• Přehled grantů pro školní rok 2017/2018
     • Přehled grantů pro školní rok 2017/2018

     • Přehled grantů pro školní rok 2017/2018:

      Společné vzdělávání - OP VVV - Šablony
      Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně ­ - Místní akční plán pro Brno, MmB
      Atletika pro radost –  MŠMT
      Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna
      Ovoce do škol – EU
      Mléko do škol – EU

       

    • Upozornění pro rodiče!
     • Upozornění pro rodiče!

     • Vážení rodiče, dnes Vám byly zaslány na uvedené emailové adresy přístupové údaje do systému. Nejedná se o nová hesla, ale o kontrolu Vašich stávajících hesel a emailových adres. Hesla zůstávají po celou dobu studia stejná. Pokud Vám kontrolní heslo nepřišlo a není ani ve Spamu Vaši emailové schránky, kontaktujte třídního učitele nebo administratora.

      Žáci obdrží svá přístupová hesla od třídních učitelů nebo Vám je pro ně třídní učitel předá na rodičovské schůzce.

    • Kraje pro bezpečný internet
     • Kraje pro bezpečný internet

     • V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet si žáci a studenti mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy na stále aktuálnější téma bezpečné práce na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny znalostním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o. (ty budou losovány měsíčně a také na konci soutěžního kvízu). V tomto roce se mohou žáci a studenti zapojit také do nového a náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny.

      Soutěž probíhá do 31. října 2017 a pravidla obou soutěžních kvízů jsou zveřejněna společně se znalostním kvízem na výše uvedených webových stránkách.

      Kraje pro bezpečný internet - Obrázek 1

    • Pokyny pro rodiče žáků 2. – 9. tříd
     • Pokyny pro rodiče žáků 2. – 9. tříd

     • Žáci 2. – 9. ročníků dne 4. 9. 2017 v 7.45 odejdou samostatně do svých tříd.

      S sebou budou mít poznámkový blok a tužku.

      Slavnostní zahájení školního roku proběhne od 8. 00 v jednotlivých třídách, ukončeno bude v 8. 45 hodin.

      Výdej obědů 4. 9. :  10.30 – 12.00 hod

      5. 9. 2017 je výuka od 8.00 hod do 11.40 hod – 1. stupeň,

                      od 8.30 hod do 12.35 hod - 2. stupeň

      Žáci přijdou s aktovkami, psacími potřebami, přezůvkami, svačinou.

      Výdej obědů 5. 9. :  10.45 – 13.00 hod

      6. 9. 2017 je výuka od 8.00 hod do 11.40 hod – 1. stupeň,

                    od 8.30 hod do 12.35 hod – 2. stupeň

      7. – 8. 9. 2017 je výuka dle rozvrhů bez 0. hodin a odpolední výuky

       

      Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 9. tříd se konají 12. 9. 2017 od 17.00 hod v jednotlivých třídách. Účast rodičů pro úspěšný průběh školní docházky dítěte je nutná.

      Po třídních schůzkách následuje setkání třídních důvěrníků – sborovna 18.00.

    • Pokyny pro rodiče žáků 1. tříd
     • Pokyny pro rodiče žáků 1. tříd

     • Žáci 1. ročníku se shromáždí dne 4. 9. 2017 v 7.40 před hlavním vchodem do budovy, kde si je vyzvednou třídní učitelky a odvedou i s rodiči do jednotlivých tříd. Žáci s sebou budou mít aktovku.

      Slavnostní zahájení školního roku proběhne od 8. 00 v jednotlivých třídách, ukončeno bude v 8. 45 hodin. Po slavnostním zahájení všechny děti přejdou do herny ŠD a rodiče budou pokračovat třídní schůzkou (cca 60 min). Účast rodičů na této schůzce je nutná.

      Dne 4. 9. není v provozu ranní školní družina.

      Výdej obědů  4. 9. : 10.30 – 12.00 hod

      V úterý 5. 9. - výuka pro žáky 1. ročníku: 8.00 – 9.40

      Ve středu 6. 9. - výuka pro žáky 1. ročníku: 8.00 – 10.45

      Ve čtvrtek 7. 9. - výuka pro žáky 1. ročníku: 8.00 – 11.40

      Výdej obědů: 10.45 – 13.00

      Od 8. 9. - výuka pro žáky 1. ročníku dle rozvrhu hodin

    • Přijmeme kuchařku
     • Přijmeme kuchařku

     • Školní jídelna,Tuháčkova25, Brno přijme kuchařku na plný úvazek s nástupem možným ihned.
      Žádost o zaměstnání včetně životopisu zasílejte na adresu jansova@zstuhackova.cz

     • BOWLING NÁS BAVÍ

     • BOWLING NÁS BAVÍ - Obrázek 1

      Po procházce kolem Svitavy jsme se nejen zchladili v klimatizované hale, ale i pod dozorem bowlingových trenérů jsme si zopakovali bowling.

      Mezi dětmi se objevilo i pár nadějných hráčů, kteří mohou od září rozvíjet svůj talent v bowlingovém kroužku pro žáky základních škol na „Bowlingu Kaštanka“.

      Mgr. Petra Česalová

       

      Více na http://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2017-06-26_Bowling_nas_bavi_-_3.A%2CB/

    • Informace ŠJ k ukončení školního roku
     • Informace ŠJ k ukončení školního roku

     • Upozorňujeme strávníky, že poslední odhlášky obědů budou do 28.6.2017 do 13.00 hod.

      Vracení čipů pro končící strávníky bude možné ve dnech 28.6.- 29.6.2017 vždy od 11.15 - 13.00 hod.

      Přeplatky za obědy budou vráceny převodem na účet po měsíční červnové uzávěrce.

    • Upoznění pro rodiče!
     • Upoznění pro rodiče!

     • Provoz mléčného automatu Happysnack bude ukončen k 30. červnu 2017.

      Prosíme, dočerpejte kredity na kartičkách, jelikož od příštího školního roku již nebude možnost vybírat ochucené mléko a jiné výrobky z nabídky zdravých svačinek z tohoto automatu.

    • Aktuální informace o stravování ve ŠJ
     • Aktuální informace o stravování ve ŠJ

     • Vážení rodiče, pokud se Vaše dítě bude stravovat v naší Školní jídelně od 4. 9. 2017, připravili jsme pro Vás několik základních informací:
      1. Číslo účtu ŠJ: 2801015420/2010 – Fio banka.
      2. Cena 1 obědu pro děti 1.- 4. třídy je 26 Kč, 5. – 8. třídy 28 Kč, 9. třídy 30 Kč.
      3. Způsob placení obědů: Placení obědů probíhá pouze bezhotovostně příkazem na účet, popř. inkasem. Preferujeme trvalý příkaz k úhradě zadaný do 20. dne v měsíci na měsíc následující na číslo účtu 2801015420/2010 a námi přidělený variabilní symbol. Částka je cca 546 Kč (21 dnů x 26 Kč), 588 Kč (21dnů x 28 Kč), 630 Kč (21dnů x 30 Kč). Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc.
      4. Při výdeji obědů je nutné mít s sebou stravovací čip, který bude dítěti sloužit po celou dobu docházky na ZŠ. Cena čipu je 120 Kč a je vratný.
      5. Obědy se odhlašují vždy den dopředu do 13 hodin na tel. čísle 539 014 620 nebo 608 351 059 sms, popř. e-mailem: jansova@zstuhackova.cz .Po dobu nemoci je nutné dítě vždy odhlásit. Obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole Vám budou vydány maximálně první den. Objednat a zaplatit v hotovosti stravovací čip bude možné v pondělí 28. 8. 2017 v kanceláři ŠJ v době 8 – 14 hodin! Čip slouží zároveň pro evidenci docházky dítěte do školy. Doporučujeme Vám vyřídit si čipy nebo přihlášení obědů v době prázdnin v pondělí 28. 8. 2017. Vyhnete se nepříjemným a dlouhým frontám na začátku školního roku. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Jarmila Jansová, vedoucí školní jídelny

    • Výsledky jarního sběru starého papíru 2017
     • Výsledky jarního sběru starého papíru 2017

     •  Velké poděkování patří sběračům a všem, co se na dané akci podíleli.

      Výsledková listina v článku.

      Výsledky jarního sběru starého papíru 2017 - Obrázek 1

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25 617 00 Brno
   • IČ: 708 67 917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková, bockova-nezavisli@seznam.cz Ing. Petr Lamparter, lamparter@fundos.cz Petr Kittner, info@unicaf.cz
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, pfefferova@zstuhackova.cz Mgr. Jitka Patřičná, patricna@zstuhackova.cz Mgr. Lenka Krábková, krabkova@zstuhackova.cz