• Třídní schůzky
     • Třídní schůzky

     • Vážení rodiče,

      srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se po dlouhé době budou konat prezenčně přímo v jednotlivých třídách dne 22. 3. 2022 od 17.00 hodin.

      Nutně s Vámi potřebujeme projednat především způsob přípravy žáků na výuku, chování dětí a další organizační záležitosti. Setkání s Vámi považujeme za velmi důležité a žádáme Vás o zajištění účasti na této schůzce. Těšíme se na setkání s Vámi.

      Za kolektiv pedagogů Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 2023
     • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 2023

     • Informace k zápisu dětí do 1. ročníku na ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o.

      Zápis dětí do 1. ročníku se koná v úterý 5. dubna 2022 v době od 13.00 do 17.00 hod. Pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí, zákonný zástupce se dostaví s dítětem, s sebou vezměte vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, kterou najdete od března 2022 na webovém rozhraní:  http://zapisdozs.brno.cz  , svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

      Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

      Přesný termín zápisu si mohou rodiče naplánovat prostřednictvím rezervačního systému od 30. 3. 2022.

      V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne pouze sběr přihlášek ke vzdělávání bez osobní účasti dítěte. Sběr vyplněných přihlášek a žádostí o odklad proběhne 5. 4. 2022 2 od 13. 00 do 17.00 ve vestibulu školy za přítomnosti zákonného zástupce (s sebou bude mít rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a svůj občanský průkaz).

      V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou vezměte žádost rodičů o odklad, doporučení dětského lékaře a doporučení psychologa.

      Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je 19. 4. 2022 od 7.15 do 7.45 a od 13.00 do 15.00 hod.

      Přijímáme také děti z jiných spádových obvodů.

      Pro zájemce z řad rodičů a jejich děti pořádáme dne 2. 3. 2022 od 8.00 do 8.45 ukázkovou hodinu v prvních třídách a 22. 3. 2022 od 15.00 a 15. 30 hod komentovanou prohlídku školy. 

    • Bezpečně Brnem
     • Bezpečně Brnem

     • Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

      prosíme vás o předání informace všem žákům vaší školy a jejich rodičům o druhém ročníku online soutěže s dopravní tematikou Bezpečně Brnem Junior 2022, kterou pořádá Obor dopravy Magistrátu města Brna, nejlépe prostřednictvím vašeho školního online informačního systému.

      Tato soutěž je dostupná od 1. 2. do 31. 3. 2022 na https://brnoinmotion.cz/online-soutez-bezpecne-brnem-junior-2022/ a je určená pro žáky1. i 2. stupně.

      Byli bychom rádi, kdyby se žáci do soutěže zapojili, zopakovali si tak svoje znalosti z dopravní výchovy a případně se naučili něco nového.

      Pro nejlepší žáky a třídy jsou připraveny zajímavé ceny.

      Výsledky loňského ročníku soutěže si můžete prohlédnout zde https://brnoinmotion.cz/soutez-bezpecne-brnem-junior-2021/.