• Pokyny pro rodiče a žáky 2. - 9. ročníků k zahájení školního roku
     • Pokyny pro rodiče a žáky 2. - 9. ročníků k zahájení školního roku

     • Vážení rodiče,

      v příloze najdete organizační pokyny pro 1. týden školní docházky. 

      S nástupem do školy souvisí preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě (1. 9., 6. 9. a 9. 9.2021) formou neinvazivních antigenních testů, které dodá stát. Testování nepodstupují děti, které splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid 19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě. Pokud se dítě testování nepodrobí, je jeho povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. i při výuce.

      V této souvislosti Vás žádáme, abyste třídním učitelům zaslali potřebné dokumenty v el. podobě prostřednictvím Edupage - certifikát o očkování, potvrzení o pozitivním testu na covid 19, případně potvrzení o negativním výsledku z odběrového centra(72 hod Ag test, PCR test 7 dnů) nejpozději do 31. 8. 2021 do 12 hodin, případně je děti přinesou osobně v tištěné podobě dne 1. 9. 2021.

      Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd se konají v úterý 7. 9. v 17.00 hod v jednotlivých třídách. Pro úspěšné zahájení školního roku Vašeho dítěte je účast jednoho z rodičů velmi nutná. Po třídních schůzkách od 17.45 bude následovat schůzka třídních důvěrníků ve sborovně školy

      Děkujeme za spolupráci a přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

      učitelé ZŠ Tuháčkova

      Pokyny_pro_rodice_zaku_2._-__9._roc..doc     • Pokyny pro rodiče žáků 1. tříd - zahájení školního roku
     • Pokyny pro rodiče žáků 1. tříd - zahájení školního roku

     • Vážení rodiče,

      v příloze najdete organizační pokyny pro 1. týden školní docházky. Další podrobnosti se dozvíte na schůzce s třídní učitelkou dne 1.9.2021.

      S nástupem do školy souvisí preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě (2. 9., 6. 9. a 9. 9.2021) formou neinvazivních antigenních testů, které dodá stát. Testování nepodstupují děti, které splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid 19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě. Pokud se dítě testování nepodrobí, je jeho povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn i při výuce.

      V této souvislosti Vás žádáme, abyste třídní učitelce dne 1.9.2021 předali potřebné dokumenty - certifikát o očkování, potvrzení o pozitivním testu na covid 19, případně potvrzení o negativním výsledku z odběrového centra(72 hod Ag test, PCR test 7 dnů).

      Děkujeme za spolupráci a přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

      učitelé ZŠ Tuháčkova                         

       

      Pokyny_pro_rodice_zaku_1._trid.doc

       

    • Informace pro rodiče žáků I.třídy
     • Informace pro rodiče žáků I.třídy

     • Informace pro rodiče žáků I.třídy

       


      cena 1 oběda je 28,-Kč,
      cena 1 svačinky 16,- Kč
      platba na účet – 2801015420/2010 , možnost platba inkasem
      variabilní symbol bude přidělen po vyplnění přihlášky ke stravování , kterou obdržíte přímo v jídelně

      první platba na měsíc září bude vybírána  v hotovosti

      celkem 588,- /21dní x28,-/
      částky plateb na jednotlivé měsíce jsou  zveřejňovány na stránkách školy v sekci školní jídelna

      pro dítě je nutné zakoupit bezkontaktní stravovací čip, který slouží po celou dobu docházky, čip je vratný oproti záloze 120,-Kč /nesmí být poškozen nebo jinak znehodnocen/
      možnost odhlašování a přihlašování obědů přes internet,
      je možnost dietního stravování proti potvrzení od dětského lékaře , cena dietního oběda je 30,- Kč

       

      Termíny plateb a zápis ke stravování s vypsáním přihlášky ke stravování jsou následující:

       

      Středa  25. 8.2021                  od 10.00 – do 12.00 hod

       

      Pondělí  30. 8.2021                od 10.00 – do 14.00 hod

      Úterý      31.8.2021                od 10.00 ­­­-  do 14..00 hod

       

       

      Prosím o dodržení stanovených termínů !

       

      V mimořádném případě  prodej čipů 1.9. – 2.9.2021   od 11.00 hod – 13.00 hod !!!

      Na jiný stanovený čas nebude brán zřetel !

      Děkuji za pochopení.

       

       

      Případně informace a dotazy pište na jansova@zstuhackova.cz ,telefonicky 539 014 620

       

    • Změna v přihlašování ke službám Microsoftu
     • Změna v přihlašování ke službám Microsoftu

     • Novinkou pro následují školní rok, platnou od 18. 8. 2021, je změna v přihlašování ke službám Microsoftu (Teams, Office365 ...).

      Místo současného přihlašovacího emailu (jména) ve tvaru jméno@zstuhackova.onmicrosoft.com stačí od 18. 8. zadat nově jméno@zstuhackova.cz.