• Informace k nástupu žáků 1.stupně od 12.4.2021
     • Informace k nástupu žáků 1.stupně od 12.4.2021

     • Vážení rodiče,                                                                                                                                                       v týdnu od 12.4. do 16.4.2021 budou ve škole přítomny děti z 2. a 4. ročníků. Pro tyto žáky bude platit normální běžný rozvrh. Děti 1., 3., 5. ročníku se budou tento týden učit doma na distanční výuce. Učit se budou podle rozvrhu distanční výuky, který ještě upřesní třídní učitelé.

      V týdnu od 19.4. do 26.4. 2021 budou ve škole přítomny děti z 1., 3., 5.ročníku. Učit se budou podle normálních běžných rozvrhů, způsob nástupu do školy bude upřesněn. Děti ze 2. a 4. ročníku budou tento týden doma na distanční výuce.

      Pro děti, které jsou ve škole, je možné objednat obědy známým způsobem na: www.strava.cz. Jídelníček je zveřejněn na stránkách školy a na webu strava .cz. Svačinky zatím nebudeme připravovat. Obědy lze přihlásit i dětem, které v daném týdnu zůstávají na distanční výuce doma - výdej do jídlonosičů v době od 13.00 do 13.30 hodin.

      Pro děti, které jsou ve škole, bude zajištěna odpolední školní družina. Každá třída bude mít své samostatné oddělení.

      Ranní družinu zajistit nelze.                                                                                                                                     Každé pondělí a čtvrtek se děti, které jsou ve škole, budou testovat antigenním testem na přítomnost onemocnění Covid 19. Testování zajišťuje škola.

      Při vstupu do budovy školy a po celou dobu pobytu ve škole musí žáci mít nasazenou chirurgickou roušku, případně nanoroušku nebo respirátor. Doporučujeme vybavit žáky i náhradními ochrannými prostředky pro případ potřeby.

      Organizace testování:

                                                                                                                                                                 

      V pondělí 12.4. přijdou 4.ročníky do školy v 7.30 hodin. Vstup do školy bude umožněn pouze po rampě - schodišti u budovy D. Před schodištěm si žáky svých tříd shromáždí TU spolu s asistentem pedagoga, odvede do označené šatny u velké tělocvičny. Zde se žáci přezují, boty uloží do přineseného sáčku. Učitel spolu s asistentem bude dětem dezinfekčním sprejem dezinfikovat ruce. Potom společně odejdou do velké tělocvičny, kde budou pro každou třídu připraveny židličky, na které děti usednou a TU spolu s asistentem rozdají testovací sady a žáci si sami pod dohledem provedou test na Covid 19. Po skončení testování se žáci pod vedením TU odeberou do své třídy. Pokud se u některého dítěte ukáže pozitivní test, dítě bude odvedeno do izolační místnosti, ředitelství vyzve rodiče, aby si dítě co nejdříve odvezli domů a kontaktovali svého dětského lékaře.

      V pondělí 12.4. přijdou 2.ročníky do školy v 7.40 hodin. Vstup bude umožněn pouze vchodem u školní jídelny budova C. Před vchodem si TU spolu s asistenty vyzvednou své žáky, v šatně u jídelny se přezují, boty uloží do přineseného sáčku a vezmou s sebou do malé tělocvičny, kde budou pro žáky připravena místa na testování, proběhne dezinfekce rukou. Samotné testování proběhne stejně jako u 4.roč.

      Pokud bude chtít z různých důvodů někdo z rodičů své dítě testovat sám, rodič si přinese přezůvky a spolu se třídou a se svým dítětem odejde do tělocvičny a testování provede svému dítěte osobně. Tato osoba se  musí nahlásit TU, testování takového dítěte proběhne mimo kolektiv třídy.

      Vyjímku z testování mají děti které doloží zprávou z laboratoře, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Dále žáci, kteří mají negativní výsledek PCR testu, který není starší 48 hodin a tento test byl proveden schváleným poskytovatelem těchto zdravotnických služeb. Žáci, kteří nenaplní výše uvedené, je nutno testovat.

      Dítě, bez výše uvedených podmínek testování, nelze zařadit k prezenční výuce. Rodič požádá TU o uvolnění dítěte a zajistí jeho vzdělávání svépomocí.

      Děti, které v době testování nebudou přítomny ve škole, budou testovány individuálně po příchodu do školy. Rodič je povinnen nahlásit TU, kdy se dítě do školy dostaví.


      Naše škola MSMT_Manual_testovani_06_04_2021_.pdfMSMT_Manual_testovani_06_04_2021_.pdfosobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně Základní školy Tuháčkova  i v týdnech, kdy mají žáci plánovanou  distanční výuku z domácího prostředí. Týká se těchto profesí rodičů:

      a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

      b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

      c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

      d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

      e) příslušníci ozbrojených sil,

      f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

      g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

      h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

      i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

      j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

      Žádáme rodiče, kteří o tuto službu mají zájem, aby bezodkladně tuto skutečnost oznámili prostřednictvím EDUPAGE ředitelce školy.

