• V plném obsazení - oba školní sbory
     • V plném obsazení - oba školní sbory

     • Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

      děkujeme Vám za přízeň a spolupráci v uplynulém roce. Byl to rok neobvyklý a náročný pro všechny. Vzhledem k mimořádným opatřením nemohl proběhnout vánoční koncert, proto přijměte alespoň videopozdrav našich žáků a pedagogů. Přejeme vám klidné prožití vánočních dnů, v novém roce především pevné zdraví, pohodu, optimismus a dobrou náladu.

      Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Brno, Tuháčkova 25

      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • LIVE Stream Vánoce 2021
     • LIVE Stream Vánoce 2021

     • Vážení a milí,

      každý den už 21 měsíců překonáváme kovidové nástrahy a překážky... A proto jsme se rozhodli být vám všem nablízku i v této nepříznivé době díky našemu vánočnímu hudebnímu live streamu. Budeme s vámi ve vašich třídách, domovech, dílnách i kancelářích, popřípadě i v přírodě, pokud budete on-line :))

      Zítra (tj. 22.12.2021) v 10h buďte s námi LIVE!

      Najdete nás na Youtube kanále nebo přímo zde: https://youtu.be/BrTuL_aDOa0

      Vaše Ztužka a Ztuha

      Záznam live vystoupení

    • Maraton psaní dopisů
     • Maraton psaní dopisů

     • Vážení rodiče, milé děti,

      včera u nás na škole začala celosvětová akce MARATON PSANÍ DOPISŮ, kterou pořádá nezisková organizace Amnesty International. AI tuto akci pořádá každoročně už od svého vzniku v roce 1961
      a letos se jí zúčastní i naše škola Tuhajda. Budeme rádi, když se k nám přidáte, můžete napsat dopis i z domova!

      Co je maraton psaní dopisů?

      Každý rok Amnesty International vybere deset politických vězňů, kterým chce pomoct, v České republice se posílají dopisy šesti z nich. Dopisy se posílají prezidentům, vládám, prokurátorům, cílem je zahltit příslušné autority a donutit je k tomu, aby politické vězně propustily, nebo aby jim daly možnost férového soudního procesu. Akce je úspěšná, 40 % vězňů je buď propuštěno, zlepšila se jejich situace, přestali být pronásledováni, nebo jsou jejich tresty zmírněny, nižší úspěšnost ovšem bývá v Číně či v Saúdské Arábii.

      MARATON NA ZŠ TUHÁČKOVA

      U nás bude probíhat 9. – 15. prosince (10. prosince slavíme Mezinárodní den lidských práv). Zúčastní se ho žáci druhého stupně a představení Amnesty, letošních politických vězňů a psaní dopisů proběhne v hodinách českého jazyka v rámci slohu. Účastnit se budou žáci, mohou se ale přidat i učitelé a rodiče.

      VEŠKERÉ INFORMACE O AKCI, VČETNĚ PŘEDSTAVENÍ POLITICKÝCH VĚZNŮ, VZOROVÝCH DOPISŮ A ADRES, NAJDETE ZDE: https://maraton.amnesty.cz/

      Děkujeme

      Tým češtinářů

       

    • Mimořádné hygienické opatření od 8.11.2021
     • Mimořádné hygienické opatření od 8.11.2021

     • Vážení rodiče, milí žáci


      dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. Screeningové testování se týká také škol v městě Brně.

      Testování je zacíleno na žáky v denní formě vzdělávání, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech.

      Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

      Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

      Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, konkrétně:

       1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru

       2. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

      3. děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének

      4. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m

      Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

      Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou ( rodič, pedagog, asistent pedagoga)

      V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, musí splnit výše uvedené speciální podmínky “pro netestované”, které musí plnit do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

      Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu ve vyhrazeném prostoru u šaten školy.

      Z tohoto důvodu žádáme všechny rodiče, aby prostřednictvím Edupage nejpozději do pátku 5.11. do 8.00 hodin třídnímu učiteli svého dítěte dali na vědomí, zda se dítě bude testovat, nebo doloží požadovaný doklad o bezinfekčnosti. Pokud třídní učitel tuto informaci neobdrží, bude k dítěti přistupováno od 8.11. podle speciálních podmínek pro netestované.


      Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že tuto obtížnou situaci opět společně zvládneme.

      Ředitelství ZŠ Brno, Tuháčkova 25

      V příloze najdete přiložené úplné znění mimořádného opatření.

      pokyn-ke-screeningovemu-testovani-listopad-2021_akt.02112021.pdf


    • Halloween na naší škole
     • Halloween na naší škole

     • Pondělní den 1. 11. 2021 se nesl v duchu Halloweenu. Někteří žáci vzali přípravy opravdu vážně. Všechny masky se sešly na společné focení do tělocvičny.

    • Sázení stromků na školním pozemku
     • Sázení stromků na školním pozemku

     • Přišel podzim, čas věnovaný úpravám našich zahrad a pozemků. Také na naší škole ZŠ Tuháčkova se neustále s žáky staráme o zvelebování školního pozemku a okolí školy.

      Aktuálně žáci sedmých ročníků v rámci předmětu ekologická výchova vysazovali podél plotu sazenice borovic, které jsou, jak se žáci dozvěděli, odolnější vůči parazitům i suchu než jiné druhy stromů, nevyžadují náročnou údržbu a zakořeněné drží velmi pevně v zemi. Teoreticky i prakticky si tak žáci upevňovali své znalosti z oblasti ekologické výchovy, jejímž cílem je nejen prohlubování jednotlivých poznatků o přírodě, o vztazích člověka k prostředí, ale zejména výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

      Na závěr přejeme borovicím, ať se dobře uchytí, a žáci, kteří je letos sázeli, je budou moci za pár desítek let hrdě ukazovat svým potomkům se slovy: „Tu jsem sázel já.”

    • + 1
     • + 1

     • Vážení přátelé,

      5. 5. v roce 2020 jsme měli oslavovat 100. výročí založení české základní školy v Komárově. Pandemie covidu 19 a mimořádná opatření tuto slavnostní akci zrušila.

      Letos jsme se připravovali na oslavu 100 + 1, ale sami dobře víte, jaká je současná situace s možností shromažďovat se i v letošním roce. Naši učitelé Vám všem chtějí alespoň touto cestou připomenout, že škola stále žije, všichni se těšíme na návrat žáků a moc si přejeme, aby se vše co nejdříve vrátilo do zajetých kolejí. Prostřednictvím písničky přátelům školy posíláme pozdrav z +1 roku!!! Mějte se krásně, buďte zdraví a hlavně – už se nám brzy vraťte!!!!                                                                                                             Vaši učitelé

    • Žák/rodič -jak si prohlédnu výpis známek v mobilní aplikaci?
     • Žák/rodič -jak si prohlédnu výpis známek v mobilní aplikaci?

     •  

      Po zveřejnení výpisů/vysvědčení dostanou žáci a rodiče zprávu do mobilní aplikace. Kliknutím na tuto zprávu se zobrazí možnost stáhnout  si výpis.

      Následně kliknutím na tlačítko  Podepsat výpis podepíšete, a tak bude mít škola zpětnou vazbu, že jste výpis viděli. Výpis bude i nadále k dispozici v příslušném pololetí.

      Pozn: Tlačítko  Podepdat sa nachází jen v rodičovském účtu. Pokud jste přihlášeni přes účet žáka, tlačítko Podepsat nevidíte.

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno 61700 Brno Czech Republic
   • IČ: 70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz