• Pokyny pro rodiče žáků 2. - 9. ročníků
     • Pokyny pro rodiče žáků 2. - 9. ročníků

     • Žáci 2. – 9. ročníků dne 1. 9. 2022 přijdou do školy v 7.45 a samostatně se přemístí do jednotlivých tříd. S sebou budou mít poznámkový blok a tužku.

      V jednotlivých třídách proběhne slavnostní zahájení školního roku s třídním učitelem, ukončeno bude kolem 8.45 hodiny.

      Výdej obědů 1. 9. :   11.00 – 12.00 hod

      Dne 1. 9. není v provozu ranní školní družina.

      2. 9. 2022            výuka od 8.00 hod do 10.45 hod – 2. třídy

                                  výuka od 8.00 hod do 11.40 hod – 3. - 5. třídy

                                  výuka od 8.55 hod do 12.35 hod - 2. stupeň

      Žáci přijdou s aktovkami, psacími potřebami, přezůvkami, svačinou.

      Výdej obědů 2. 9. - 10.45- 13.00

      Od 5. 9. bude probíhat výuka dle platných rozvrhů

      Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 9. tříd se konají 6. 9. 2022 od 16.30 hod v jednotlivých třídách. Účast rodičů pro úspěšný průběh školní docházky dítěte je nutná. Po třídních schůzkách následuje setkání třídních důvěrníků – sborovna 17.30

    • Informace pro rodiče žáků 1. tříd
     • Informace pro rodiče žáků 1. tříd

     • Žáci 1. ročníku se shromáždí dne 1. 9. 2022 v 7.40 před hlavním vchodem do budovy, kde si je vyzvednou třídní učitelky a odvedou i s rodiči do jednotlivých tříd.

      Žáci s sebou budou mít aktovku.

      Slavnostní zahájení školního roku proběhne od 8. 00 v jednotlivých třídách, ukončeno bude v 8. 45 hodin. Po slavnostním zahájení všechny děti přejdou do herny ŠD a rodiče budou pokračovat třídní schůzkou (cca 60 – 90 min). Účast rodičů na této schůzce je nutná. S sebou vezměte tužku a blok na poznámky.

      Dne 1. 9. není v provozu ranní školní družina.

      Výdej obědů 1. 9. :   10.30 – 12.00 hod

      V pátek 2. 9. - výuka pro žáky 1. ročníku: 8.00 – 9.40

      Výdej obědů dne 2. 9.       10.30 – 13.00

      Od pondělí 5. 9. bude výuka pro žáky 1. ročníku probíhat dle rozvrhu hodin.

    • Informace pro nové strávníky a žáky 1.tříd
     • Informace pro nové strávníky a žáky 1.tříd

     • Přihlašování nových strávníků bude probíhat v stanovené dny :

       

      Pondělí 29.8.2022 od 12.00 – 15.00 hod

      Úterý 30.8.2022 od 10.00 - 13.00 hod

      Prosím o dodržení stanovených termínů ! Případné dotazy pište na jansova@zstuhackova.cz,

      telefonicky 539 014 620.

      Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování /bude přidělěna na místě/, zakoupit stravovací čip za 120,- /vratná záloha po dobu docházky/

      První platba obědů na měsíc září bude vybírána v hotovosti

      celkem 21dní x 34,-(714,-)   7-10 let

                  21dní x 36,-(756,-)  11-14 let

      Prosím, mějte přesnou hotovost!

      Další platby budou poukazovány na účet s přiděleným VS.

      Přihlašování a platby  budou probíhat v jídelně - boční vchod do školy.

      Dodržujte, prosím, termíny plateb i přidělené variabilní symboly. Na každou školní akci bývá totiž přidělen jiný variabilní symbol.

       

      Náhradní termín pro nákup čipů (pro mimořádné případy) je 1.9. a 2.9.2022 od 11.00 hod – 13.00 hod !!!

       

      Děkujeme za pochopení.

    • Oznámení o navýšení obědů od 1.9.2022
     • Oznámení o navýšení obědů od 1.9.2022

     • K 1.9.2022 se obědy navyšují pro strávniky následovně:

      žáci   7-10 let    34,-    plná cena v době nemoci  80,-

      žáci 11-14 let    36,-    plná cena v době nemoci  82,-

      žáci 15 a více   38,-    plná cena v době nemoci  84,-

       

      Cizí strávníci 90,- ,výdej do jídlonosičů od 11.00 - 11.30 hodin