• Informace o školním stravování od 1.9. 2020

    • 1.  Přihlašování a odhlašování obědů, svačin
     Odhlašování obědů a svačin musí být provedeno do 13.00 hod. předešlého dne. Odhlašování si provádí rodiče telefonicky na č. 539 014 620 nebo po internetu. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout.
     Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze v době od 11.00 hod do 11.30 hod.
     Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.
      
     2. Rozdělení žáků podle věku a cena dotovaného oběda
     Dle vyhlášky 107/2005 Sb. školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Na základě této vyhlášky 107/2005 Sb. jsou žáci rozděleni do věkových skupin: 7-10 let , 11-14 let, 15 a více let
     Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku (v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendář-ního roku).
     V rámci doplňkové činnosti jídelna připravuje svačinky pro všechny věkové kategorie v ceně 16 ,- Kč včetně DPH.
     ŠJ poskytuje dietní stravování.
      
     3. Důležité upozornění
     Podle vyhlášky č. 107/2005Sb. je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno ve výuce. V případě nemoci je povinností rodičů obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí uhradit plnou cenu oběda od 2. dne nepřítomnosti dítěte ve škole, a to i v případě, že oběd z nejrůznějších důvodů neodebere, což je:
     Kategorie                        I.                               II.                                  III.
     Základní cena            28 ,-                           30 ,-                               32 ,-
     Doplatek                     30 ,-                           30 ,-                               30 ,-
     Celkem                        58 ,-                           60 ,-                               62 ,-
       Při odebírání jídel po dobu nemoci dítěte je nutné domluvit tuto skutečnost s vedením školní jídelny za plnou cenu oběda (viz výše).
     Doplatek za odebrané i neodebrané obědy bude účtován v následujícím měsíci.
     Bližší informace na tel. 539 014 620 u vedoucí školní kuchyně pí. J.Jansové 
     V době prázdnin a ředitelského volna školní jídelna nevaří .
      
     4. Způsob platby : a) příkazem na účet jídelny – č.ú. 2801015420/2010 s přiděleným variabilním symbolem
      
     Přeplatky – budou vyrovnány převodem na účet začátkem července po červnové uzávěrce,popřípadě v hotovosti po předchozí domluvě.
     Částky za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce.