• Informace o školním stravování od 1.9.2022

    • 1.  Přihlašování a odhlašování obědů
     Odhlašování obědů  musí být provedeno do 13.00 hod. předešlého dne. Odhlašování si provádí rodiče  po internetu, popřípadě písemně na jansova@zstuhackova.cz.První den nemoci je možné si oběd vyzvednout.
     Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze v době od 11.00 hod do 11.30 hod.
     Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.
      
     2. Rozdělení žáků podle věku a cena dotovaného oběda
     Dle vyhlášky 107/2005 Sb. školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Na základě této vyhlášky 107/2005 Sb. jsou žáci rozděleni do věkových skupin: 7-10 let , 11-14 let, 15 a více let
     Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku (v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendář-ního roku).
      
     ŠJ poskytuje dietní stravování.
      
     3. Důležité upozornění
     Podle vyhlášky č. 107/2005Sb. je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno ve výuce. V případě nemoci je povinností rodičů obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí uhradit plnou cenu oběda od 2. dne nepřítomnosti dítěte ve škole, a to i v případě, že oběd z nejrůznějších důvodů neodebere, což je:
     Kategorie                        I.                               II.                                  III.
     Základní cena               34,-                            36,-                               38,-
     Doplatek                      46,-                            46,-                               46 ,-
     Celkem                        80,-                            82 ,-                              84 ,-
       Při odebírání jídel po dobu nemoci dítěte je nutné domluvit tuto skutečnost s vedením školní jídelny za plnou cenu oběda (viz výše).
     Doplatek za odebrané i neodebrané obědy bude účtován v následujícím měsíci.
     Bližší informace na tel. 539 014 620 u vedoucí školní kuchyně pí. J.Jansové 
     V době prázdnin a ředitelského volna školní jídelna nevaří .
      
     4. Způsob platby : a) příkazem na účet jídelny – č.ú. 2801015420/2010 s přiděleným variabilním symbolem
      
     Přeplatky – budou vyrovnány převodem na účet začátkem července po červnové uzávěrce,popřípadě v hotovosti po předchozí domluvě.
     Částky za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce.