• Změna umístění fotografií
     • Změna umístění fotografií

     • Važení rodiče a žáci,

      od května 2022 dochází ke změně umístění nových fotografií ze školních akcí na nové uložiště. Tato změna se netýká fotografií školní družiny. Ze současného uložiště rajce.net se přesouváme na nové místo - tím je zonerama.com.

      Adresa školní fotogalerie je zstuhackova.zonerama.cz

    • Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)
     • Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

     • Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

      Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


      Ředitel základní školy / Директор початкової школи

      Základní školy Brno, Tuháčkova 25, p.o.

      oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

      повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

      Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

      Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

      • kterým byla pskytnuta dčasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prkazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

      які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

      • kterým byl udělen vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se autmaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

      які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

      Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

      Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

      Termín zápisu / Дата та час запису:  7. 6. 2022 v době od 13.00 do 16.00

      Místo zápisu / Місце запису    sborovna školy – 1. patro

      Organizace zápisu / Порядок запису:

      1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

            Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

       2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

      3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

      a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor dostupný v česko-ukrajinské verzi lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

            заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії можна забрати її особисто у відповідній школі)

      b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

            документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

      c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

            документ, що дає право представляти дитину.

      4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

      Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.      V. Brně, dne /дата  10.5.2022


      Mgr. Jana Hanáková

      Ředitel základní školy / Директор початкової школи


      Документи для завантаження

      Заява про перенесення відвідування школи Zadost_o_odklad_skolni_dochazky_-_ukrajinsky.pdf
      Заявка приймається протягом 1 року Zadost_o_prijeti_do_1._rocniku_-_ukrajinsky.pdf
    • Vítáme jaro
     • Vítáme jaro

     • Příroda se z období zimního klidu probudila teprve nedávno, a proto jsme se jí rozhodli trochu pomoci. V dubnu na naší škole proběhlo kreativní odpoledne spojené se známou stavebnicí Lego. Pod rukama žáků 6. ročníku vznikla výzdoba, za kterou by se nemusel stydět lecjaký profesionální florista. A že naše květiny nevoní stejně jako ty skutečné? Tento drobný nedostatek dokáží bohatě vynahradit tím, že jen tak neuvadnou.