• PRONÁJMY TĚLOCVIČEN 2020/2021
     • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN 2020/2021

     • Upozorňujeme všechny zájemce o pronájem tělocvičen na ZŠ Tuháčkova, že žádosti o pronájem tělocvičen na školní rok 2020-2021 je nutné doručit v písemné podobě na předepsaném formuláři poštou, nebo emailem na: info@zstuhackova.cz nejpozději do 31. května 2020. Formulář najdete na webových stránkách školy: https://zstuhackova.edupage.org/a/dokumenty-skoly, případně jej obdržíte v tištěné podobě u správce tělocvičen. O přidělení pronájmů budete informování v průběhu měsíce srpna, případně začátkem září 2020. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Rychlá orientace v systému
     • Rychlá orientace v systému

     • Od přerušení školní docházky nám přišlo několik připomínek k nepřehlednosti systému. Veškeré záznamy o činnosti školy se zobrazují v notifikaci (ve zprávách) a mohou být nepřehledné (Obr. 1).

      Mobilní aplikace EduPage neobsahuje všechny funkce, které jsou přístupné přes počítač. Proto doporučujeme kompletní agendu provádět pomocí počítače.

      Obr. 1 Notifikace - všechny zprávy (úkoly, zadané učivo, písemky, domácí úkoly, ...)

       

      Pro zobrazení pouze komunikace pomocí zpráv, doporučujeme zapnout filtr pro zprávy (Obr. 2). Ostatní informace nebudou zobrazeny. Po přečtení doporučuje konverzaci označit jako vyřízenou, aby se dále nezobrazovala.

      Obr. 2 - Červeně je označení pro filtr zpráv.

       

      Pro zobrazení pouze zadaných úkolů, testů a písemek slouží další nabídka, ve které jsou úkoly řazeny podle kalendáře. (Obr. 3)

      Obr. 3 - Červeně je označena možnost úkolů, testů a písemek zadaných v kalendáři s termíny.

      Dané tři obrázky jsou orientační pro počítačovou verzi systému EduPage.

    • Úřední hodiny pro vydávání potvrzení o ošetřovném
     • Úřední hodiny pro vydávání potvrzení o ošetřovném

     • Od 23.3.2020 jsou úřední hodiny stanoveny jen na každou středu v době od 9.00 do 11.00 hodin.

      Formulář ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ  je možné poslat rodičům na písemné vyžádání i elektronickou cestou.

      Své žádosti posílejte elektronicky na adresu: info@zstuhackova.cz.

      Do žádosti prosím nezapomeňte uvést třídu, jméno a příjmení dítěte, na které požadujete potvrzení vystavit a adresu, kam požadujete potvrzení zaslat.

    • Oslava 100 let české školy
     • Oslava 100 let české školy

     • Vážení přátelé,

      vzhledem k prodlužujícímu se nouzovému stavu a uzavření škol odkládáme oslavy vzniku české školy na ZŠ Tuháčkova na výročí 101 let. Předpokládáme, že  oslava proběhne v květnu 2021. O novém termínu Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení a přejeme v této obtížné době především pevné zdraví, mnoho optimismu a dobré nálady. Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021
     • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021

     • https://zapisdozs.brno.cz/

      Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

      vzhledem k prodlužující se karanténě ve školách proběhne zápis do 1. tříd v průběhu měsíce dubna pouze elektronicky. Vyplňte přihlášku na webovém rozhraní https://zapisdozs.brno.cz/, vytiskněte si ji, podepište a naskenovanujte. Naskenovanou přihlášku pošlete elektronicky na adresu: info@zstuhackova.cz.

      Pokud nemáte možnost skenování, vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete poštou na adresu školy:

      ZŠ Brno, Tuháčkova 25, 617 00 Brno. Přihlášku v obálce je také možné vložit do schránky na budově ZŠ. 

      Poku žádáte o odklad školní docházky, vyplníte žádost o odklad na stejném webovém rozhraní, vytisknete, podepíšete a stejným způsobem jako přihlášku pošlete škole. Připomínáme, že k zádosti o odklad je třeba doložit vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny.

      Přihlášky i žádosti o odklad posílejte od 1.4. do 20.4.2020. V případě potřeby se obracejte na ředitelství školy v úřední hodiny, které jsou každou středu od 9.00 do 11.00 hodin.

      Děkujeme za pochopení. Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • ZRUŠENÍ ŠKOL V PŘÍRODĚ
     • ZRUŠENÍ ŠKOL V PŘÍRODĚ

     • Vážení rodiče, s ohledem na vývoj situace ředitelství ZŠ ruší všechny plánované školy v přírodě -  ŠVP NESMĚŘ, ŠVP TŘI STUDNĚ A ŠVP ŠTRAMBERK. Prosíme, již neposílejte žádné finanční prostředky na účet školy ohledně těchto škol v přírodě. Po ukončení karantény Vám budou zaplacené zálohy vráceny v hotovosti prostřdnictvím Vašich dětí. Děkujeme za pochopení, ředitelství ZŠ

    • Sběr roušek
     • Sběr roušek

     • Magistrát přijímá roušky a nabídky další pomoci.

      Dobrovolníky koordinuje Masarykova univerzita

       

      Roušky

      Pokud máte či ušijete roušky a můžete je zdarma poskytnout k využití v potřebných oblastech veřejných služeb, jejich nonstop příjem probíhá na Kolišti 19, kde funguje stálá služba na vrátnici Odboru sociální péče. Roušky budou přednostně distribuovány do sociální oblasti (domovy pro seniory, terénní pracovníci apod.) a dále pak na úřady městských částí, zdravotnickým zařízením či dopravnímu podniku.

      Další pomoc

      V případě nabídky jakékoliv další pomoci, jako je poskytnutí látek na roušky nebo dezinfekcí, ale i třeba volných prostor, personálních kapacit apod., se v čase 8.00–15.00 hod. můžete obrátit na tel. číslo 542 173 773, kde se domluvíte s pracovníky magistrátu na dalším postupu. Mimo uvedený čas můžete poslat e-mail na adresu koronavirus@brno.cz.

      Dobrovolníci – souběžně řešíme s MU, jestli o tuto publicitu mají zájem

      Systém náboru a koordinace činnosti dobrovolníků spustila Masarykova univerzita. Přihlásit se jí mohou nejen studenti a zaměstnanci MU, ale individuální zájemci. Kontakt je možný elektronicky. Bližší informace zde:https://www.muni.cz/koronavirus?fbclid=IwAR1JcKrEGOkpbqWiL_gg_YSf9UCNIM7atbQjDUe3cqq33_rPx8e6vSyYteo#dobrovolnici

       

    • Uzavření školy, zrušení pronájmů
     • Uzavření školy, zrušení pronájmů

     • Upozorňujeme všechny organizace i jednotlivce, že z důvodů vyhlášení karantény na celou Českou republiku je naše škola od 16. 3. 2020 zcela uzavřená nejméně do 27. 3. 2020. Po tuto dobu jsou zrušeny i pronájmy tělocvičen. V případě potřeby můžete ke komunikaci využít e-mail:  Info@zstuhackova.cz nebo úřední hodiny každou středu od 9.00 do 11.00. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jana Hanáková

    • Domácí úkoly a nová látka
     • Domácí úkoly a nová látka

     • Informace pro rodiče a žáky

      Domácí úkoly, novou látku a další informace o výuce Vám budou vyučující zasílat prostřednictvím zpráv v EduPage. Přidělené DU se rodičům i žákům zobrazí ve zprávách a domácích úkolech.

    • Veselá školička
     • Veselá školička

     • Až do odvolání se RUŠÍ Veselá školička konaná ve středu. O dalším konání Vás budeme informovat.

    • Pronájmy tělocvičen
     • Pronájmy tělocvičen

     • Pronájmy velké a malé tělocvičny nejsou zrušeny. Pro další informace se obracejte na organizace, které mají tělocvičny v pronájmu. Děkujeme

    • Mimořádné opatření - zabránění šíření koronaviru (tiskopis ošetřovné)
     • Mimořádné opatření - zabránění šíření koronaviru (tiskopis ošetřovné)

     • Vážení rodiče,

      Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla z důvodů zamezení šíření koronaviru o uzavření všech škol s výjimkou mateřských s platností od zítřejšího rána, t.j. od 11. 3. 2020 až do odvolání. V provozu nebude ani školní družina ani školní jídelna.

       Žákům budou pedagogové pravidelně zasílat e-mailem učivo a úkoly na procvičování. Dovoluji si Vás požádat o kontrolu jejich plnění ze strany Vašeho dítěte. Doporučujeme, aby se děti zdržovaly v domácím prostředí, nenavštěvovaly nákupní a obchodní centra a veškerá místa, kde se koncentruje vyšší množství osob. Doporučujeme zvýšenou míru hygienických opatření.

      Vážení rodiče, obědy a svačiny ve školní jídelně po dobu trvání mimořádné události odhlásíme všem žákům hromadně.

      Veškeré další informace budeme průběžně zveřejňovat na školním webu.

      Děkujeme za pochopení.


      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy


      Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf


      Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

      Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

      Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.


      tiskopis_osetrovne_skola.doc    • Zápis dětí do 1. ročníku
     • Zápis dětí do 1. ročníku

     • Zápis dětí do 1. ročníku se koná v úterý 7. dubna 2020 v době od 13.00 do 17.00 hod.

      Rodiče se dostaví s dítětem, s sebou přinesou vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

      Přihlášku k základnímu vzdělávání najdete na webovém rozhraní: http://zapisdozs.brno.cz

      V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou vezměte žádost rodičů o odklad, doporučení dětského lékaře a doporučení psychologa.

      Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je 21. 4. 2020 od 7.15 do 7.45 a od 13.00 do 15.00 hod.

      Přijímáme také děti z jiných spádových obvodů.

      Pro zájemce z řad rodičů a jejich děti pořádáme dne 10. 3. 2020 od 8.00 do 8.45 ukázkovou hodinu v prvních třídách a 17. 3. 2020 od16.30 komentovanou prohlídku školy

      Těšíme se na Vaši návštěvu!

      Úplná ZŠ s devíti ročníky v bezprostřední blízkosti MHD, možnost parkování v blízkosti školy, bezbariérový přístup, výuka angličtiny od 1. ročníku, zkušený pedagogický sbor, interaktivní výuka s využitím moderních ICT technologií, SMART vzorová škola pro Jihomoravský kraj, podpora ekologické výchovy a přírodních věd od  1. ročníku, možnost umístění dítěte do ŠD s provozem od 6.30 do 17.00 hod, široký výběr mimoškolních činností formou zájmových kroužků, podpora sportovních aktivit, součástí školy jsou 2 tělocvičny, moderní venkovní sportovní areál, spolupráce se sportovními kluby v okolí školy, odborné učebny pro výuku přírodních věd i humanitních předmětů, čtyři jazykové učebny (z toho jedna digitální), multimediální učebna, počítačová učebna, výborné stravování ve školní jídelně, možnost výběru ze dvou hlavních jídel s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, možnost zakoupení chutných dopoledních svačin ve ŠJ, individuální péče o děti talentované i děti s SVP, zkušenosti s výukou dětí s PAS, zapojení zkušených asistentů pedagoga do výuky, výjezdy do škol v přírodě,  na lyžařské kurzy i na jazykově poznávací zájezdy do zahraničí (finanční příspěvek MČ na tyto výjezdy), týdenní jazykové kurzy přímo ve škole, realizace nejrůznějších projektů, zapojení žáků do preventivních programů na zvýšení jejich bezpečnosti, elektronické třídní knihy a žákovské knížky přístupné rodičům, aktivní Spolek rodičů a Školská rada.Ve škole je nainstalován bezpečnostní docházkový systém, jehož prostřednictvím je rodič informován o příchodu i odchodu dítěte z budovy školy. V budově školy sídlí pobočka DDM Helceletova -  CVČ Sluníčko, v blízkosti se nachází ZUŠ Slunná. Jsme zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol, Výuka angličtiny od 1. ročníku, Sportuj ve škole a Atletika do škol, čerpáme finance z grantů ESF.

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25 Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Školská rada - zástupci rodičů Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Školská rada - zástupci obce Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Školská rada - zástupci školy Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz