• Vstup do budovy školy
     • Vstup do budovy školy

     • Vážení návštěvníci a rodiče žáků naší školy,
       
      prosíme Vás, abyste respektovali
      zákaz vstupu do budovy základní školy a školní jídelny z hygienických a bezpečnostních důvodů. 

      V případě potřeby osobního jednání s třídním učitelem (učitelkou, či jiným vyučujícím) si domluvte schůzku předem. E-mailové kontakty a telefonní čísla na všechny vyučující jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Zaměstnanci školy. 

      Po příchodu do budovy školy prosíme vyčkejte na vyučujícího v prostorách vstupu u vrátnice. Pohyb dospělých osob po budově školy je možný pouze v doprovodu zaměstnance školy. 
       
      Snažíme se vést děti k samostatnosti, pomozte nám v tom.  
       
      Děkujeme za pochopení,
       
      vedení školy

     • Moderní výuka informatiky

     • Zatímco v zahraničí se žáci učí v informatice programovat, u nás stále psát ve Wordu nebo Excelu. Už nejmenší děti by mohly rozvíjet takzvané informatické myšlení pomocí zábavných hraček, jako je například robotická včelka či Ozobot. (zdroj: Hospodářské noviny)

      I naše škola nechce zůstat pozadu a proto se vyučující informatiky pan Mgr. Krištof rozhodl zařadit na prosinec a leden do výuky téma algoritmické myšlení a programování. Základy algoritmického myšlení a první krůčky v programování si žáci osvojí s využitím projektů Code.com a Scratch. V lednu bude výuka od páté třídy a výše zaměřena na práci s Ozoboty (více na http://ozobot.sandofky.cz/ nebo https://ozoblockly.com/). Do školy se Mgr. Krištofovi podařilo zapůjčit deset Ozobotů pro skupinové práce žáků. Z výukových hodin budou pořízeny i záznamy.

      Fotografie z této akce nelznete na http://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-01_Ozoboti/

     • Charitativní sbírka

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      z důvodu nízkého zapojení žáků do sběrové akce starého papíru - charitativní akce, jsme prodloužili možnost odevzdání starého papíru ve škole do úterý 16. 1. 2018. Velmi by nás potěšilo, kdyby se zapojil každý žák. Dovoluji si požádat rodiče o spolupráci, v případě dovezení většího množství papíru je potřebné kontaktovat předem pana školníka nebo třídního učitele a domluvit termín předání. Celý výtěžek za odevzdaný sběr věnujeme prostřednictvím Spolku rodičů na nákup invalidního vozíku pro mladšího kamaráda z MŠ Klášterského. Předem Vám všem děkuji za účinnou spolupráci.

      Mgr. Jana Hanáková

     • Charitativní sbírka

     • Milí žáci,
      vážení rodiče,
      naše škola se ve spolupráci se Sdružením rodičů zapojuje do charitativní sbírky na nový invalidní vozík pro tělesně postiženého kamaráda z MŠ Klášterského 14.
      Z tohoto důvodu organizujeme mimořádný sběr starého papíru. Výtěžek za tento sběr poukážeme na Danielkovo konto: 2400501751/2010, Fio banka.
      Balíčky se sběrem do 10 kg mohou žáci nosit svým třídním učitelům od 3. 1. 2018 do 10. 1. 2018, předání většího množství je nutné předem domluvit s panem školníkem na tel. 539 014 619 nebo 545 221 173.
      Pevně doufám, že nám aktivně pomůžete sbírku zrealizovat, je samozřejmě také možné přispět na uvedené konto jakýmkoli osobním finančním darem.
      Děkuji Vám za spolupráci a přeji pohodové Vánoce a úspěšný nový rok .
      Mgr. Jana Hanáková

       

      Mgr. Jana Hanáková

      ředitelka ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace

      Tuháčkova 25

      617 00 Brno

      tel.: 545 221 173

    • Vánoční koncert před školou 2017
     • Vánoční koncert před školou 2017

     • Již druhým rokem proběhl vánoční koncert před školou za účasti všech tříd. Nově se přidaly i děti z družiny. Nemohly chybět ani oba naše sbory ZTUHA a ZTU-Ž-KAA.
      Video na Koncert 2017 nebo v  článku níže.

    • Placení obědů za měsíc leden 2018
     • Placení obědů za měsíc leden 2018

     • Platba na účet nebo složenkou

      I. kategorie (7 až 10 let) - 546,- Kč ( 21 dní x 26,- Kč)

      II. kategorie (11 až 14 let) – 588,- Kč ( 21 dní x 28,- Kč)

      III. kategorie (15 a více let) – 630,- Kč ( 21 dní x 30,- Kč)

      svačinky – 294,- Kč (21 dní x 14,- Kč)

     • Předvánoční sbírka plyšáků pro psí azyl Tail Story

     • Předvánoční sbírka plyšáků pro psí azyl Tail Story

     • Takle to začalo....: "Dobrý den,   obracím se na Vás s prosbou. Zastupuji azyl pro opuštěné, handicapované a týrané psy Tail Story. Na rozdíl od jiných zařízení není Tail Story nijak financováno státem. Funguje jen ze sponzorských darů a práce dobrovolníku. No a peněz, jak už to tak bývá, není nazbyt.   Chtěla bych se proto zeptat, zda by na Vaší škole nemohla proběhnout předvánoční sbírka plyšáků pro azyl. Část plyšáků by poté byla vydražena v aukci a část by se dala pejskům na hraní. Pro Vás by to znamenalo umístit krabici na plyšáky na chodbu, popř. do kabinetu některých učitelů. Krabice s plyšáky bychom si před Vánocemi vyzvedli a  do   azylu zavezli."

