• Turnaj ve stolním tenise
     • Turnaj ve stolním tenise

     • V pondělí 4. 10. se dívky i hoši naší školy zúčastnili turnaje ZŠ ve stolním tenise na ZŠ Svážná. Všichni hráli, co jim síly stačily. Starší chlapci měli ze všech kategorií největší konkurenci. Do této kategorie se přihlásilo nejvíce škol, proto museli být rozlosováni do skupin. Postupovali pouze vítězové skupin, kterými se naše družstvo bohužel nestalo. Mladší chlapci se probojovali až na krásné 3. místo.

      Protože dívek se do soutěže přihlásilo z naší školy jen málo, utvořili jsme jen jedno družstvo starších dívek. Děvčata si vyzkoušela atmosféru turnaje a podařilo se jim obsadit 2. příčku. Ze ZŠ Svážná jsme proto odjížděli se dvěma diplomy a poháry, které nyní zdobí školní vitrínu společně s již dříve získanými trofejemi.

      Všem zúčastněným hráčům a hráčkám děkujeme  za úspěšnou reprezentaci naší školy a do dalších sportovních klání přejeme hodně štěstí a úspěchů.

                                                                                                                                       Mgr. Eva Lichková

    • Sázení stromků na školním pozemku
     • Sázení stromků na školním pozemku

     • Přišel podzim, čas věnovaný úpravám našich zahrad a pozemků. Také na naší škole ZŠ Tuháčkova se neustále s žáky staráme o zvelebování školního pozemku a okolí školy.

      Aktuálně žáci sedmých ročníků v rámci předmětu ekologická výchova vysazovali podél plotu sazenice borovic, které jsou, jak se žáci dozvěděli, odolnější vůči parazitům i suchu než jiné druhy stromů, nevyžadují náročnou údržbu a zakořeněné drží velmi pevně v zemi. Teoreticky i prakticky si tak žáci upevňovali své znalosti z oblasti ekologické výchovy, jejímž cílem je nejen prohlubování jednotlivých poznatků o přírodě, o vztazích člověka k prostředí, ale zejména výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

      Na závěr přejeme borovicím, ať se dobře uchytí, a žáci, kteří je letos sázeli, je budou moci za pár desítek let hrdě ukazovat svým potomkům se slovy: „Tu jsem sázel já.”

    • Adaptační přespávačka 4.A
     • Adaptační přespávačka 4.A

     • Vzhledem k náročnému minulému roku a odloučení žáků od kamarádů jsme se rozhodly ve spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Evou Brídovou uskutečnit adaptační přespání ve škole. Na žáky 4.A čekala výborná večeře, aktivity, které měly za cíl utužit kolektiv a večerní promítání filmu. Všichni jsme si společně strávený večer užili a budeme se těšit na další.

    • TÁBORÁK
     • TÁBORÁK

     • Ve středu, 29. září, odpoledne, proběhla na školním hřišti akce „Táborák pro děti a rodiče“. Byla to akce pro I. stupeň, na přivítanou v novém školním roce. Každý mohl posedět u ohně, opéct si špekáček či chlebík, popovídat si i zazpívat. K ohni příjemně hrála kytara a zpívaly se dětské a táborové písničky. Na děti čekalo také několik stanovišť, kde si mohly vyzkoušet kuličkovou dráhu, nakreslit křídami obrázek, vyzkoušet chůzi po slackline, zaskákat si v pytli nebo si nechat pomalovat obličej. Akce se konala již podruhé, a také letos se zdařila. Počasí nám přálo a rodiče tak měli možnost prožít se svými dětmi jedno příjemné odpoledne.