• Žák/rodič -jak si prohlédnu výpis známek v mobilní aplikaci?
     • Žák/rodič -jak si prohlédnu výpis známek v mobilní aplikaci?

     •  

      Po zveřejnení výpisů/vysvědčení dostanou žáci a rodiče zprávu do mobilní aplikace. Kliknutím na tuto zprávu se zobrazí možnost stáhnout  si výpis.

      Následně kliknutím na tlačítko  Podepsat výpis podepíšete, a tak bude mít škola zpětnou vazbu, že jste výpis viděli. Výpis bude i nadále k dispozici v příslušném pololetí.

      Pozn: Tlačítko  Podepdat sa nachází jen v rodičovském účtu. Pokud jste přihlášeni přes účet žáka, tlačítko Podepsat nevidíte.

    • Pololetní hodnocení prospěchu a chování
     • Pololetní hodnocení prospěchu a chování

     • Vážení rodiče,

      v pololetí budeme na naší škole hodnotit žáky tradičním způsobem, tzn. známkou. Pololetní hodnocení bude přístupné v Edu page od 28. 1. 2021 od 10.00, v papírové podobě obdrží výpis z vysvědčení dne 28. 1. 2021 žáci 1. a 2. ročníků, ostatním žákům bude tento výpis vydán po návratu do školy. Výpis žáci zpět do školy nevrací. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny.

      Přeji všem žákům i jejich rodičům příjemný prodloužený víkend a doufám, že 1. 2. 2021 se v budově školy setkáme navíc se žáky 9. ročníku - sledujte, prosím, informace v médiích.

      Pokud od 1. 2. 2021 nastoupí žáci 9. ročníku k prezenční výuce, dojde ke změně rozvrhu online výuky v 6. - 8. ročníku. Bližší informace Vám podají třídní učitelé prostřednictvím Edu page.

      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků
     • ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

     • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

      (MAP II)

       

      ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

       

      ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

       

      PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

      PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA 1. TŘÍDU

      Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.

      (schopnosti předškoláka před nástupem do školy a náprava nedostatků v rozvoji dítěte, požadavky na dovednosti u prvňáčka na začátku školní docházky, sociální a pracovní integrace)

      Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

      • 9. února 2021 od 17:00 do 20:00
      • 11. března 2021 od 17:00 do 20:00

      ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE

      Cílem semináře je seznámit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy.

      (informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná, jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje, úspěšné zahájení školní docházky)

       

      Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)

      • 10. března 2021 od 17:00 do 20:00
      • 22. března 2021 od 17:00 do 20:00

      TALENTOVANÉ A NADANÉ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ

      Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků.

      (charakteristika nadaných dětí, možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme nadané dítě, spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných, formy podpory nadaných dětí a žáků, aktivity pro nadané děti)

       

      Lektorka: PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)

      • 16. března 2021 od 16:00 do 19:00

      Semináře proběhnou v letošním roce ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST.

      Letáček s nabídkou seminářů naleznete v příloze.

      V případě dotazů pište na e-mail: map.mestobrno@gmail.com.

      Semináře jsou bezplatné.

    • Pozvánka na výstavu děl žáků
     • Pozvánka na výstavu děl žáků

     • Vážení rodiče,

      dovolte, abych Vás pozvala na virtuální prohlídku děl našich šikovných a kreativních žáků 2. stupně. Naše galerie se nachází na webové stránce Padlet a její otevírací doba pro návštěvníky je neomezená.

      Naleznete zde díla s tématikou Food Art, Stínohra či Živé obrazy a týden co týden bude postupně obohacována o další tvorbu, která Vás i přes nepříznivou situaci (mj. zavřená papírnictví!) ohromí svou originalitou a vtipem.

      Pro nevšední kulturní zážitek přejděte skrze odkaz https://cs.padlet.com/bpopelkova/d7utg7gyo3l4v0mx do výstavní síně.

      Přeji příjemnou podívanou.

      Barbora Popelková

    • Informace ke stravování od 18.1.2021
     • Informace ke stravování od 18.1.2021

     • Informace ke stravování od 18.1.2021

      Z důvodu ekonomického hlediska a  nízkého počtu přihlášených svačinek se od 18.1.2021 do odvolání nebudou připravovat.

      Děkujeme za pochopení .

    • Informace k výuce a stravování od 4.1.2021
     • Informace k výuce a stravování od 4.1.2021

     •  

      Vážení rodiče, milí žáci,

       

      na základě rozhodnutí vlády ČR  přechází základní školství od 4.1.2021 na distanční výuku. Vyjímkou jsou pouze 1. a 2.ročníky, které se budou vzdělávat prezenčně. Veškeré informace ohledně způsobu výuky jste již obdrželi od třídních učitelů. Připomínáme, že účast na distanční výuce je povinná, absence je třeba řádně omluvit. Děti, které mají obtíže s připojením do výuky přes MS Teams, si budou vyzvedávat úkoly, pracovní listy a pokyny k výuce na vrátnici školy každé úterý a čtvrtek v době od 10.00 do 11.45 hodin. Hlavním informačním kanálem i nadále zůstává školní informační systém Edupage.

      Děti, které zůstávají doma na distanční výuce, mají možnost si odebrat obědy domů. Objednané obědy si mohou vyzvednout do jídlonosičů každý pracovní den v době od 13.15 do 14.15 hodin.

      Děkujeme všem za pochopení a spolupráci a zároveň přejeme vše nejlepší v novém roce 2021.

       

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova