• Poděkování
     • Poděkování

     • Vážení rodiče,

      velmi vám děkujeme za spolupráci v uplynulém kalendářním roce.

      Vážíme si vaší podpory a spolupráce, neboť to byl rok obtížný pro všechny. Pevně věřím, že nový rok 2021 bude rokem příznivějším nejen pro vzdělávání dětí, ale i pro nastolení vnitřního klidu a pohody nás všech. Přejeme všem krásné předvánoční i vánoční dny, v novém roce hlavně pevné zdraví a hodně optimismu.

      Za všechny pracovníky ZŠ Tuháčkova                Mgr. Jana Hanáková

    • Prodloužení vánočních prázdnin
     • Prodloužení vánočních prázdnin

     • Na základě rozhodnutí MŠMT oznamuji všem žákům i jejich rodičům, že vánoční prázdniny začínají již pondělkem 21. 12. Žáci budou ve škole naposledy v pátek 18. 12. a znovu přijdou do školy 4. 1. 2021 podle současného harmonogramu, tzn. 1. stupeň  a 9. ročníky všichni v plném rozsahu, 6. - 8. ročníky střídavě - týden prezenčně a týden distanční výuka, začínají třídy  s označením B.  Žádáme Vás o sledování aktuálního stavu a informací v médiích v závěru prázdnin, neboť může dojít ke změnám.

    • I v distanční výuce mluvíme anglicky
     • I v distanční výuce mluvíme anglicky

     • Sotva začal nový školní rok, čekala na nás již druhá karanténa a distanční výuka. Žáci i učitelé se tentokrát rychle zorientovali a vše proběhlo jak po másle. Ovšem žáky druhého stupně samozřejmě mrzelo, že byli ochuzeni o anglický týden s rodilými mluvčími English focus, který je na škole každoročně pořádaný na podzim.

      Přestože je English focus posunutý na pozdější termín, byla by škoda nevyužít podobné nabídky neziskové organizace Hodina H, která sídlí v Pelhřimově a shromažďuje anglicky mluvící stážisty z různých koutů Evropy. Dobrovolníci se nakonec zúčastnili dohromady šesti online hodin v devátých a osmých třídách. Juan ze Španělska a Adi z Itálie se na hodinách představili a s doprovodnou prezentací žákům vyprávěli, odkud pochází
      a proč jsou právě teď během pandemie v České republice. První online hodina byla zakončena Kahootem, online testem, který si připravil Juan. Žáci měli možnost dozvědět se zajímavosti o Španělsku, např. jaké je národní jídlo či jak vypadá španělská královská rodina.

      Pro studenty bylo ze začátku náročnější hostům rozumět každé slovo, protože Italové a Španělé jsou známi pro svou rychlou mluvu, ovšem na druhé hodině už pro ně bylo porozumění snazší. Nicméně podobný zážitek může být ještě cennější než mluvit s rodilým mluvčím – poslouchat cizí přízvuky anglického jazyka se velmi hodí při cestování do různých zemí, a ne každý bude mít přece dokonalou britskou angličtinu. Juan na dalším setkání vyprávěl žákům o španělských vánočních zvycích a následně se dětí ptal na Vánoce v Česku. Také Juan se dozvěděl mnoho zajímavých věcí o naší kultuře a proběhla i milá diskuze. Velmi mne potěšilo, jak byli žáci komunikativní, na druhé hodině už měli větší prostor k mluvení a kladli Juanovi zajímavé otázky.

      Spolupráce s Hodinou H pro nás byla velmi příjemným oživením online hodin. Někteří žáci rovněž využili individuálních konverzací, jež jim byly nabídnuty zdarma a ve kterých pokračují i po návratu do škol. Doufáme, že až se epidemiologická situace uklidní, budou k nám moci dobrovolníci přijet do Brna na návštěvu osobně a popovídat si se studenty naživo, nikoliv přes kameru.

                                                                                                    Mgr. Tereza Heřmanová, učitelka AJ