• Přání žákům a rodičům
     • Přání žákům a rodičům

     • Vážení rodiče, mílí žáci,

      přejeme Vám krásné a pohodové léto plné sluníčka, dobré nálady a hlavně pevného zdraví. Vaši pedagogové

    • ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2020
     • ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2020

     • ČERVENEC:

      8.7. (středa)

      9.00 – 11.00 hodin

       

      15.7. (středa)

      9.00 – 11.00 hodin

       

      SRPEN:

      3.8. (pondělí)

      9.00 – 11.00 hodin

       

      5.8. (středa)

      9.00 – 11.00 hodin

       

      od 24.8. - 28.8.

      9.00 – 12.00 hodin

    • Volné pracovní místo - kuchař/kuchařka
     • Volné pracovní místo - kuchař/kuchařka

     • Vedení školy přijme do pracovního poměru na plný úvazek od srpna 2020 vyučenou kuchařku/kuchaře. Bližší informace získáte u vedoucí školní kuchyně p. Jansové, tel. 545 234 197. Žádost včetně životopisu zasílejte na e-mail jansova@zstuhackova.cz

     • Přání k MDD

     • Milé děti, žáci a žákyně,

      k Mezinárodnímu dni dětí 1.6.2020 vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, úspěchů, kamarádů a pohody. Mějte se moc hezky a těšíme se, až se zase všichni společně sejdeme ve škole. 

       

      Vaše Tuhajda

     • Svítí slunce ...

     • Druhá písnička z dílny Tuháček Creative Team.

    • Poděkování
     • Poděkování

     • Velmi děkuji paní Adamcové za ušití a dodání krásných hygienických roušek s maximální ochranou pro všechny zaměstnance naší školy. Mgr. Jana Hanáková

    • Placení obědů na květen -červen 2020
     • Placení obědů na květen -červen 2020

     •  

      Platba na účet nebo složenkou

      I. kategorie (7 až 10 let) - 702,- Kč (27 dní x 26,- Kč)

      II. kategorie (11  let) – 756,- Kč ( 27dní x 28,- Kč)

       

       

    • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN 2020/2021
     • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN 2020/2021

     • Upozorňujeme všechny zájemce o pronájem tělocvičen na ZŠ Tuháčkova, že žádosti o pronájem tělocvičen na školní rok 2020-2021 je nutné doručit v písemné podobě na předepsaném formuláři poštou, nebo emailem na: info@zstuhackova.cz nejpozději do 31. května 2020. Formulář najdete na webových stránkách školy: https://zstuhackova.edupage.org/a/dokumenty-skoly, případně jej obdržíte v tištěné podobě u správce tělocvičen. O přidělení pronájmů budete informování v průběhu měsíce srpna, případně začátkem září 2020. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Rychlá orientace v systému
     • Rychlá orientace v systému

     • Od přerušení školní docházky nám přišlo několik připomínek k nepřehlednosti systému. Veškeré záznamy o činnosti školy se zobrazují v notifikaci (ve zprávách) a mohou být nepřehledné (Obr. 1).

      Mobilní aplikace EduPage neobsahuje všechny funkce, které jsou přístupné přes počítač. Proto doporučujeme kompletní agendu provádět pomocí počítače.

      Obr. 1 Notifikace - všechny zprávy (úkoly, zadané učivo, písemky, domácí úkoly, ...)

       

      Pro zobrazení pouze komunikace pomocí zpráv, doporučujeme zapnout filtr pro zprávy (Obr. 2). Ostatní informace nebudou zobrazeny. Po přečtení doporučuje konverzaci označit jako vyřízenou, aby se dále nezobrazovala.

      Obr. 2 - Červeně je označení pro filtr zpráv.

       

      Pro zobrazení pouze zadaných úkolů, testů a písemek slouží další nabídka, ve které jsou úkoly řazeny podle kalendáře. (Obr. 3)

      Obr. 3 - Červeně je označena možnost úkolů, testů a písemek zadaných v kalendáři s termíny.

      Dané tři obrázky jsou orientační pro počítačovou verzi systému EduPage.

    • Úřední hodiny pro vydávání potvrzení o ošetřovném
     • Úřední hodiny pro vydávání potvrzení o ošetřovném

     • Od 23.3.2020 jsou úřední hodiny stanoveny jen na každou středu v době od 9.00 do 11.00 hodin.

      Formulář ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ  je možné poslat rodičům na písemné vyžádání i elektronickou cestou.

      Své žádosti posílejte elektronicky na adresu: info@zstuhackova.cz.

      Do žádosti prosím nezapomeňte uvést třídu, jméno a příjmení dítěte, na které požadujete potvrzení vystavit a adresu, kam požadujete potvrzení zaslat.

    • Procvičování a výuka
     • Procvičování a výuka

     • Na stránce procvičování byl 19.3.2020 aktualizován seznam stránek s příklady k procvičování a učebními materiály.

    • Oslava 100 let české školy
     • Oslava 100 let české školy

     • Vážení přátelé,

      vzhledem k prodlužujícímu se nouzovému stavu a uzavření škol odkládáme oslavy vzniku české školy na ZŠ Tuháčkova na výročí 101 let. Předpokládáme, že  oslava proběhne v květnu 2021. O novém termínu Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení a přejeme v této obtížné době především pevné zdraví, mnoho optimismu a dobré nálady. Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021
     • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021

     • https://zapisdozs.brno.cz/

      Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

      vzhledem k prodlužující se karanténě ve školách proběhne zápis do 1. tříd v průběhu měsíce dubna pouze elektronicky. Vyplňte přihlášku na webovém rozhraní https://zapisdozs.brno.cz/, vytiskněte si ji, podepište a naskenovanujte. Naskenovanou přihlášku pošlete elektronicky na adresu: info@zstuhackova.cz.

      Pokud nemáte možnost skenování, vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete poštou na adresu školy:

      ZŠ Brno, Tuháčkova 25, 617 00 Brno. Přihlášku v obálce je také možné vložit do schránky na budově ZŠ. 

      Poku žádáte o odklad školní docházky, vyplníte žádost o odklad na stejném webovém rozhraní, vytisknete, podepíšete a stejným způsobem jako přihlášku pošlete škole. Připomínáme, že k zádosti o odklad je třeba doložit vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny.

      Přihlášky i žádosti o odklad posílejte od 1.4. do 20.4.2020. V případě potřeby se obracejte na ředitelství školy v úřední hodiny, které jsou každou středu od 9.00 do 11.00 hodin.

      Děkujeme za pochopení. Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • ZRUŠENÍ ŠKOL V PŘÍRODĚ
     • ZRUŠENÍ ŠKOL V PŘÍRODĚ

     • Vážení rodiče, s ohledem na vývoj situace ředitelství ZŠ ruší všechny plánované školy v přírodě -  ŠVP NESMĚŘ, ŠVP TŘI STUDNĚ A ŠVP ŠTRAMBERK. Prosíme, již neposílejte žádné finanční prostředky na účet školy ohledně těchto škol v přírodě. Po ukončení karantény Vám budou zaplacené zálohy vráceny v hotovosti prostřdnictvím Vašich dětí. Děkujeme za pochopení, ředitelství ZŠ

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová (pfefferova@zstuhackova.cz), Mgr. Jitka Patřičná (patricna@zstuhackova.cz), Mgr. Lenka Krábková (krabkova@zstuhackova.cz)
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz