořádném případě  prodej čipů 1.9. – 2.9.2021   od 11.00 hod – 13.00 hod !!!

      Na jiný stanovený čas nebude brán zřetel !

      Děkuji za pochopení.

       

       

      Případně informace a dotazy pište na jansova@zstuhackova.cz ,telefonicky 539 014 620

       

     • Volné pracovní místo - uklízečka

     • Vedení ZŠ Tuháčkova přijme do pracovního poměru na zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost (cca 3 měsíce) pracovníka na úklid s nástupem od 1. 9. 2021. Zájemci se mohou hlásit ředitelce školy na e-mail:  info@zstuhackova.cz

    • Změna v přihlašování ke službám Microsoftu
     • Změna v přihlašování ke službám Microsoftu

     • Novinkou pro následují školní rok, platnou od 18. 8. 2021, je změna v přihlašování ke službám Microsoftu (Teams, Office365 ...).

      Místo současného přihlašovacího emailu (jména) ve tvaru jméno@zstuhackova.onmicrosoft.com stačí od 18. 8. zadat nově jméno@zstuhackova.cz.

    • Poděkování
     • Poděkování

     • Vážení rodiče, velmi Vám děkujeme za spolupráci v uplynulém školním roce. Pro všechny to byl rok nevšední a obtížný. Jsem ráda, že jsme společně vše zvládli bez výrazných obtíží, podařilo se to díky Vaší silné podpoře a pomoci, nesmírně si jí vážíme. Přeji Vám, žákům i zaměstnancům klidné a pohodové prožití letních dnů, všem hlavně pevné zdraví a těším se na spolupráci v novém školním roce. Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Organizace 1. září a informace pro 1. třídy
     • Organizace 1. září a informace pro 1. třídy

     • Ve středu 1. září 2021 si v 7:40 vyzvedne třídní učitelka děti s aktovkami před školou. Společně s rodiči se přesuneme do tříd, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Navštíví nás i zástupci ÚMČ Brno-jih.

      V 9 hodin proběhne první třídní schůzka rodičů s třídními učitelkami.

      Během této přibližně 1 – 1,5h schůzky se v herně školní družiny o prvňáčky postarají naše paní vychovatelky. Vezměte si prosím s sebou psací potřeby.

      Vaše účast je velmi důležitá!

      Budeme tu také vybírat částku 1200,-. Z této částky je 250,- určeno na pracovní sešit do AJ; dále na SRŠ, xerox, nákup sešitů, deníčků, výkresů, barevných papírů, drobného materiálu a pomůcek do Umění…, dárečky a odměny.

      STRAVOVÁNÍ + ČIPY

      • cena 1 oběda je 28 Kč; cena 1 svačinky 16 Kč
      • možnost dietního stravování proti potvrzení od dětského lékaře
      • cena dietního oběda - 30 Kč
      • možnost odhlašování a přihlašování obědů přes internet
      • platba na účet – 2801015420/2010

      Doporučujeme zadat trvalý příkaz či platbu inkasem k úhradě obědů kolem 20. dne předchozího měsíce. Částky na jednotlivé měsíce jsou zveřejňovány na stránkách školy v sekci školní jídelna.

      Všichni žáci, i ti, kteří nebudou chodit na obědy, musí mít zakoupený ČIP.

      Ten budou děti využívat po celou dobu školní docházky (bližší informace se dozvíte na první třídní schůzce). Čip je vratný oproti záloze 120 Kč (nesmí být poškozen nebo jinak znehodnocen).

       

      První platba obědů na měsíc září bude vybírána v hotovosti celkem 588,-

      (21dní x 28,-) – v jídelně - boční vchod do školy v termínech:

       

      Středa  25.8.2021                  od 10.00 – do 14.00 hod

      Pondělí   30.8.2021                  od 10.00 – do 14.00 hod

       Úterý    31.8.2021                 od 10.00 ­­­- do 14.00 hod

      Prosím o dodržení stanovených termínů !

      Případné dotazy pište na jansova@zstuhackova.cz, telefonicky 539 014 620.

       

      Při koupi čipu a přihlašování ke stravování obdržíte variabilní symbol k dalším platbám obědů. Dodržujte, prosím, termíny plateb i přidělené variabilní symboly. Na každou školní akci bývá totiž přidělen jiný variabilní symbol.

      INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY – TUHÁČKOVA 39 pro 1. třídy

      Způsob přihlášení do ŠD - zápisní lístek; odhlášení ze ŠD - vždy písemně měsíc předem

      Výše příspěvku na jedno dítě umístěné v ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Příspěvek je hrazen převodem na účet. Plátce je povinen ho uhradit vždy nejpozději do 15. dne druhého měsíce v daném období.

       

      Provoz ŠD

      - ranní od 6,30 hod. v budově ZŠ, v herně ŠD

      - odpolední do 17 hod. v budově ŠD

      Odchody domů – buď v doprovodu rodičů, nebo písemně pověřených zákonných zástupců. Samy děti odchází pouze v případě písemného sdělení rodičů v družinovém deníčku dítěte nebo v zápisním lístku.

       

      Vyzvedávání dětí ze ŠD - po obědě do 13,15 hod. – budova ZŠ

                                            - odpoledne od 15 do 15,30 hod. – budova ZŠ

                                            - 15,45 do 17 hod. – budova ŠD

      V době od 13,15 do 15,00 hod. jsou děti venku. Při špatném počasí probíhá zájmová činnost v oddělení nebo v tělocvičně. V tuto dobu nelze děti vyzvedávat.

       

      Potřeby do ŠD:

      Deníček – zajišťuje kontakt mezi rodiči a vychovatelkou (děti ho dostanou při nástupu do družiny)

      Převlečení na hřiště – v plátěné tašce, vše zřetelně podepsané, si děti nechávají v herně ŠD

      Hygienické potřeby – dva toaletní papíry, papírové kapesníčky

      200,- Kč – na každé pololetí vybíráno v hotovosti v září a v lednu

                    = pitný režim, tekuté mýdlo, pracovní a výtvarný materiál

       

       

       Kolektiv ZŠ Tuháčkova Vám přeje příjemné prázdniny.

    • Pomůcky pro 1. třídu
     • Pomůcky pro 1. třídu

     • vše, prosím, PODEPIŠTE (i tužky a pastelky)

      Lehká aktovka s pevnými zády (kterou děti samy dokážou zapnout; NE ! kufřík na kolečkách)

       

      Pouzdro (jednopatrové, rozkládací nebo dvoupatrové bez fixů):

      3 ořezané tužky č. 2, měkká guma, nůžky (nemusí mít kulatou špičku, např. IKEA), malé pravítko do pouzdra, lepidlo malé tyčinkové KORES – 8g, trojhranné pastelky KOH-I-NOOR JUMBO 12 barev (nikoli tenké, které špatně vybarvují; tyto kreslí lehce a sytě)

        

      Kufřík na Umění a svět práce23 cm x 35 cm

      běloba, ploché štětce č.10 a č.12, větší hadr, plastelína, podložka na modelování A3 z PVC, ochranný oděv s dlouhým rukávem, vyšší pevný plastový kelímek

      na vodu, igelit nebo ubrus na lavici (cca 50 x 70 cm)

       

      Pomůcky do tělesné výchovy (v batohu či uzavíratelném látkovém pytlíku):

      tričko, kraťasy, ponožky, cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou, švihadlo, tenisák, děvčata – gumičky do vlasů

      na zimu: tepláky + mikina

       

      Ostatní:

      - plastová krabička na svačinu, láhev na pití (postačí i menší láhev od minerálky)

      - papírové kapesníky v krabici (150-200 ks) – vybíráme 1.týden školního roku

      - zásobník na písmenka + zásobník na číslice (každý zásobník zvlášť)

      - papírové hodiny (nejlépe bílé, téměř bez obrázků)

      - přezůvky s pevnou patou nebo sandále (nikoli pantofle) + pytlík na papuče

      - pevné desky na malé a velké sešity

      - průhledná tvrdá fólie – 2x A5, 1x A4 (dá se na ni psát tužkou)

      - malá peněženka (nebo kapsička na peníze)

    • 100 let?
     • 100 let?

     • Jak oslavit 100-leté výročí školy? Uspořádáme veřejný koncert pro všechny přátele, bývalé žáky, rodiče i náhodné kolemjdoucí. Stačí počkat na pěkné počasí na jaře. Pěkné počasí přišlo, ale nepřišlo samo. Byl březen 2020. Nevadí, na podzim je taky hezky. Historie se opakovala. Naštěstí máme ve škole šikovný a ke všemu odhodlaný tým hudebních nadšenců, který se lehce nevzdává. Společně jsme vytvořili hudební skládačku, ve které s námi můžete projít 100 let naší školy. Vybrané hity interpretují s maximálním nasazením členové pedagogického sboru. Nejsme profesionální zpěváci, a proto vás prosíme: buďte shovívaví a vydržte až do konce. Snad to nebude ztracených 10 minut.

    • + 1
     • + 1

     • Vážení přátelé,

      5. 5. v roce 2020 jsme měli oslavovat 100. výročí založení české základní školy v Komárově. Pandemie covidu 19 a mimořádná opatření tuto slavnostní akci zrušila.

      Letos jsme se připravovali na oslavu 100 + 1, ale sami dobře víte, jaká je současná situace s možností shromažďovat se i v letošním roce. Naši učitelé Vám všem chtějí alespoň touto cestou připomenout, že škola stále žije, všichni se těšíme na návrat žáků a moc si přejeme, aby se vše co nejdříve vrátilo do zajetých kolejí. Prostřednictvím písničky přátelům školy posíláme pozdrav z +1 roku!!! Mějte se krásně, buďte zdraví a hlavně – už se nám brzy vraťte!!!!                                                                                                             Vaši učitelé