      Děkujeme za pochopení této obtížné situace a pevně věříme, že s Vaší pomocí a nadhledem vše zvládneme.


      Vedení ZŠ Tuháčkova


      MSMT_Manual_k_provozu_skol_aktualizovany_.pdf

      MSMT_Manual_testovani_06_04_2021_.pdf


    • Oznámení školní jídelny pro strávníky a rodiče žáků
     • Oznámení školní jídelny pro strávníky a rodiče žáků

     • Na základě rozhodnutí vlády ČR o uzavření škol a školek splatností od 1.3.2021 nebude do odvolání školní jídelna vařit obědy.Všechny přihlášeny obědy na měsíc březen budou automaticky zrušeny.Děkujeme za pochopení.

    • Dne Země netradičně
     • Dne Země netradičně

     • Milí žáci,

      duben je již tradičně spojen s oslavami Dne Země. Letos to je vzhledem s situaci trochu netradiční, nicméně Lipka se toho ujala podle mě velice hezky a pokud nebudete vědět, co dělat, stačí přijít na Kraví horu od 22.4. s telefonem s datovým připojením nebo se zúčastnit online soutěže. Pozvánka je zde:https://www.lipka.cz/denzeme?idm=177

      Další zajímavou aktivitou je soutěžní online / venkovní projekt, ve kterém města soupeří o co největší počet pozorování živé přírody na svém území. Hlavním cílem je ukázat, že navzdory obecně přijímaným názorům je příroda ve městech opravdu bohatá. Abychom to dokázali, potřebujeme co největší počet účastníků, kteří se do této výzvy zapojí a budou ve dnech 24. – 27. dubna 2020 zaznamenávat rostliny a živočichy ve svém okolí. Ideálně ty volně žijící. Odkaz a informace jsou zde:https://www.brnenskadzungle.cz/

      Přeji všem hezké jarní dny, TP

    • Informace k uzavření školy od 1.3.2021
     • Informace k uzavření školy od 1.3.2021

     • Od pondělí 1.3.2021 dochází podle nařízení vlády ČR k úplnému uzavření základních škol. Všichni žáci se budou učit distančně. Žákům 1. a 2.ročníků předají třídní učitelky rozvrhy online výuky do pondělí 1.3.2021. Pro žáky 3.-9.ročníků nedochází k žádným změnám, učí se podle stávajících rozvrhů online výuky. I nadále platí možnost vyzvedávat si úkoly a materiály k výuce na vrátnici školy každé úterý a čtvrtek v době od 10.00 do 12.00 hodin

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

       

      Ředitelství školy

    • Žák/rodič -jak si prohlédnu výpis známek v mobilní aplikaci?
     • Žák/rodič -jak si prohlédnu výpis známek v mobilní aplikaci?

     •  

      Po zveřejnení výpisů/vysvědčení dostanou žáci a rodiče zprávu do mobilní aplikace. Kliknutím na tuto zprávu se zobrazí možnost stáhnout  si výpis.

      Následně kliknutím na tlačítko  Podepsat výpis podepíšete, a tak bude mít škola zpětnou vazbu, že jste výpis viděli. Výpis bude i nadále k dispozici v příslušném pololetí.

      Pozn: Tlačítko  Podepdat sa nachází jen v rodičovském účtu. Pokud jste přihlášeni přes účet žáka, tlačítko Podepsat nevidíte.

    • Pololetní hodnocení prospěchu a chování
     • Pololetní hodnocení prospěchu a chování

     • Vážení rodiče,

      v pololetí budeme na naší škole hodnotit žáky tradičním způsobem, tzn. známkou. Pololetní hodnocení bude přístupné v Edu page od 28. 1. 2021 od 10.00, v papírové podobě obdrží výpis z vysvědčení dne 28. 1. 2021 žáci 1. a 2. ročníků, ostatním žákům bude tento výpis vydán po návratu do školy. Výpis žáci zpět do školy nevrací. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny.

      Přeji všem žákům i jejich rodičům příjemný prodloužený víkend a doufám, že 1. 2. 2021 se v budově školy setkáme navíc se žáky 9. ročníku - sledujte, prosím, informace v médiích.

      Pokud od 1. 2. 2021 nastoupí žáci 9. ročníku k prezenční výuce, dojde ke změně rozvrhu online výuky v 6. - 8. ročníku. Bližší informace Vám podají třídní učitelé prostřednictvím Edu page.

      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků
     • ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

     • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

      (MAP II)

       

      ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

       

      ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

       

      PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

      PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA 1. TŘÍDU

      Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.

      (schopnosti předškoláka před nástupem do školy a náprava nedostatků v rozvoji dítěte, požadavky na dovednosti u prvňáčka na začátku školní docházky, sociální a pracovní integrace)

      Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

      • 9. února 2021 od 17:00 do 20:00
      • 11. března 2021 od 17:00 do 20:00

      ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE

      Cílem semináře je seznámit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy.

      (informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná, jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje, úspěšné zahájení školní docházky)

       

      Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)

      • 10. března 2021 od 17:00 do 20:00
      • 22. března 2021 od 17:00 do 20:00

      TALENTOVANÉ A NADANÉ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ

      Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků.

      (charakteristika nadaných dětí, možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme nadané dítě, spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných, formy podpory nadaných dětí a žáků, aktivity pro nadané děti)

       

      Lektorka: PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)

      • 16. března 2021 od 16:00 do 19:00

      Semináře proběhnou v letošním roce ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST.

      Letáček s nabídkou seminářů naleznete v příloze.

      V případě dotazů pište na e-mail: map.mestobrno@gmail.com.

      Semináře jsou bezplatné.

    • Pozvánka na výstavu děl žáků
     • Pozvánka na výstavu děl žáků

     • Vážení rodiče,

      dovolte, abych Vás pozvala na virtuální prohlídku děl našich šikovných a kreativních žáků 2. stupně. Naše galerie se nachází na webové stránce Padlet a její otevírací doba pro návštěvníky je neomezená.

      Naleznete zde díla s tématikou Food Art, Stínohra či Živé obrazy a týden co týden bude postupně obohacována o další tvorbu, která Vás i přes nepříznivou situaci (mj. zavřená papírnictví!) ohromí svou originalitou a vtipem.

      Pro nevšední kulturní zážitek přejděte skrze odkaz https://cs.padlet.com/bpopelkova/d7utg7gyo3l4v0mx do výstavní síně.

      Přeji příjemnou podívanou.

      Barbora Popelková

    • Informace ke stravování od 18.1.2021
     • Informace ke stravování od 18.1.2021

     • Informace ke stravování od 18.1.2021

      Z důvodu ekonomického hlediska a  nízkého počtu přihlášených svačinek se od 18.1.2021 do odvolání nebudou připravovat.

      Děkujeme za pochopení .

    • Informace k výuce a stravování od 4.1.2021
     • Informace k výuce a stravování od 4.1.2021

     •  

      Vážení rodiče, milí žáci,

       

      na základě rozhodnutí vlády ČR  přechází základní školství od 4.1.2021 na distanční výuku. Vyjímkou jsou pouze 1. a 2.ročníky, které se budou vzdělávat prezenčně. Veškeré informace ohledně způsobu výuky jste již obdrželi od třídních učitelů. Připomínáme, že účast na distanční výuce je povinná, absence je třeba řádně omluvit. Děti, které mají obtíže s připojením do výuky přes MS Teams, si budou vyzvedávat úkoly, pracovní listy a pokyny k výuce na vrátnici školy každé úterý a čtvrtek v době od 10.00 do 11.45 hodin. Hlavním informačním kanálem i nadále zůstává školní informační systém Edupage.

      Děti, které zůstávají doma na distanční výuce, mají možnost si odebrat obědy domů. Objednané obědy si mohou vyzvednout do jídlonosičů každý pracovní den v době od 13.15 do 14.15 hodin.

      Děkujeme všem za pochopení a spolupráci a zároveň přejeme vše nejlepší v novém roce 2021.

       

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova

    • Poděkování
     • Poděkování

     • Vážení rodiče,

      velmi vám děkujeme za spolupráci v uplynulém kalendářním roce.

      Vážíme si vaší podpory a spolupráce, neboť to byl rok obtížný pro všechny. Pevně věřím, že nový rok 2021 bude rokem příznivějším nejen pro vzdělávání dětí, ale i pro nastolení vnitřního klidu a pohody nás všech. Přejeme všem krásné předvánoční i vánoční dny, v novém roce hlavně pevné zdraví a hodně optimismu.

      Za všechny pracovníky ZŠ Tuháčkova                Mgr. Jana Hanáková

    • Prodloužení vánočních prázdnin
     • Prodloužení vánočních prázdnin

     • Na základě rozhodnutí MŠMT oznamuji všem žákům i jejich rodičům, že vánoční prázdniny začínají již pondělkem 21. 12. Žáci budou ve škole naposledy v pátek 18. 12. a znovu přijdou do školy 4. 1. 2021 podle současného harmonogramu, tzn. 1. stupeň  a 9. ročníky všichni v plném rozsahu, 6. - 8. ročníky střídavě - týden prezenčně a týden distanční výuka, začínají třídy  s označením B.  Žádáme Vás o sledování aktuálního stavu a informací v médiích v závěru prázdnin, neboť může dojít ke změnám.

    • I v distanční výuce mluvíme anglicky
     • I v distanční výuce mluvíme anglicky

     • Sotva začal nový školní rok, čekala na nás již druhá karanténa a distanční výuka. Žáci i učitelé se tentokrát rychle zorientovali a vše proběhlo jak po másle. Ovšem žáky druhého stupně samozřejmě mrzelo, že byli ochuzeni o anglický týden s rodilými mluvčími English focus, který je na škole každoročně pořádaný na podzim.

      Přestože je English focus posunutý na pozdější termín, byla by škoda nevyužít podobné nabídky neziskové organizace Hodina H, která sídlí v Pelhřimově a shromažďuje anglicky mluvící stážisty z různých koutů Evropy. Dobrovolníci se nakonec zúčastnili dohromady šesti online hodin v devátých a osmých třídách. Juan ze Španělska a Adi z Itálie se na hodinách představili a s doprovodnou prezentací žákům vyprávěli, odkud pochází
      a proč jsou právě teď během pandemie v České republice. První online hodina byla zakončena Kahootem, online testem, který si připravil Juan. Žáci měli možnost dozvědět se zajímavosti o Španělsku, např. jaké je národní jídlo či jak vypadá španělská královská rodina.

      Pro studenty bylo ze začátku náročnější hostům rozumět každé slovo, protože Italové a Španělé jsou známi pro svou rychlou mluvu, ovšem na druhé hodině už pro ně bylo porozumění snazší. Nicméně podobný zážitek může být ještě cennější než mluvit s rodilým mluvčím – poslouchat cizí přízvuky anglického jazyka se velmi hodí při cestování do různých zemí, a ne každý bude mít přece dokonalou britskou angličtinu. Juan na dalším setkání vyprávěl žákům o španělských vánočních zvycích a následně se dětí ptal na Vánoce v Česku. Také Juan se dozvěděl mnoho zajímavých věcí o naší kultuře a proběhla i milá diskuze. Velmi mne potěšilo, jak byli žáci komunikativní, na druhé hodině už měli větší prostor k mluvení a kladli Juanovi zajímavé otázky.

      Spolupráce s Hodinou H pro nás byla velmi příjemným oživením online hodin. Někteří žáci rovněž využili individuálních konverzací, jež jim byly nabídnuty zdarma a ve kterých pokračují i po návratu do škol. Doufáme, že až se epidemiologická situace uklidní, budou k nám moci dobrovolníci přijet do Brna na návštěvu osobně a popovídat si se studenty naživo, nikoliv přes kameru.

                                                                                                    Mgr. Tereza Heřmanová, učitelka AJ

    • Informace o vracení poplatků za ŠD a pronájmy z důvodů uzavření školy
     • Informace o vracení poplatků za ŠD a pronájmy z důvodů uzavření školy

     • Vzhledem k opakovanému plošnému uzavření škol od 14. října 2020 z důvodu karantény – COVID 19 se neuskutečnil plánovaný a předem uhrazený pobyt dětí v ŠD, rovněž nebyly využívány pronájmy prostor školy, především tělocvičen.

      1. Za školní družinu bude poplatek za období jednoho měsíce, tj. 1x 150 Kč, účetně převeden do ledna 2021. Rodičům, jejichž děti v lednu 2021 budou z ŠD odhlášeny, se peníze vrátí v hotovosti oproti podpisu v průběhu ledna 2021.
      2. Poměrná část přijatých peněz za neuskutečněné pronájmy (tělocvičny, učebny a školní jídelny) za období od 14. října do 31. prosince 2020 bude vrácena nájemníkům bankovním převodem. Na tuto vratku bude příjemci vystaven dobropis.    Mgr. Jana Hanáková, ŘŠ
    • Informace o platbě za ŠD
     • Informace o platbě za ŠD

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k uzavření školy z důvodu pandemie Covid 19 vám oznamujeme, že přeplatek 150,- Kč za dobu uzavření školní družiny, vám odečteme z poplatku na první pololetí 2021. Žádáme proto všechny rodiče, kteří dosud platbu ve výši 600,- Kč za školní družinu neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol vašeho dítěte.

      Velmi děkujeme za spolupráci.

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova 25

    • HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1.ČTVRTLETÍ 2020-21
     • HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1.ČTVRTLETÍ 2020-21

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k realizaci distanční výuky neproběhne čtvrtletní hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků naší školy v měsíci listopadu 2020. Toto hodnocení posuneme na měsíc prosinec (po návratu žáků do školy).

      Děkujeme za pochopení.

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova 25

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25 Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Školská rada - zástupci rodičů Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Školská rada - zástupci obce Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Školská rada - zástupci školy Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz