• Aktualizace z KJM pobočka Komárov
     • Aktualizace z KJM pobočka Komárov

     • Dveře knihovny opět otevřeny

      Milí čtenáři, přinášíme vám skvělou zprávu! Od pondělí 12. dubna můžete opět do knihovny a vybírat si ze své oblíbené literatury přímo z našich polic.

    • Informace k nástupu žáků 1.stupně od 12.4.2021
     • Informace k nástupu žáků 1.stupně od 12.4.2021

     • Vážení rodiče,                                                                                                                                                       v týdnu od 12.4. do 16.4.2021 budou ve škole přítomny děti z 2. a 4. ročníků. Pro tyto žáky bude platit normální běžný rozvrh. Děti 1., 3., 5. ročníku se budou tento týden učit doma na distanční výuce. Učit se budou podle rozvrhu distanční výuky, který ještě upřesní třídní učitelé.

      V týdnu od 19.4. do 26.4. 2021 budou ve škole přítomny děti z 1., 3., 5.ročníku. Učit se budou podle normálních běžných rozvrhů, způsob nástupu do školy bude upřesněn. Děti ze 2. a 4. ročníku budou tento týden doma na distanční výuce.

      Pro děti, které jsou ve škole, je možné objednat obědy známým způsobem na: www.strava.cz. Jídelníček je zveřejněn na stránkách školy a na webu strava .cz. Svačinky zatím nebudeme připravovat. Obědy lze přihlásit i dětem, které v daném týdnu zůstávají na distanční výuce doma - výdej do jídlonosičů v době od 13.00 do 13.30 hodin.

      Pro děti, které jsou ve škole, bude zajištěna odpolední školní družina. Každá třída bude mít své samostatné oddělení.

      Ranní družinu zajistit nelze.                                                                                                                                     Každé pondělí a čtvrtek se děti, které jsou ve škole, budou testovat antigenním testem na přítomnost onemocnění Covid 19. Testování zajišťuje škola.

      Při vstupu do budovy školy a po celou dobu pobytu ve škole musí žáci mít nasazenou chirurgickou roušku, případně nanoroušku nebo respirátor. Doporučujeme vybavit žáky i náhradními ochrannými prostředky pro případ potřeby.

      Organizace testování:

                                                                                                                                                                 

      V pondělí 12.4. přijdou 4.ročníky do školy v 7.30 hodin. Vstup do školy bude umožněn pouze po rampě - schodišti u budovy D. Před schodištěm si žáky svých tříd shromáždí TU spolu s asistentem pedagoga, odvede do označené šatny u velké tělocvičny. Zde se žáci přezují, boty uloží do přineseného sáčku. Učitel spolu s asistentem bude dětem dezinfekčním sprejem dezinfikovat ruce. Potom společně odejdou do velké tělocvičny, kde budou pro každou třídu připraveny židličky, na které děti usednou a TU spolu s asistentem rozdají testovací sady a žáci si sami pod dohledem provedou test na Covid 19. Po skončení testování se žáci pod vedením TU odeberou do své třídy. Pokud se u některého dítěte ukáže pozitivní test, dítě bude odvedeno do izolační místnosti, ředitelství vyzve rodiče, aby si dítě co nejdříve odvezli domů a kontaktovali svého dětského lékaře.

      V pondělí 12.4. přijdou 2.ročníky do školy v 7.40 hodin. Vstup bude umožněn pouze vchodem u školní jídelny budova C. Před vchodem si TU spolu s asistenty vyzvednou své žáky, v šatně u jídelny se přezují, boty uloží do přineseného sáčku a vezmou s sebou do malé tělocvičny, kde budou pro žáky připravena místa na testování, proběhne dezinfekce rukou. Samotné testování proběhne stejně jako u 4.roč.

      Pokud bude chtít z různých důvodů někdo z rodičů své dítě testovat sám, rodič si přinese přezůvky a spolu se třídou a se svým dítětem odejde do tělocvičny a testování provede svému dítěte osobně. Tato osoba se  musí nahlásit TU, testování takového dítěte proběhne mimo kolektiv třídy.

      Vyjímku z testování mají děti které doloží zprávou z laboratoře, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Dále žáci, kteří mají negativní výsledek PCR testu, který není starší 48 hodin a tento test byl proveden schváleným poskytovatelem těchto zdravotnických služeb. Žáci, kteří nenaplní výše uvedené, je nutno testovat.

      Dítě, bez výše uvedených podmínek testování, nelze zařadit k prezenční výuce. Rodič požádá TU o uvolnění dítěte a zajistí jeho vzdělávání svépomocí.

      Děti, které v době testování nebudou přítomny ve škole, budou testovány individuálně po příchodu do školy. Rodič je povinnen nahlásit TU, kdy se dítě do školy dostaví.


      Naše škola MSMT_Manual_testovani_06_04_2021_.pdfMSMT_Manual_testovani_06_04_2021_.pdfosobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně Základní školy Tuháčkova  i v týdnech, kdy mají žáci plánovanou  distanční výuku z domácího prostředí. Týká se těchto profesí rodičů:

      a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

      b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

      c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

      d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

      e) příslušníci ozbrojených sil,

      f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

      g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

      h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

      i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

      j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

      Žádáme rodiče, kteří o tuto službu mají zájem, aby bezodkladně tuto skutečnost oznámili prostřednictvím EDUPAGE ředitelce školy.

      Děkujeme za pochopení této obtížné situace a pevně věříme, že s Vaší pomocí a nadhledem vše zvládneme.


      Vedení ZŠ Tuháčkova


      MSMT_Manual_k_provozu_skol_aktualizovany_.pdf

      MSMT_Manual_testovani_06_04_2021_.pdf


    • Dne Země netradičně
     • Dne Země netradičně

     • Milí žáci,

      duben je již tradičně spojen s oslavami Dne Země. Letos to je vzhledem s situaci trochu netradiční, nicméně Lipka se toho ujala podle mě velice hezky a pokud nebudete vědět, co dělat, stačí přijít na Kraví horu od 22.4. s telefonem s datovým připojením nebo se zúčastnit online soutěže. Pozvánka je zde:https://www.lipka.cz/denzeme?idm=177

      Další zajímavou aktivitou je soutěžní online / venkovní projekt, ve kterém města soupeří o co největší počet pozorování živé přírody na svém území. Hlavním cílem je ukázat, že navzdory obecně přijímaným názorům je příroda ve městech opravdu bohatá. Abychom to dokázali, potřebujeme co největší počet účastníků, kteří se do této výzvy zapojí a budou ve dnech 24. – 27. dubna 2020 zaznamenávat rostliny a živočichy ve svém okolí. Ideálně ty volně žijící. Odkaz a informace jsou zde:https://www.brnenskadzungle.cz/

      Přeji všem hezké jarní dny, TP