• Hrdá škola - “Filmové odpoledne”
     • Hrdá škola - “Filmové odpoledne”

     • V rámci projektu Hrdá škola se v naší škole zítra uskuteční “Filmové odpoledne”. Žáci jednotlivých stupňů budou mít možnost vybrat si ze čtyř různých filmů a užít si společně kino ve škole.

      Na 1. stupni bude promítání probíhat od 13:00 do 15:00.

      Nabídka filmů:

      • Výběr z večerníčků
      • Šíleně smutná princezna
      • Jak dostat tatínka do polepšovny
      • Páni kluci

      Na 2. stupni bude promítání probíhat od 14:00 do 16:00.

      Nabídka filmů:

      • Rain man
      • Drž hubu
      • Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách
      • Adéla ještě nevečeřela

      Účast je dobrovolná.

      Těšíme se!

    • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN na školní rok 2023-2024
     • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN na školní rok 2023-2024

     • Upozorňujeme všechny zájemce o pronájem tělocvičen na ZŠ Tuháčkova, že žádosti o pronájem tělocvičen na školní rok 2023-2024 je nutné doručit v písemné podobě na předepsaném formuláři poštou, nebo emailem na: info@zstuhackova.cz nejpozději do 31. května 2023. Formulář najdete na webových stránkách školy: www.zstuhackova.cz, v sekci dokumenty školy, případně jej obdržíte v tištěné podobě u správce tělocvičen.

      O přidělení pronájmů budete informování nejpozději v průběhu měsíce srpna, případně začátkem září 2023.

      Těšíme se na spolupráci s Vámi.

       

      Mgr. Jana Hanáková

      ředitelka školy