• Asistent pedagoga
     • Asistent pedagoga

      Ředitelství ZŠ Brno, Tuháčkova 25 přijme do pracovního poměru

      asistenta pedagoga

      (i důchodového věku nebo studenta) na částečný pracovní úvazek

      s nástupem od 1. 1. 2019

      Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. Jana Hanáková,

      tel.:545 221 173

      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

     • Vyhlášení ředitelského volna

      Vážení rodiče,

      oznamuji Vám, že jsem v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., odst.2

      na čtvrtek a pátek 3. a 4. 1. 2019 vyhlásila ředitelské volno pro žáky naší školy z provozních a organizačních důvodů.

      Školní družina bude v provozu v případě, že bude alespoň 10 zájemců, do školní družiny se v tento den mohou přihlásit i nedružinové děti.

    • BEZPEČNĚ NA INTERNETU (kyberšikana)
     • BEZPEČNĚ NA INTERNETU (kyberšikana)

      Zveme Vás na besedu pro rodiče

      BEZPEČNĚ NA INTERNETU

      (kyberšikana)

      20. 11. 2018 v 16:30

      (mediální učebna v podkroví, vchodem u jídelny ZŠ)

      Přednášející: Mgr. Jan Čoupek

      (preventista městské policie)

    • Placení obědů za měsíc prosinec 2018
     • Placení obědů za měsíc prosinec 2018

      Platba na účet 2801015420/2010

      nebo složenkou

      I. kategorie (7 až 10 let) 390,- Kč (15dní x 26,- Kč)

      II. kategorie (11 až 14 let) 420,- Kč (15 dní x 28,- Kč)

      III. kategorie (15 a více let) 450,- Kč(15 dní x 30,- Kč)

      svačinky 168,-Kč ( 12 dní x 14,-Kč)

      Platbu lze poukázat na účet školy nejpozději do 25.dne v měsíci

    • Omluva od poskytovatele EduPage
     • Omluva od poskytovatele EduPage

      Dnes nám přišla omluva od poskytovatele EduPage, že má technické problémy (problém s DNS). Pro některé uživatele mohou být stránky a systém částečně nebo úplně nedostupné. Daný problém byl již odstraněn, ale ještě nějakou chvíli (nekolik hodin) může přetrvávat, než se vše vrátí do normálního stavu.

    • Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
     • Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

      Naše škola je partnerem OŠMT MMB v projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně s reg. číslem CZ.02.3.61/0./0.0/16_021/0003126, který podporuje rovný přístup ke vzdělávání.

      V rámci tohoto projektu na ZŠ Tuháčkova působí 5 zkušených doučovatelů, kteří pomáhají žákům všech ročníků zvládat základní učivo. Někteří žáci jsou zařazeni do zájmového kroužku, kde rozvíjejí a prohlubují svoje sociální kompetence, pro rodiče pořádáme besedy na zajímavá témata související s úspěšným vzděláváním dětí. 20. listopadu se uskuteční beseda na téma Kyberšikana. Rodiče také mohou využívat konzultací u asistenta školního poradenského pracoviště, který jim poradí a pomůže s výukovými, výchovnými potížemi i s kariérovým poradenstvím. Ve škole také působí metodik pro spolupráci s rodinou.

    • Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách
     • Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách


      V rámci projektu města Brna č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách" jsme modernizovali tři stávající odborné učebny pro efektivnější výuku. Podařilo se nám získat 3 nové interaktivní tabule, dvě jsou umístěny v učebnách pro výuku cizích jazyků a jedna v učebně informatiky. Učitelé i žáci tak mají možnost využívat nejmodernější technologie ve všech odborných učebnách. Hodnota nových i-tabulí včetně počítačů a softwaru převyšuje částku 300 000 Kč.

    • OKRESNÍ PŘEBOR VE FLORALU
     • OKRESNÍ PŘEBOR VE FLORALU

      Starší děvčata (8. a 9.tř) naší školy se zúčastnila přeboru brněnských základních škol ve florbalu. V poměrně silné základní skupině vybojovala prvenství a tím si zajistila postup do finále.

      Po velmi bojovném výkonu s vysokým nasazením dívky získaly krásné 3. místo a pro školu bronzový pohár.

      Všem děkuji za sportovní výkon

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pátek 14. 12. 2018
  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25 617 00 Brno
   • IČ: 708 67 917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková, bockova-nezavisli@seznam.cz Ing. Petr Lamparter, lamparter@fundos.cz Petr Kittner, info@unicaf.cz
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, pfefferova@zstuhackova.cz Mgr. Jitka Patřičná, patricna@zstuhackova.cz Mgr. Lenka Krábková, krabkova@zstuhackova.cz