• DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO RODIČE, ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
     • DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO RODIČE, ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

     • Z důvodu onemocnění Covid 19 zaměstnanců školní kuchyně není možné až do odvolání zajistit stravování žáků a zaměstnanců naší školy. Žádáme rodiče, aby rovněž věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. Dle doporučení KHS Brno další hygienická opatření nejsou nutná.

      O znovuotevření školní jídelny vás budeme informovat. Děkujeme všem za pochopení.

      Ředitelství ZŠ

    • Vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. 9.
     • Vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. 9.

     • Vážení rodiče,

      na doporučení nového ministra zdravotnictví vyhlašuji mimořádné ředitelské volno pro žáky naší školy na pátek 25. 9. 2020. Rodiče žáků 1. stupně, kteří nemají možnost ponechat dítě doma, žádáme, aby tuto skutečnost oznámili písemně třídní učitelce během středy 23. 9.. Pro tyto žáky 1. stupně zajistíme dohled v době od 6.30 do 17. 00 hod.

      Děkuji za pochopení.                                    Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

      Upozorňuji na trvání již dříve vyhlášeného ředitelského volna na 2. 10. z důvodu konání voleb v budově školy.

    • Volná místa v kroužcích SVČ Sluníčko
     • Volná místa v kroužcích SVČ Sluníčko

     • SVČ Sluníčko nabízí volná místa v kroužcích dětem. Některé kroužky jsou určeny i pro děti z 2. stupně. 

      Tvořivý ateliér, Keramika 1, Animáček, Hrnečku, vař! 1, Legáček, Malí zVĚDAvci, Moderní tance, Angličtina hrou - začátečníci, Angličtina hrou - pokročilí, Flétna s Petrou, Flétnička přípravka, Dramaťák, Dramaťáček, Divadelní hra, Sportík - florbalová předpřípravka, Florbal přípravka 2, Florbal přípravka 3, Florbal starší žáci

      Více informací a přihlašování najdete na stránkách: www.helceletka.cz/slunicko/krouzky

      Těšíme se na Vás!:-)

    • Covid 19 - nové opatření
     • Covid 19 - nové opatření

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      upozorňuji Vás na čerstvé vládní opatření vydané v průběhu dnešního dne: Od pátku 18. 9. budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

      Žádám Vás o respektování tohoto nařízení.                      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

     • Táborák

     • Nevíte jak využít poslední teplé dny? Přijďte k nám na táborák :-) Akce je určena pro žáky 1. stupně.

    • Workoutové hřiště a stolní tenis
     • Workoutové hřiště a stolní tenis

     • Od 14.9.2020 je pro děti otevřeno každý pracovní den workoutové hřiště na pozemku školy. Otevírací doba je od 12.35 do 17.00 hodin. Vstup na hřiště je možný branou u vstupu do tělocvičen. K dispozici jsou rovněž venkovní stoly na stolní tenis. Neváhejte využít tato sportovní zařízení.

    • Vyhlášení ředitelského volna
     • Vyhlášení ředitelského volna

     • Oznamuji všem žákům i jejich rodičům, že jsem

      na pátek 2. 10. 2020

      vyhlásila z  organizačních a hygienických důvodů

        ředitelské volno

      pro žáky ZŠ Brno, Tuháčkova 25

      Školní jídelna nebude v provozu.

      Školní družina bude v provozu, jestliže se k účasti přihlásí alespoň 10 žáků.

      Děkujeme za pochopení.                                                         Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Třídní schůzky + setkání třídních důvěrníků
     • Třídní schůzky + setkání třídních důvěrníků

     • Vážení rodiče,

      srdečně Vás zveme na třídní schůzky rodičů žáků 2. - 9. tříd, které se konají v úterý 8. 9. od 17.00 hod v jednotlivých třídách. Po jejich ukončení se v 17.45 ve sborovně koná setkání třídních důvěrníků s vedením Spolku rodičů a vedením školy.

      Žádáme rodiče, aby do budovy školy vstupovali s rouškou. Děkujeme za pochopení.