      ...a takto to skončilo - 15 megapytlů plyšáků, 3 pytle krmení, konzervy, kostičky .Zástupci Tail story si přijednou vyzvednout sbírku začátkem prosince. všem, co se zapojili, moc děkujeme - je hezké si často potvrzovat, že v naší zemi žije stále mnoho hodných lidí, kterým není lhostejný osud nevinných handicapovaných zvířátek.Tomáš Pavelka

     • Florbalový turnaj dívek II. stupně

     • Dlouho očekávaný turnaj dívek se konal 14. 11. 2017. Mladší žákyně ze tříd 6. A., 6. B a 7. A, B se utkaly o postup mezi starší dívky. Překvapivě – pouze o jednu vstřelenou branku se to podařilo hráčkám z 6. A.

      Školní turnaj vyhrála zaslouženě děvčata z 8. A. V celé historii je to poprvé, co se na prvním místě neumístily nejstarší hráčky.

      Turnaj se odehrál v přátelském duchu s velkým nasazením všech zúčastněných, za což jim patří dík.

      Hana Prudilová

     • Rozšiřujeme kolektiv pedagogů

     • Díky velkému zájmu o výuku v nočních hodinách jsme přijali nové vyučující. Výuka je určena pro odvážné studenty. Přívětivý kolektiv je zaručen.

    • Výsledky podzimního sběru starého papíru 2017
     • Výsledky podzimního sběru starého papíru 2017

     • jméno, třída, kg, místo

      Matěj a Martin Hajnala, 6.A, 1.A,350,1

      Julie Pendlová, 3.C, 232, 2

      Jedličkovi 6.B, 3.A, 202, 3

      Jan Žalud 4.A, 135, 4

      Hugo Pejchar 7.B, 135, 5

      David Chlebeček 6.A, 122, 6

      Max Adamec 4.A, 110, 7

      Kryštof a Vojta Kocanovi 5.B, 2.A, 94, 8

      Jakub Tomek 6.A, 70, 9

      Monika Poláčková 5.B, 70, 10

      Neroutová 3.C, 60, 11

      Kája Kulíšková 7.A, 58, 12

      S. Gorčíková 2.B, 44, 13

      Klára a Ema Ježovi 7.A, 1.A, 36, 14

      Eva Demlová 6.A, 34, 15

      Radim Šrůtek 1.A, 30, 16

      Veronika Kobzová 6.A, 25, 17

      Jan Pešek 1.A, 24, 18

      Adéla Machatová 8.A, 20, 19

      Naďa Povidaichik 7.B, 15, 20

      Štěpán Kramář 1.A, 7, 21

      Magda a Tereza Vaníčkovi 1.A, 3.B, 7, 22

    • Atletická olympiáda - říjen 2017
     • Atletická olympiáda - říjen 2017

     • Skok z místa, hod krikeťákem
    • Placení obědů za měsíc listopad 2017
     • Placení obědů za měsíc listopad 2017

     • Platba na účet nebo složenkou

      I. kategorie (7 až 10 let) - 546,- Kč 21dní x 26,- Kč)

      II. kategorie (11 až 14 let) – 588,- Kč ( 21dní x 28,- Kč)

      III. kategorie (15 a více let) – 630,- Kč ( 21dní x 30,- Kč)

      svačinky – 294,- Kč (21 dní x 14,- Kč)

    • Zápis ze společného jednání třídních důvěrníků Sdružení rodičů a vedení školy ze dne 12. 9. 2017
     • Zápis ze společného jednání třídních důvěrníků Sdružení rodičů a vedení školy ze dne 12. 9. 2017

     • Zápis ze společného jednání třídních důvěrníků Sdružení rodičů a vedení školy ze dne 12. 9. 2017

                                      Jednání vedla Mgr. Jana Hanáková

      Průběh jednání:

      1. Přivítání, poděkování za podporu, spolupráci a finanční dary

      2. Představení vedení Spolku rodičů – Renata Antonyová – předseda

      kontakt: renata.antony@seznam.cz

      Lucie Haladová – pokladník

      Monika Suchomelová - člen výboru, omluvena

      3. Shrnutí činnosti za minulý školní rok- paní Renata Antonyová

      4. Zpráva o hospodaření za loňský školní rok – přednesla p. Haladová (viz. příloha)

      5. Návrh na využití příspěvků rodičů v roce 2017/18 - p. Renata Antonyová

      • Nábytkové vybavení pro školní družinu
      • Jaro 2018 – financování nového herního prvku na dětské relaxační hřiště nebo pořízení dvou venkovních stolů na stolní tenis
      • Finanční pomoc při zajišťování dalšího vybavení interaktivními tabulemi
      • Pochvalné listy pro nejaktivnější žáky na závěr školního roku

       

      6. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tzn. 120 Kč starší dítě, 60 Kč mladší sourozenec

      7. Volby zástupců rodičů do Školské rady od 1. 1. 2018

      Zvoleny byly:       ing. Markéta Hynková, 2.A

                                   Pavlína Prosecká, 3.B

                                   Ivana Jelenová, 4.A

       

      Různé:

      Děkujeme všem třídním důvěrníkům za účast na jednání.

      Zapsala: Mgr. Jana Hanáková

      Brno, 14. 9. 2017

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25 617 00 Brno
   • IČ: 708 67 917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková, bockova-nezavisli@seznam.cz Ing. Petr Lamparter, lamparter@fundos.cz Petr Kittner, info@unicaf.cz
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, pfefferova@zstuhackova.cz Mgr. Jitka Patřičná, patricna@zstuhackova.cz Mgr. Lenka Krábková, krabkova@zstuhackova.cz