• Placení obědů za měsíc květen 2018
     • Placení obědů za měsíc květen 2018

     • Platba na účet nebo složenkou

      I. kategorie (7 až 10 let) - 520,- Kč (20 dní x 26,- Kč)

      II. kategorie (11 až 14 let) – 560,- Kč (20 dní x 28,- Kč)

      III. kategorie (15 a více let) – 600,- Kč (20 dní x 30,- Kč)

      svačinky – 280,- Kč (20 dní x 14,- Kč)

     • Dne Země 20.4.2018

     • V pátek 20.4.2018 se v rámci Dne Země žáci naší školy účastnili výchovně vzdělávacího programu Pomáháme zvířátkům. Pan Zdeněk Machař ze záchranné stanice Ptačí centrum seznámil žáky s aktivitami této stanice, se zvířaty, které aktuálně potřebují pomoc. Přímo dětem představil některá zvířata ze stanice. Více o této stanici můžete zjistit na adrese: www.ptacicentrum.cz.

      Foto z této akce je na http://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-04-20_Den_zeme/

     • Výsledky školního kola Žabákovy matematické miniolympiády

     • Dne 17. dubna 2018 se uskutečnilo školní kolo matematické olympiády 4. tříd. 14 žáků řešilo 60 minut obtížné matematické úlohy s těmito výsledky:  

       

      Výsledky školního kola Žabákovy matematické miniolympiády pro 4. třídy 2017/2018

       

      1. Maršálek Jan                    4.B         23 bodů               úspěšný řešitel
      2. Žižka David                       4.B         23 bodů               úspěšný řešitel
      3. Slámová Vendula             4.B         18 bodů
      4. Vágner S. Šimon              4.A         17 bodů
      5. Nováková Adéla               4.B         16 bodů
      6. Andrýsek Jáchym             4.A         15 bodů
      7. Holub Matěj                      4.B         14. bodů
      8. Benešová Veronika          4.A         13 bodů
      9. Salcburger Michal            4.B         13 bodů
      10. Klečka  Bernard               4.A         12 bodů
      11. Le Ngoc Anh Anička        4.A         11 bodů
      12. Bršlicová Valentýna         4.B         9 bodů
      13. Povidaychyk Michal         4.A         8 bodů
      14. Mendel Jakub                  4.A         7 bodů

                    

      Úspěšným řešitelům gratuluji a všem ostatním děkuji za skvělé matematické snažení.

                                                                                                    Mgr. Jana Hanáková, organizátorka soutěže

     • 16. ročník VELIKONOČNÍHO POHÁRU

     • 16. ročník VELIKONOČNÍHO POHÁRU ve florbalu dívek
      Ve dnech 5. - 6. dubna proběhl na naší škole tradiční florbalový turnaj, kterého se zúčastnila děvčata deseti brněnských škol. Do finálového dne postoupila vítězná družstva 3 základních skupin a dívky naší školy.

      Z pátečního klání vyšly vítězně dívky ZŠ Horníkova, druhá příčka patřila družstvu ZŠ Holzova, naše děvčata po krásném boji obsadila třetí místo. Nepopulární čtvrtou příčku si tentokrát odnesla děvčata ZŠ Kotlářská.

      Dívkám děkuji za skvělý výkon a přeji další sportovní úspěchy.

                                                                                                  Hana Prudilová, pořadatelka turnaje

     • Zápis dětí do první třídy

     •  

       

      Pro nastávající prvňáčky se pohádkový zápis s interaktivní tabulí koná:

       

      v úterý 10. dubna 2018 13.oo – 17.oo hod

       

      v budově školy na Tuháčkově ul. 25, Brno

      Před samotným zápisem je nutné vyplnit přihlášku k přijímacímu řízení žáků do základních škol prostřednictvím webové aplikace: http://zapisdozs.brno.cz

      Rodiče se k zápisu dostaví s dítětem, vezmou s sebou z webové aplikace vytištěnou a zákonným zástupcem podepsanou Přihlášku ke vzdělávání, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte a svůj občanský průkaz.

      V případě žádosti o odklad školní docházky je nutné vyplnit formulář Žádost o odklad školní docházky a k zápisu se dostavit i s doporučením dětského lékaře a psychologa. Každé dítě absolvuje celý zápis.

      Nabízíme:

      • nové a moderně vybavené učebny s i-tabulemi
      • velmi pěkný sportovní areál
      • bezbariérový přístup
      • zkušený pedagogický kolektiv
      • interaktivní výuku
      • výuka angličtiny od 1. třídy
      • zájmové kroužky
      • školní družina v samostatné budově
      • výborné stravování v moderní a prostorné školní jídelně
      • možnost zakoupení svačin
      • výjezdy do škol v přírodě, návštěvy divadel, exkurze
      • docházkový systém ke zvýšení bezpečnosti žáků
      • zapojování do různých projektů
      • přijímáme děti z jiných spádových oblastí

      Dodatečný zápis se uskuteční 19. 4. 2018 v učebně 2. A v době od 7.15 hod do 7.45 hod

      a od 13.00 hod do 15.00 hod.

      Těší se na Vás všichni učitelé a starší žáci školy.

       

      Bližší informace získáte na tel. č. 545 221 173 nebo na www.zstuhackova.cz

       

      Přijímáme žáky také do vyšších ročníků.

     • 19. ročník FLORBALOVÉHO MEMORIÁLU J.KREJČÍKA

     • Ve dnech 19. - 23.března proběhl na naší škole tradiční florbalový turnaj, kterého ze zúčastnili žáci dvaceti brněnských škol. Do finálového dne postoupili vítězové 6-ti základních skupin, které dopadly takto:

      1.skupina: 1.místo:Hamry - 2.Janouškova - 3.Bosonožská

      2.skupina: 1.místo:G Řečkovice - 2.Laštuvkova - 3.Horníkova

      3.skupina: 1.místo:Blažkova - 2.Lerchova - 3.Horácké náměstí

      4.skupina: 1.místo:Novoměstská - 2.Herčíkova - 3.Holzova - 4.Merhautova

      5.skupina: 1.místo:Bednářova - 2.Bakalovo nábřeží - 3.Jana Babáka

      6.skupina: 1.místo:Tuháčkova - 2.Horní - 3.Řehořova - 4.náměstí 28.října

      Do pátečního finále se probojovali hráči G Řečkovice, kteří v něm vybojovali těsné vítězství nad ZŠ Bednářova v poměru 3:2. Třetí místo získali mladí florbalisté z Novoměstské, když porazili Hamry také těsně 5:4.Nejlepším střelcem turnaje s stal Tomáš Jančařík z Novoměstské, který svým soupeřům nasázel 24 branek, nejlepším hráčem byl jeho spoluhráč Richard Kalousek. Mezi brankáři vynikal Lukáš Bubla ze ZŠ Bednářova.Domácí borci zůstali před branami semifinále, přestože ve čtvrtfinále porazili Novoměstskou 5:4. Vysoká porážka s Hamry 2:8 je do dalších bojů nepustila. Přesto zanechali dobrý dojem a můžeme být na jejich reprezentaci naší školy hrdí.Sestava týmu: brankář - Petr Spiříkútočníci - Andrej Petrlík(14 branek), Jakub Hladký (10), Ondřej Koutek (2), Michal Kovalčík(3)obránci - David Maixner(2), Vojtěch Šiller, Dušan Kobylka(1)

      Spoustu krásných fotek najdete na školním rajčeti: https://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-03-19_19.rocnik_Memorialu_J.Krejcika/

     • Perníčkové dárečky pro nastávající prvňáčky

     • Žáci naší školy pod vedením PaedDr.Hvozdenské připravili perníčkové dárečky pro děti, které přijdou k zápisu do prvních tříd.

     • Prodej hraček pro adopci v ZOO

     • Dnes 9. 4. 2018 začal prodej hraček, který bude probíhat do středy/čtvrtku, vždy o velké přestávce u "oválného stolu". Za utržené drobné mince následně adoptujeme jedno nebo několik zvířátek z naší krásné brněnské ZOO :-).

     • Jazykový kurz – English Focus

     • Jazykový kurz – English Focus  na naší základní škole

      Cílem kurzu je zprostředkovat českým studentům týdenní intenzivní kontakt s rodilým mluvčím anglického jazyka, většinou Britem nebo Američanem, poskytnout jim zážitek z interakce pouze v angličtině a dokázat jim, že přes možné počáteční obavy či ostych umějí lektorovi sdělit, co chtějí nebo potřebují. Kurz studentům přináší pocit úspěchu a hrdosti, že se zvládnou domluvit v cizím jazyce. Účastníci se nejen naučí nová slovíčka, nové fráze a prostřednictvím her a konverzačních aktivit si hlouběji osvojí anglickou gramatiku, ale především získají motivaci pro další zdokonalování se v angličtině.

      Vyučující jsou rodilí mluvčí s TEFL certifikátem a pedagogickou průpravou.

      Termín kurzu je 9.4 – 13. 4. 2018 v rozsahu 5 vyučovacích hodin denně.

     • 5. ročník soutěže Babylon aneb rozumíme si

     • Děkujeme našim žákům, kteří se zúčastnili 13.3.2018 městského kola soutěže ve čtenářské gramotnosti na ZŠ Kuldova s názvem Babylon aneb rozumíme si. Soutěž se konala pod záštitou

      1. náměstka primátora Mgr. Petra Hladíka.

      Naši školu vzorně reprezentoval Lukáš Žáček ze 6.B, který se umístil na krásném pátém místě. Na sedmé místo dosáhla svými vědomostmi žákyně 7.A, Tina Reichová a na hezkém jedenáctém místě  se v městském kole umístila Alena Sandikci, žákyně 7.B. Mezi úspěšné řešitele patří i žák 5.B, Jakub Schoř.

      Všem jmenovaným žákům blahopřejeme ke krásnému umístění a zároveň ještě jednou děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

       

       

     • Beseda o prevenci úrazů páteře a míchy

     • 6. 3. a 13. 3. 2018 se v naší škole uskutečnily celkem 4 besedy pro žáky 2. stupně, které byly zaměřeny na prevenci úrazů páteře a míchy. Navštívili nás pracovníci brněnského Paracentra Fénix, organizace pomáhající právě lidem po poškození míchy a páteře.

      Besedy byly rozloženy do tří částí:

      V první části hovořil FYZIOTERAPEUT a přiblížil posluchačům základní teorii ze zdravotnického hlediska.

      Ve druhé části si vzal slovo ZÁSTUPCE POLICIE ČR, ten žáky seznámil s vlastní zkušeností z praxe a možnostmi prevence z úhlu pohledu PČR.

      Ve třetí části se samotný VOZÍČKÁŘ podělil s dětmi o svůj životní příběh.

      Děkujeme za velmi přínosnou a zajímavou besedu a přejeme všem pracovníkům Paracentra Fénix, ať se jim daří naplňovat obsah a symbolika jejich motta: „Roztáčíme život naplno“ v co největší míře.

      Fotogalerie: https://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-01-13_Beseda_o_urazech_patere

     • Basketbalový turnaj

     • Ve čtvrtek 8.března proběhl tradiční turnaj, ve kterém se utkaly smíšené týmy žáků 2.stupně. Klání pod bezednými koši zcela ovládli borci a borky z 9.ročníku. Ve finále zvítězil první tým tažený střeleckým duem Omelková - Špaček nad deváťáckou dvojkou poměrem 10:6.Vyvrcholením turnaje bylo utkání vítězů proti Pedagogickému sběru. Žáci byli tentokrát úspěšnější, zejména díky neuvěřitelně přesné střelbě a vybojovali vítězství 21:14.

     • Ozoboti

     • 31. ledna odpoledne Ozoboti opustili naši školu. Celý měsíc s nimi pracovali žáci pátých, šestých a sedmých tříd. Po prvním týdnu seznamování probíhalo programování robotů i za pomoci počítačů. V posledním týdnu žáci sedmé třídy řešili i složitější zadání úkolů (výsledek úkolu je na krátkém videu).

      Kompletní fotogalerie z celého měsíce je v odkazu níže (fotky i videa).

      Fotografie z této akce nelznete na http://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-01_Ozoboti/

    • Reprezentace a pochvala ředitelky školy
     • Reprezentace a pochvala ředitelky školy

     • Uděluji pochvalu ředitelky školy Viktorce Vágnerové, žákyni 9.A třídy za zodpovědnou přípravu a vzornou reprezentaci školy v okresním kole olympiády v českém jazyce a  gratuluji k získání 2. místa. Viktorce budeme všichni držet palce i v kole krajském.

      Dále uděluji pochvalu ředitelky školy Davidu Maixnerovi, žáku 9.A třídy za velmi náročnou a zodpovědnou přípravu na školní i okresní kolo dějepisné olympiády a za vzornou reprezentaci školy v této soutěži.

      Mgr. Jana Hanáková

    • Doplněk školního řádu - zákaz mobilních telefonů, tabletů
     • Doplněk školního řádu - zákaz mobilních telefonů, tabletů

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k nadměrnému a nezdravému používání telefonů a tabletů v průběhu dne ze strany žáků za účelem her a nevhodné komunikace se spolužáky, přistupujeme k přijetí níže uvedeného opatření. Zároveň si Vás dovolujeme požádat o součinnost a kontrolu Vašich dětí  při práci s těmito médii. Zjišťujeme, že mnohé děti využívají facebook a další sociální sítě v pozdních večerních i nočních hodinách, následně nejsou schopné kvalitní práce ve školním prostředí. Necháváme na Vašem zvážení, zda je nutné, aby děti do školy tato zařízení nosily.

      Doplněk školního řádu platný od 1. 2. 2018

      Mobilní telefony a tablety žáci vypnou při vstupu do budovy. Po celou dobu vyučování  a pobytu ve školní družině musí být telefon i tablet vypnut (nikoliv na tichý režim). Použít ho lze pouze ve výjimečných případech o přestávce se svolením učitele.

      Za případnou ztrátu mobilního telefonu či tabletu ručí škola pouze tehdy, pokud si jej žák uloží na místo k tomu určené, tj. v hodinách TV v kabinetu vyučujících a v ostatních případech má žák mobilní telefon či tablet stále u sebe, což je považováno za místo obvyklé.

      Platí přísný zákaz fotografování a natáčení videa na mobilní telefon (tablet) během pobytu ve škole a na školních akcích.

      Platí přísný zákaz veškerých projevů kyberšikany.

      Při porušení tohoto zákazu bude žákovi mobilní telefon (tablet) zabaven, uložen v trezoru školy a vydán pouze zákonným zástupcům žáka.

    • Lyžařský kurz žáků II. stupně
     • Lyžařský kurz žáků II. stupně

     • Přes nepřízeň počasí a s očekáváním, co nás v Bílé čeká, jsme se i letos vydali v hojném počtu na lyžařský kurz.

      Po příjezdu na místo a ubytování jsme vyrazili na svah, který se pracovníci areálu snažili udržovat v přijatelném stavu. Žáky jsme dle jejich výkonnosti rozdělili do družstev a hned započali s výcvikem. Snowboardisty měla na povel paní učitelka Tereza Možná a lyžaři byli rozděleni do tří družstev pod vedením pánů učitelů Jana Klimeše, Magdaleny Pfefferové a mé maličkosti.

      Děti si pobyt i v takových klimatických podmínkách užily, mnozí se zdokonalili a ti, co s výcvikem začínali, na konci týdne svah suverénně brázdili.

      Již nyní se všichni účastníci těší na příští rok.                                                         Hana Prudilová, vedoucí LVK

      Fotogalerie na adrese: https://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-01-14_lyzak_2018

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25 617 00 Brno
   • IČ: 708 67 917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková, bockova-nezavisli@seznam.cz Ing. Petr Lamparter, lamparter@fundos.cz Petr Kittner, info@unicaf.cz
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, pfefferova@zstuhackova.cz Mgr. Jitka Patřičná, patricna@zstuhackova.cz Mgr. Lenka Krábková, krabkova@zstuhackova.cz