• Pronájmy tělocvičen
     • Pronájmy tělocvičen

     • Pronájmy velké a malé tělocvičny nejsou zrušeny. Pro další informace se obracejte na organizace, které mají tělocvičny v pronájmu. Děkujeme

    • Mimořádné opatření - zabránění šíření koronaviru (tiskopis ošetřovné)
     • Mimořádné opatření - zabránění šíření koronaviru (tiskopis ošetřovné)

     • Vážení rodiče,

      Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla z důvodů zamezení šíření koronaviru o uzavření všech škol s výjimkou mateřských s platností od zítřejšího rána, t.j. od 11. 3. 2020 až do odvolání. V provozu nebude ani školní družina ani školní jídelna.

       Žákům budou pedagogové pravidelně zasílat e-mailem učivo a úkoly na procvičování. Dovoluji si Vás požádat o kontrolu jejich plnění ze strany Vašeho dítěte. Doporučujeme, aby se děti zdržovaly v domácím prostředí, nenavštěvovaly nákupní a obchodní centra a veškerá místa, kde se koncentruje vyšší množství osob. Doporučujeme zvýšenou míru hygienických opatření.

      Vážení rodiče, obědy a svačiny ve školní jídelně po dobu trvání mimořádné události odhlásíme všem žákům hromadně.

      Veškeré další informace budeme průběžně zveřejňovat na školním webu.

      Děkujeme za pochopení.


      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy


      Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf


      Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

      Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

      Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.


      tiskopis_osetrovne_skola.doc    • Zápis dětí do 1. ročníku
     • Zápis dětí do 1. ročníku

     • Zápis dětí do 1. ročníku se koná v úterý 7. dubna 2020 v době od 13.00 do 17.00 hod.

      Rodiče se dostaví s dítětem, s sebou přinesou vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

      Přihlášku k základnímu vzdělávání najdete na webovém rozhraní: http://zapisdozs.brno.cz

      V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou vezměte žádost rodičů o odklad, doporučení dětského lékaře a doporučení psychologa.

      Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je 21. 4. 2020 od 7.15 do 7.45 a od 13.00 do 15.00 hod.

      Přijímáme také děti z jiných spádových obvodů.

      Pro zájemce z řad rodičů a jejich děti pořádáme dne 10. 3. 2020 od 8.00 do 8.45 ukázkovou hodinu v prvních třídách a 17. 3. 2020 od16.30 komentovanou prohlídku školy

      Těšíme se na Vaši návštěvu!

      Úplná ZŠ s devíti ročníky v bezprostřední blízkosti MHD, možnost parkování v blízkosti školy, bezbariérový přístup, výuka angličtiny od 1. ročníku, zkušený pedagogický sbor, interaktivní výuka s využitím moderních ICT technologií, SMART vzorová škola pro Jihomoravský kraj, podpora ekologické výchovy a přírodních věd od  1. ročníku, možnost umístění dítěte do ŠD s provozem od 6.30 do 17.00 hod, široký výběr mimoškolních činností formou zájmových kroužků, podpora sportovních aktivit, součástí školy jsou 2 tělocvičny, moderní venkovní sportovní areál, spolupráce se sportovními kluby v okolí školy, odborné učebny pro výuku přírodních věd i humanitních předmětů, čtyři jazykové učebny (z toho jedna digitální), multimediální učebna, počítačová učebna, výborné stravování ve školní jídelně, možnost výběru ze dvou hlavních jídel s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, možnost zakoupení chutných dopoledních svačin ve ŠJ, individuální péče o děti talentované i děti s SVP, zkušenosti s výukou dětí s PAS, zapojení zkušených asistentů pedagoga do výuky, výjezdy do škol v přírodě,  na lyžařské kurzy i na jazykově poznávací zájezdy do zahraničí (finanční příspěvek MČ na tyto výjezdy), týdenní jazykové kurzy přímo ve škole, realizace nejrůznějších projektů, zapojení žáků do preventivních programů na zvýšení jejich bezpečnosti, elektronické třídní knihy a žákovské knížky přístupné rodičům, aktivní Spolek rodičů a Školská rada.Ve škole je nainstalován bezpečnostní docházkový systém, jehož prostřednictvím je rodič informován o příchodu i odchodu dítěte z budovy školy. V budově školy sídlí pobočka DDM Helceletova -  CVČ Sluníčko, v blízkosti se nachází ZUŠ Slunná. Jsme zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol, Výuka angličtiny od 1. ročníku, Sportuj ve škole a Atletika do škol, čerpáme finance z grantů ESF.

    • Veselá školička
     • Veselá školička

     • aneb přípravka pro budoucí prvňáčky

       ZŠ Brno, Tuháčkova 25 – Komárov

      ve dnech 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4.

      Zahájení: 4. března (16.oo – 17.oo hod. )

      Elektronická přihláška zde

      (sraz před hlavní budovou v 15.55) Poplatek za celý kurz ve výši 100 Kč bude vybírán na 1. lekci

       Děti se seznámí s novým prostředím školy, hravou formou se budou věnovat

      *mateřskému jazyku i angličtině

      * matematice a informatice

      * hudební, výtvarné, tělesné i pracovní

      výchově, správnému držení tužky apod.

       

      Pomůcky: přezůvky, pastelky, tužka

       

    • Vědecký kroužek pro děti prvního stupně na ZŠ Tuháčkova
     • Vědecký kroužek pro děti prvního stupně na ZŠ Tuháčkova

     • bude probíhat vždy ve čtvrtek od 14 do 15 hod.

       

      Pro všechny děti, tedy  i ty nepřihlášené, nabízíme možnost nezávazně a zdarma navštívit druhou lekci kroužku, která se koná ve čtvrtek 13. 2. od 14 do 15 hod. (dejte prosím vědět do družiny, že Vaše dítě může na lekci odejít). Jestliže se dítěti bude lekce líbit, můžete ho přihlásit do kroužku na https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti

       

      V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji různých vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

       

      Co na děti čeká v lekcích ve 2. pololetí 2019/2020:

      • budeme poznávat setrvačnost oka                                                                
      • rozpustíme si nejeden vitamín
      • prozkoumáme Zemi i celou sluneční soustavu
      • projdeme trávicí soustavou
      • napíšeme si tajné vzkazy v lekci tajné písmo
      • poznáme neuron
      • mrkneme i do vlastnoručně vyrobeného periskopu
      • a vyzkoušíme i mnoho dalšího…https://www.vedanasbavi.cz/img/albik/albik-lupa-prof.jpg
    • Volné pracovní místo
     • Volné pracovní místo

     • Vedení ZŠ přijme do pracovního poměru na plný úvazek kuchaře/kuchařku s nástupem od 2. 1. 2020. Bližší informace podá vedoucí školní jídelny p. Jansová, tel. 545 234 197.

    • Vánoční zpívání
     • Vánoční zpívání

     • Vážení rodiče a přátelé školy,

      v pátek 13. 12. 2019 se od 15.00 hod koná ve velké tělocvičně naší školy vánoční zpívání dětí mateřských a základních škol městské části Brno - jih. Žáci a učitelé ZŠ Tuháčkova program uzavírají a budou vystupovat v 18.25. Budeme rádi, když je svou účastí přijdete podpořit. Zároveň můžete nakoupit drobné dárky pro své blízké z chráněných dílen nadace Práh. Těšíme se na Vaši návštěvu. Žáci a učitelé

    • Poděkování za účast v projektu Krabice od bot
     • Poděkování za účast v projektu Krabice od bot

     • Vážení rodiče, milí žáci, velmi Vám děkuji za  účast v projektu Krabice od bot. Díky Vaší aktivitě se podařilo připravit 39 krabic pro potřebné děti. Dárky 5. 12. předáme a pevně věříme, že potěší pod stromečkem. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné prožití adventních dnů. Mgr. Jana Hanáková

    • Jarní sběr papíru
     • Jarní sběr papíru

     • Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,právě jsme dostali zprávu od společnosti FCC, kde se odvolávají na problémy s nezájmem zpracovatelských firem o starý papír a tudíž tedy aktualizují ceny. Z nich vyplývá, že náš směsný papír vykupují za 0,-Kč/kg a navíc bychom museli zaplatit přistavení a odvoz kontejneru.

      Pokusíme se vyhledat společnosti jiné, nicméně za této situace, kdy i vlivem kůrovců je dřeva opravdu nadbytek, se bojíme, že nebude možné uskutečnit jarní sběr papíru.Vážíme si vašeho ekologického cítění a papír, prosíme, samozřejmě dále třiďte, nicméně jej průběžně vhazujte do modrých kontejnerů na ulicích.

      POPELA_Vykupni_ceny_2019-2020_Jizni_Morava_SR_01-12-2019.pdf

      POPELA_Dopis_snizeni_vykupnich_cen_od_1.1.2020_Jizni_Morava_SR.pdf

      Děkujeme za pochopení

      Mgr. Tomáš Pavelka

    • 3 v 1 - hovorové hodiny, ochutnávka jídel a beseda o zdravém životním stylu
     • 3 v 1 - hovorové hodiny, ochutnávka jídel a beseda o zdravém životním stylu

     • Vážení rodiče,

      srdečně Vás zveme na hovorové hodiny, které se konají v úterý 26. 11. od 15.00 do 18.00 v jednotlivých třídách. Od 15.00 do 17.30 můžete navštívit školní jídelnu a ochutnat některé pokrmy připravované pro naše strávníky, dále od 16.30 proběhne beseda o zdravém životním stylu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

     • Turnaj ve stolním tenise starších dívek

     • V pondělí 21. 10. se dívky i hoši 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili turnaje ZŠ ve stolním tenise na SOŠ Čichnova. Všichni hráli, co jim síly stačily. Chlapci se však potkali s úspěšnějšími protivníky z jiných škol a tím v okresním kole svůj závod ukončili.

      Děvčata z 8. ročníku své přemožitelky nenašly. Dívky hrály všechny zápasy, kterých se zúčastnily, a tak z turnaje odjížděly jako vítězky s pohárem v rukou. Tím se probojovaly až do krajského kola, které se odehrálo ve sportovní hale v Hodníně. Tam se již dívkám vyhrát nepodařilo, soupeřky byly často velmi zkušené hráčky. Naše dívky obsadily krásné 4. místo.

      Všem zúčastněným hráčům a hráčkám děkujeme  za úspěšnou reprezentaci naší školy a do dalších sportovních klání přejeme hodně štěstí a úspěchů.

      Mgr. Eva Lichková