• Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019-2020

     • Aktivní občan - úterý nebo středa - 6.-9.ročník - Mgr. Pavelka

      Ztužka - pondělí 14.00 - 15.00 - 4.-9.ročník - Mgr.Pfefferová

      Klub přátel divadla - dle aktuální nabídky divadel - Mgr.Pfefferová

      Florbal dívky - úterý 14.00 - 15.00, 6.-9.ročník - Mgr.Prudilová

      Atletika - čtvrtek - 15.30 - 17.00 - 2.-5 .ročník - pí Olejníčková

      Tvořivá dílna - pondělí 15.30 - 16.30 - 6.-9.ročník - sl.Abgaryan

      Tvořivá dílna - úterý 15.30 - 16.30 - 1.-5.ročník - sl.Abgaryan

      Logohrátky - úterý 12.45 - 13.20 - 1.-3.ročník - Mgr.Česalová

      Klub deskových her - úterý 14.00 - 15.30 - žáci ZŠ - pí Dráždilová

      Badatelský klub - úterý 14.00 - 15.30 - 8.ročník - Mgr.Krištof

      Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - středa - 9.ročník - Mgr.Moravcová

      Stolní tenis - středa 13.30-15.30 - 1.stupeň - Mgr. Ryšavý

      Čtenářský klub- středa 13.30 - 15.00 - 1. stupeň - sl. Králíková

       

       

       

     • Přehled umístění žáků 9. ročníku na střední školy pro školní rok 2019-20

     • Gymnázium:

      Gymnázium Brno, Elgartova              1 žák

      Biskupské gymnasium Brno              1 žák

      Gymnázium Brno, Křenová                2 žáci

      Obory zakončené maturitní zkouškou:

      SPŠ chemická Brno                                      Aplikovaná chemie                        2 žáci

      SPŠ stavební Brno                                       Stavebnictví                                  1 žák

      Bezpečnostně právní akademie Brno           Bezpečnostně právní činnost        1 žák

      SŠ umění a designu Brno                             Ilustrace                                        1 žák

      SŠEE Sokolnice                                            Informační technologie                  1 žák

      SŠ uměleckomanažerská Brno                     Multimediální tvorba                       1 žák

      SZŠ evangelické akademie Brno                  Praktická sestra                             1 žák

      SOŠ Uherský Brod                                       Chovatel                                         1 žák

      SOŠ Nové město na Moravě                        Železniční provoz                            1 žák

      ISŠ Slavkov u Brna                                      Hotelnictví                                        2 žáci

      SŠ Brno, Charbulova                                   Gastronomie                                    1 žák

      SŠTE Brno, Olomoucká                               Mechanik-seřizovač CNC                 1 žák

      SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno      Elektrotechnika                                1 žák

      Obory zakončené výučním listem:

      SŠTE Brno, Olomoucká                             Strojní mechanik                             1 žák

                                                                        Puškař                                             2 žáci

      SŠ polytechnická Brno, Jílová                   Elektromechanik                              1 žák

      SŠ stavebních řemesel Brno- Bosonohy   Umělecký truhlář a řezbář                1 žák

       

      Celkem 24 absolventů 9.A třídy.

       

     • Zápis z jednání vedení SRŠ, vedení školy a třídních důvěrníků ze dne 10. 9. 2019

     • Jednání vedla Mgr. Lenka Krábková, zástupkyně ŘŠ

      Průběh jednání:

      1. Přivítání
      2. Představení vedení Spolku rodičů – Renata Antonyová – předseda kontakt: renata.antony@seznam.cz, Lucie Haladová – pokladník, Monika Suchomelová - člen výboru (omluvena)
      3. Plán důležitých akcí v novém školním roce + pozvánka na Den otevřených dveří dne 17. 10. 2019
      4. Shrnutí činnosti za minulý školní rok  - paní Renata Antonyová,
      5. Zpráva o hospodaření za loňský školní rok – přednesla p. Haladová
      6. Návrh na využití příspěvků rodičů v roce 2018/19 - p. Renata Antonyová
      • Workoutové hřiště + spolupráce na 100.výročí vzniku školy
      1. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tzn. 120 Kč starší dítě, 60 Kč mladší sourozenec

      Různé:  

      • Dotaz na statistiku úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na střední školy – tato statistika není MMB zpracovávána, naši žáci se dostali všichni
      • Doučování k přípravě žáků na střední školy – v 9. ročníku je nabídnuto – zájem žáků se nyní zjišťuje, příprava je prováděna i v rámci běžných vyučovacích hodin, v 9. ročníku jsme letos všechny hodiny M, ČJ a AJ rozdělili do dvou skupin – podpora individuální výuky a získání dostatku prostoru k procvičování učiva, doporučení ze strany rodičů - zaměřit se na řešení vzorových didaktických testů
      • Školy v přírodě, LVK – připravují se

      Děkujeme všem třídním důvěrníkům za účast na jednání.

      Zapsala: Mgr. Jana Hanáková

      Brno, 11. 9. 2019

    • Upozornění pro rodiče!
     • Upozornění pro rodiče!

     • Vážení rodiče, v pátek 6. 9. 2020 ve 14.10 hodin Vám budou zaslány na Vaše emailové adresy uvedené v EduPage přístupové údaje do systému.

      Nejedná se o nová hesla, ale o kontrolu Vašich stávajících hesel a emailových adres zadaných v systému.

      Hesla zůstávají po celou dobu studia Vašeho dítěte stejná. Pokud Vám kontrolní heslo nepřišlo a není ani ve Spamu Vaši emailové schránky, kontaktujte třídního učitele nebo emailem Mgr. Krištofa.

      Žáci obdrží svá přístupová hesla od třídních učitelů nebo Vám je pro ně třídní učitel předá na rodičovské schůzce.

    • Placení obědů za měsíc září 2019
     • Placení obědů za měsíc září 2019

     • Platba na účet nebo složenkou

      I. kategorie (7 až 10 let) - 546,- Kč (21 dní x 26,- Kč)

      II. kategorie (11 až 14 let) – 588,- Kč (21 dní x 28,- Kč)

      III. kategorie (15 a více let) – 630,- Kč (21 dní x 30,- Kč)

      svačinky – 252,- Kč (18 dní x 14,- Kč)

     • Rezervace konzultačních hodin

     • Již nemusíte čekat ve frontě na daného vyučujícího. Nově Vám umožňujeme konzultovat s vyučujícím ve zvoleném čase. Časy konzultací se mohou individuálně přizpůsobavat dané konzultaci. Rezervace času a vyučujícího se provádí přes EduPage: Přihlášení -> Komunikace -> Konzultační hodiny -> výběr vyučujícího (nebo více najednou) -> volba požadovaného času -> potvrzení rezervace.

      Celý postup naleznete i na přiloženém videonávodu (0:46).

     • Den bezpečnosti

     • Dne 3.5. 2019 proběhl na základní škole Tuháčkova projektový den s názvem "Den bezpečnosti".Cílem projektu bylo přiblížení práce jednotek IZS (integrovaného záchranného systému). Důraz byl kladen zejména na záchranu lidského žiovta a opatrnosti např. při manipulaci s ohněm nebo při sportovních aktivitách.

      Fotografie z projektového dne jsou dostupné na: https://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2019-05-03_Den_bezpecnosti

     • Čarodějnice ve škole

     • I letos 30. dubna nesměly chybět čarodějnice u nás ve škole. Přilétlo jich opravdu hodně a dokonce zapózovaly pro společnou fotografii.

    • Útulek jinak - výstavy domácích mazlíčků
     • Útulek jinak - výstavy domácích mazlíčků

     • Milí přátelé ze ZŠ Tuháčkova,

      u příležitosti výstavy domácích mazlíčků, která se koná 2.5.2019, jsme se rozhodli opět pomoci pejskům a kočičkám v nouzi. Letos jsme oslovili Útulek jinak, z.s., který se specializuje na pomoc pejskům v nouzi, jejich odchytem, zajištěním a financováním veterinární péče, jejich umístěním do dočasných domovů a aktivním hledáním vhodných domovů. Jejich specializací je také opětovná socializace pejsků, kteří už jsou velmi dlouho v jiných útulcích, aby i oni měli šanci najít si svůj teplý pelíšek ve vysněné rodině.

      Tady je jeden z příběhů se šťastným koncem

      Eli je za normálních okolností krásně chlupatý pes s nádhernou srstí. Bohužel k nám se dostal jen chomáč chlupů, takže musela jít Eli dohola -  byla to opravdu fuška, protože Eli byla plná obřích dredů, pod kterými se skrývaly různé boláky a hlavně Elis chvilku neposedí. Nakonec zjistila, že je to vlastně fajn, tak se trošku uklidnila a dovolila nám ostříhat úplně vše. 
      Elinka se k nám dostala díky všímavým lidem, kterým nebyl její osud lhostejný. Žila na řetězu bez pozornosti, bez vody a bez jídla. Jídlo jí házeli sousedé přes plot. I tak je to vystrašená kostřička. Po ostříhání jsme zjistili že má Elis několik menších nádorů na mléčné liště. Srst už jí krásně dorůstá a stává se z ní překrásný pes. Elinka žila celý život na řetězu, takže až u nás poznala, že život je vlastně bájo a snaží se dohnat ztracené roky. Eli na prvním místě miluje jídlo .... potom jídlo :D no a jinak má ráda úplně všechno, prozkoumává všechno nové a je naprosto nekonfliktní. Koček si nevšímá. Nic neničí. Mám tušení, že Eli hůř slyší a je zatím ještě hodně rozverná a spoustu věcí se musí naučit.

      20. března odjela Elinka do nového domova

      A jak budeme pomáhat MY?

      Nabízejí se 2 varianty:

      • finanční příspěvek, který přijímají třídní učitelé od 23. 4. do 2.5.2019 v 10:00, zapisují do seznamu a poté peníze hromadně převedeme na transparentní účet útulku. Peníze budou poskytnuty nejen pro naplnění miseček tamních pejsků, ale také na veterinární ošetření pejsků, kteří jsou mnohdy odchycení v tristním stavu.
      • sbírka dek, povlečení a osušek, které vám doma dosluhují, ale pejskům by ještě posloužily – prosíme vyprané …..také odevzdat u třídních učitelů od 23. 4. do 2.5.2019 v 10:00

      ONI SI SVŮJ OSUD NEVYBRALI, MY MŮŽEME ZMÍRNIT NÁSLEDKY JEDNÁNÍ BEZCITNÝCH ZLÝCH LIDÍ.

      Sledujte……  https://www.facebook.com/UtulekJinak/?ref=br_rs  ……a dozvíte se víc

    • Vstup do budovy školy
     • Vstup do budovy školy

     • Vážení návštěvníci a rodiče žáků naší školy,
       
      prosíme Vás, abyste respektovali
      zákaz vstupu do budovy základní školy a školní jídelny z hygienických a bezpečnostních důvodů. 

      V případě potřeby osobního jednání s třídním učitelem (učitelkou, či jiným vyučujícím) si domluvte schůzku předem. E-mailové kontakty a telefonní čísla na všechny vyučující jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Zaměstnanci školy. 

      Po příchodu do budovy školy prosíme vyčkejte na vyučujícího v prostorách vstupu u vrátnice. Pohyb dospělých osob po budově školy je možný pouze v doprovodu zaměstnance školy. 
       
      Snažíme se vést děti k samostatnosti, pomozte nám v tom.  
       
      Děkujeme za pochopení,
       
      vedení školy

    • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN
     • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN

     • na školní rok 2019-2020

       

      Upozorňujeme všechny zájemce o pronájem tělocvičen na ZŠ Tuháčkova, že žádosti o pronájem tělocvičen (Dokumenty školy) na školní rok 2019-2020 je nutné doručit v písemné podobě na předepsaném formuláři ředitelství školy, nebo emailem na: info@zstuhackova.cz nejpozději do 31. května 2019.

      Formulář najdete na webových stránkách školy: www.zstuhackova.cz, případně jej obdržíte v tištěné podobě u správce tělocvičen.

      O přidělení pronájmů budete informování v průběhu měsíce srpna, případně začátkem září 2019.

      Těšíme se na spolupráci s Vámi.

       

      Mgr. Jana Hanáková

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25 Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Školská rada - zástupci rodičů Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Školská rada - zástupci obce Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Školská rada - zástupci školy Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz