• Turnaj ve florbale mladších chlapců

     • V úterý 5.11.2019 se chlapci 7. ročníku naší školy zúčastnili florbalového turnaje ZŠ na hale SH Sport Point v Brně. Hoši bojovali ze všech sil, soutěžní týmy byly velmi vyrovnané. Ve skupině jsme nastoupili do boje nejdříve se ZŠ Kotlářská. Klukům se podařilo vstřelit dva krásné góly, brankář pustil pouze jeden. Dalšími soupeři nám byli hoši ze ZŠ Horníkova. Tento zápas skončil remízou 2:2. O to napínavější byl poslední zápas, který jsme sehráli se ZŠ Lerchova. Potřebovali jsme vyhrát alespoň o jeden góĺ, abychom mohli postoupit do dalšího kola. V prvním poločase se našim klukům moc nevedlo, hned v začátku jsme obdrželi dvě branky. Po té se však kluci vzpamatovali, stav vyrovnali a těsně před koncem zápasu se jim podařilo dát rozhodující třetí gól. Se dvěma vítezstvími a jednou remízou jsme se tak stali vítezi skupiny a postupujeme do dalšího kola, které se bude konat v úterý 12. 11. Chlapcům děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy,  velmi gratulujeme k úspěchu  a přejeme hodně štěstí do úterního turnaje.

       

                                                                                                                                       Mgr. Eva Lichková

    • MATESO - 5. třídy
     • MATESO - 5. třídy

     • Dne 21. 10. 2019 se zúčastnilo 20 žáků 5. tříd školního kola matematické soutěže MATESO. Jednotlivé úkoly byly obtížné, úspěšným řešitelem se stal pouze jeden žák, Tomáš Jedlička s 11 body, gratulujeme. Ostatním žákům děkujeme za účast.  Mgr. Jana Hanáková

    • Jdeme s dobou.
     • Jdeme s dobou.

     • V rámci grantu Cesta k úspěchu byla pro Badatelský klub pořízena 3D tiskárna, na které si mohou žáci v kroužku vytisknout pomůcky potřebné k bádání a pokusům. Tiskárna bude dále využívána i mimo badatelský klub.

    • Volné pracovní místo
     • Volné pracovní místo

     • Ředitelství ZŠ přijme do pracovního poměru pomocnou kuchařku či kuchaře na plný pracovní úvazek s nástupem ihned. Požadujeme zdravotní průkaz a bezúhonnost. Bližší informace podá vedoucí školní jídelny p. Jansová, tel. 545 234 197

     • Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019-2020

     • Aktivní občan - úterý nebo středa - 6.-9.ročník - Mgr. Pavelka

      Ztužka - pondělí 14.00 - 15.00 - 4.-9.ročník - Mgr.Pfefferová

      Klub přátel divadla - dle aktuální nabídky divadel - Mgr.Pfefferová

      Florbal dívky - úterý 14.00 - 15.00, 6.-9.ročník - Mgr.Prudilová

      Atletika - čtvrtek - 15.30 - 17.00 - 2.-5 .ročník - pí Olejníčková

      Tvořivá dílna - pondělí 15.30 - 16.30 - 6.-9.ročník - sl.Abgaryan

      Tvořivá dílna - úterý 15.30 - 16.30 - 1.-5.ročník - sl.Abgaryan

      Logohrátky - úterý 12.45 - 13.20 - 1.-3.ročník - Mgr.Česalová

      Klub deskových her - úterý 14.00 - 15.30 - žáci ZŠ - pí Dráždilová

      Badatelský klub - úterý 14.00 - 15.30 - 8.ročník - Mgr.Krištof

      Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - středa - 9.ročník - Mgr.Moravcová

      Stolní tenis - středa 13.30-15.30 - 1.stupeň - Mgr. Ryšavý

      Čtenářský klub- středa 13.30 - 15.00 - 1. stupeň - sl. Králíková

       

       

       

     • Přehled umístění žáků 9. ročníku na střední školy pro školní rok 2019-20

     • Gymnázium:

      Gymnázium Brno, Elgartova              1 žák

      Biskupské gymnasium Brno              1 žák

      Gymnázium Brno, Křenová                2 žáci

      Obory zakončené maturitní zkouškou:

      SPŠ chemická Brno                                      Aplikovaná chemie                        2 žáci

      SPŠ stavební Brno                                       Stavebnictví                                  1 žák

      Bezpečnostně právní akademie Brno           Bezpečnostně právní činnost        1 žák

      SŠ umění a designu Brno                             Ilustrace                                        1 žák

      SŠEE Sokolnice                                            Informační technologie                  1 žák

      SŠ uměleckomanažerská Brno                     Multimediální tvorba                       1 žák

      SZŠ evangelické akademie Brno                  Praktická sestra                             1 žák

      SOŠ Uherský Brod                                       Chovatel                                         1 žák

      SOŠ Nové město na Moravě                        Železniční provoz                            1 žák

      ISŠ Slavkov u Brna                                      Hotelnictví                                        2 žáci

      SŠ Brno, Charbulova                                   Gastronomie                                    1 žák

      SŠTE Brno, Olomoucká                               Mechanik-seřizovač CNC                 1 žák

      SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno      Elektrotechnika                                1 žák

      Obory zakončené výučním listem:

      SŠTE Brno, Olomoucká                             Strojní mechanik                             1 žák

                                                                        Puškař                                             2 žáci

      SŠ polytechnická Brno, Jílová                   Elektromechanik                              1 žák

      SŠ stavebních řemesel Brno- Bosonohy   Umělecký truhlář a řezbář                1 žák

       

      Celkem 24 absolventů 9.A třídy.

       

     • Zápis z jednání vedení SRŠ, vedení školy a třídních důvěrníků ze dne 10. 9. 2019

     • Jednání vedla Mgr. Lenka Krábková, zástupkyně ŘŠ

      Průběh jednání:

      1. Přivítání
      2. Představení vedení Spolku rodičů – Renata Antonyová – předseda kontakt: renata.antony@seznam.cz, Lucie Haladová – pokladník, Monika Suchomelová - člen výboru (omluvena)
      3. Plán důležitých akcí v novém školním roce + pozvánka na Den otevřených dveří dne 17. 10. 2019
      4. Shrnutí činnosti za minulý školní rok  - paní Renata Antonyová,
      5. Zpráva o hospodaření za loňský školní rok – přednesla p. Haladová
      6. Návrh na využití příspěvků rodičů v roce 2018/19 - p. Renata Antonyová
      • Workoutové hřiště + spolupráce na 100.výročí vzniku školy
      1. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tzn. 120 Kč starší dítě, 60 Kč mladší sourozenec

      Různé:  

      • Dotaz na statistiku úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na střední školy – tato statistika není MMB zpracovávána, naši žáci se dostali všichni
      • Doučování k přípravě žáků na střední školy – v 9. ročníku je nabídnuto – zájem žáků se nyní zjišťuje, příprava je prováděna i v rámci běžných vyučovacích hodin, v 9. ročníku jsme letos všechny hodiny M, ČJ a AJ rozdělili do dvou skupin – podpora individuální výuky a získání dostatku prostoru k procvičování učiva, doporučení ze strany rodičů - zaměřit se na řešení vzorových didaktických testů
      • Školy v přírodě, LVK – připravují se

      Děkujeme všem třídním důvěrníkům za účast na jednání.

      Zapsala: Mgr. Jana Hanáková

      Brno, 11. 9. 2019

    • Upozornění pro rodiče!
     • Upozornění pro rodiče!

     • Vážení rodiče, v pátek 6. 9. 2020 ve 14.10 hodin Vám budou zaslány na Vaše emailové adresy uvedené v EduPage přístupové údaje do systému.

      Nejedná se o nová hesla, ale o kontrolu Vašich stávajících hesel a emailových adres zadaných v systému.

      Hesla zůstávají po celou dobu studia Vašeho dítěte stejná. Pokud Vám kontrolní heslo nepřišlo a není ani ve Spamu Vaši emailové schránky, kontaktujte třídního učitele nebo emailem Mgr. Krištofa.

      Žáci obdrží svá přístupová hesla od třídních učitelů nebo Vám je pro ně třídní učitel předá na rodičovské schůzce.

    • Placení obědů za měsíc září 2019
     • Placení obědů za měsíc září 2019

     • Platba na účet nebo složenkou

      I. kategorie (7 až 10 let) - 546,- Kč (21 dní x 26,- Kč)

      II. kategorie (11 až 14 let) – 588,- Kč (21 dní x 28,- Kč)

      III. kategorie (15 a více let) – 630,- Kč (21 dní x 30,- Kč)

      svačinky – 252,- Kč (18 dní x 14,- Kč)

     • Rezervace konzultačních hodin

     • Již nemusíte čekat ve frontě na daného vyučujícího. Nově Vám umožňujeme konzultovat s vyučujícím ve zvoleném čase. Časy konzultací se mohou individuálně přizpůsobavat dané konzultaci. Rezervace času a vyučujícího se provádí přes EduPage: Přihlášení -> Komunikace -> Konzultační hodiny -> výběr vyučujícího (nebo více najednou) -> volba požadovaného času -> potvrzení rezervace.

      Celý postup naleznete i na přiloženém videonávodu (0:46).

     • Den bezpečnosti

     • Dne 3.5. 2019 proběhl na základní škole Tuháčkova projektový den s názvem "Den bezpečnosti".Cílem projektu bylo přiblížení práce jednotek IZS (integrovaného záchranného systému). Důraz byl kladen zejména na záchranu lidského žiovta a opatrnosti např. při manipulaci s ohněm nebo při sportovních aktivitách.

      Fotografie z projektového dne jsou dostupné na: https://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2019-05-03_Den_bezpecnosti