• Informace o vracení poplatků za ŠD a pronájmy z důvodů uzavření školy
     • Informace o vracení poplatků za ŠD a pronájmy z důvodů uzavření školy

     • Vzhledem k opakovanému plošnému uzavření škol od 14. října 2020 z důvodu karantény – COVID 19 se neuskutečnil plánovaný a předem uhrazený pobyt dětí v ŠD, rovněž nebyly využívány pronájmy prostor školy, především tělocvičen.

      1. Za školní družinu bude poplatek za období jednoho měsíce, tj. 1x 150 Kč, účetně převeden do ledna 2021. Rodičům, jejichž děti v lednu 2021 budou z ŠD odhlášeny, se peníze vrátí v hotovosti oproti podpisu v průběhu ledna 2021.
      2. Poměrná část přijatých peněz za neuskutečněné pronájmy (tělocvičny, učebny a školní jídelny) za období od 14. října do 31. prosince 2020 bude vrácena nájemníkům bankovním převodem. Na tuto vratku bude příjemci vystaven dobropis.    Mgr. Jana Hanáková, ŘŠ
    • Informace o platbě za ŠD
     • Informace o platbě za ŠD

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k uzavření školy z důvodu pandemie Covid 19 vám oznamujeme, že přeplatek 150,- Kč za dobu uzavření školní družiny, vám odečteme z poplatku na první pololetí 2021. Žádáme proto všechny rodiče, kteří dosud platbu ve výši 600,- Kč za školní družinu neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol vašeho dítěte.

      Velmi děkujeme za spolupráci.

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova 25

    • HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1.ČTVRTLETÍ 2020-21
     • HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1.ČTVRTLETÍ 2020-21

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k realizaci distanční výuky neproběhne čtvrtletní hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků naší školy v měsíci listopadu 2020. Toto hodnocení posuneme na měsíc prosinec (po návratu žáků do školy).

      Děkujeme za pochopení.

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova 25

    • Oznámení školní jídelny k 18. 11.2020 + oprava výdeje obědů
     • Oznámení školní jídelny k 18. 11.2020 + oprava výdeje obědů

     • Školní jídelna oznamuje, že od středy 18. listopadu bude opět v provozu.

      Obědy si objednávejte do pondělí 16. listopadu do 13:00 hodin na www.strava.cz

      Jídelníček je umístěn na webových stránkách, je možné již objednávat obědy pro žáky 1. a 2. ročníku.

      Žáci, kteří mají zájem o obědy během distanční výuky/  3. a 9. ročník / si můžou rovněž objednávat obědy.

      Výdej pro tyto žáky bude probíhat do jídlonosičů od 11:00 do 11:30 hodin a od 13.00 do 13.40 hodin

    • Důležité informace pro rodiče k 18. 11. 2020
     • Důležité informace pro rodiče k 18. 11. 2020     • Vážení rodiče,
      od 18. 11. 2020 zahajujeme prezenční výuku žáků 1. a 2. ročníku, žáci ostatních ročníků pokračují v distančním vzdělávání.
      Organizační pokyny:
      - provoz ŠD je od 6.30 do 17.00
      - pro žáky, kteří nejdou do ranní ŠD, je vstup do budovby ZŠ umožněn od 7.45
      - výuka 1. a 2. ročníku bude od 8.00 - 11.40 denně, následuje oběd a pobyt v ŠD
      - obědy je nutné přihlásit prostřednictvím www.strava.cz
      - žáci 3. - 9. ročníku si mohou obědy rovněž objednat, výdej proběhne do jídlonosičů v době 11.00 - 11.30
      žáci 3. 9. ročníku mají možnost od 18. 11. využívat indiuviduální konzultace s příslušnými pedagogy, konzultaci je potřeba písemně sjednat prostřednicvím Edupage
      Mgr. Jana Hanáková

       

    • Nabídka doučování
     • Nabídka doučování

     • V případě potřeby nabízejí Mgr. Brídová, Mgr. Šidlová a asistentky pedagogů žákům doučování. Termín, čas a způsob je potřeba předem domluvit písemně přes Edupage či Email.

    • Sázení stromků
     • Sázení stromků

     • I letos nám dorazily stromečky, bohužel je ale nemohli vysadit žáci, a to se tak tešili ... Čekat na lepší situaci jsme bohužel nemohli, a tak jsme je 16.10. vysadili s tím, že za rok seženeme pro žáky další. Přejeme všem hezké podzimní prázdniny. TP

      PS: všechny fotky najdete zde: https://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2020-10-15/

    • Nabídka pomoci - školní psycholog, speciální pedagog
     • Nabídka pomoci - školní psycholog, speciální pedagog

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      školní psycholog a speciální pedagog nabízí po dobu distančního vzdělávání možnost online, příp. po domluvě telefonických konzultací. Kontaktovat je mohou jak žáci, tak i rodiče. Pro kontakt lze využít email:Mgr. Eva Brídová: bridova@zstuhackova.cz (školní psycholog), Mgr. Marta Šidlová: sidlova@zstuhackova.cz (speciální pedagog)

      Pevné zdraví a hodně sil všem!

    • Žádosti o ošetřovné - důležitá informace pro rodiče
     • Žádosti o ošetřovné - důležitá informace pro rodiče

     •  Vážení rodiče,

      oznamuji Vám, že dle sdělení MPSV vedení školy již nemusí vystavovat formulář k žádosti o ošetřovné. viz. informace níže:

      Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

      Bližší informace naleznete na webové stránce MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne.

      Děkuji za pochopení. Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy.

    • Omezení provozu základní školy od 12. 10. do 30. 10. 2020
     • Omezení provozu základní školy od 12. 10. do 30. 10. 2020

     • Vážení rodiče,

      vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v souvislosti s pandemií covid19 vydalo MZ pro základní školy nová opatření, ze kterých na období příštích dvou týdnů  (od 12. 10.do 23. 10.2020) vyplývá:

      1) pro žáky 1. stupně nedochází k žádné změně

      2) žáci 2. stupně se budou vzdělávat střídavě:

      a) třídy 6.A, 6.C, 7.A, 8.A, 9.A - 1. týden (12. - 16. 10.) přítomnost žáků ve škole, 2. týden (19. - 23. 10.) distanční vzdělávání s online výukou, rozvrhy hodin budou upraveny

      b) třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.B - 1. týden (12. - 16. 10.) distanční vzdělávání s online výukou, 2. týden (19. - 23. 10.) přítomnost ve škole, rozvrhy hodin budou upraveny

      3) podzimní prázdniny se prodlužují o 2 dny, budou tedy trvat od 26. 10 do 30. 10.

      Podrobnější informace najdete v příloze:             Informace_k_vyuce-1.doc


    • DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO RODIČE, ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
     • DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO RODIČE, ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

     • Z důvodu onemocnění Covid 19 zaměstnanců školní kuchyně není možné až do odvolání zajistit stravování žáků a zaměstnanců naší školy. Žádáme rodiče, aby rovněž věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. Dle doporučení KHS Brno další hygienická opatření nejsou nutná.

      O znovuotevření školní jídelny vás budeme informovat. Děkujeme všem za pochopení.

      Ředitelství ZŠ

    • Upozornění pro sportovní skupiny a nájemníky školních prostor
     • Upozornění pro sportovní skupiny a nájemníky školních prostor

     • Z důvodů zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s pandemií covid19 a vyhlášení nových opatření MZ jsou v naší budově zrušeny veškeré pronájmy učeben, tělocvičen a dalších prostor na období dou týdnů, tzn. od 12. 10. do 25. 10. 2020. Dále rušíme pronájmy i v době prodloužených prázdnin, tedy v době od 26. 10 do 1. 11.2020. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. 9.
     • Vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. 9.

     • Vážení rodiče,

      na doporučení nového ministra zdravotnictví vyhlašuji mimořádné ředitelské volno pro žáky naší školy na pátek 25. 9. 2020. Rodiče žáků 1. stupně, kteří nemají možnost ponechat dítě doma, žádáme, aby tuto skutečnost oznámili písemně třídní učitelce během středy 23. 9.. Pro tyto žáky 1. stupně zajistíme dohled v době od 6.30 do 17. 00 hod.

      Děkuji za pochopení.                                    Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

      Upozorňuji na trvání již dříve vyhlášeného ředitelského volna na 2. 10. z důvodu konání voleb v budově školy.

    • Zahájení činnosti školní kuchyně
     • Zahájení činnosti školní kuchyně

     • Vážení rodiče, vážení strávníci,

      oznamuji Vám, že od úterý 13. 10. 2020 zahajuje školní kuchyně opět svůj provoz. Přihlášení k odběru stravy je nutné provést elektronicky - objednávka stravy Automaticky jídla  přihlašovat nebudeme. Děkujeme za trpělivost i pochopení. Mgr. Jana Hanáková

    • Volná místa v kroužcích SVČ Sluníčko
     • Volná místa v kroužcích SVČ Sluníčko

     • SVČ Sluníčko nabízí volná místa v kroužcích dětem. Některé kroužky jsou určeny i pro děti z 2. stupně. 

      Tvořivý ateliér, Keramika 1, Animáček, Hrnečku, vař! 1, Legáček, Malí zVĚDAvci, Moderní tance, Angličtina hrou - začátečníci, Angličtina hrou - pokročilí, Flétna s Petrou, Flétnička přípravka, Dramaťák, Dramaťáček, Divadelní hra, Sportík - florbalová předpřípravka, Florbal přípravka 2, Florbal přípravka 3, Florbal starší žáci

      Více informací a přihlašování najdete na stránkách: www.helceletka.cz/slunicko/krouzky

      Těšíme se na Vás!:-)

    • Covid 19 - nové opatření
     • Covid 19 - nové opatření

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      upozorňuji Vás na čerstvé vládní opatření vydané v průběhu dnešního dne: Od pátku 18. 9. budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

      Žádám Vás o respektování tohoto nařízení.                      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25 Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Školská rada - zástupci rodičů Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Školská rada - zástupci obce Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Školská rada - zástupci školy Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz