• Úřední hodiny pro vydávání potvrzení o ošetřovném
     • Úřední hodiny pro vydávání potvrzení o ošetřovném

     • Od 23.3.2020 jsou úřední hodiny stanoveny jen na každou středu v době od 9.00 do 11.00 hodin.

      Formulář ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ  je možné poslat rodičům na písemné vyžádání i elektronickou cestou.

      Své žádosti posílejte elektronicky na adresu: info@zstuhackova.cz.

      Do žádosti prosím nezapomeňte uvést třídu, jméno a příjmení dítěte, na které požadujete potvrzení vystavit a adresu, kam požadujete potvrzení zaslat.

    • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021
     • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021

     • https://zapisdozs.brno.cz/

      Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

      vzhledem k prodlužující se karanténě ve školách proběhne zápis do 1. tříd v průběhu měsíce dubna pouze elektronicky. Vyplňte přihlášku na webovém rozhraní https://zapisdozs.brno.cz/, vytiskněte si ji, podepište a naskenovanujte. Naskenovanou přihlášku pošlete elektronicky na adresu: info@zstuhackova.cz.

      Pokud nemáte možnost skenování, vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete poštou na adresu školy:

      ZŠ Brno, Tuháčkova 25, 617 00 Brno. Přihlášku v obálce je také možné vložit do schránky na budově ZŠ. 

      Poku žádáte o odklad školní docházky, vyplníte žádost o odklad na stejném webovém rozhraní, vytisknete, podepíšete a stejným způsobem jako přihlášku pošlete škole. Připomínáme, že k zádosti o odklad je třeba doložit vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny.

      Přihlášky i žádosti o odklad posílejte od 1.4. do 20.4.2020. V případě potřeby se obracejte na ředitelství školy v úřední hodiny, které jsou každou středu od 9.00 do 11.00 hodin.

      Děkujeme za pochopení. Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • ZRUŠENÍ ŠKOL V PŘÍRODĚ
     • ZRUŠENÍ ŠKOL V PŘÍRODĚ

     • Vážení rodiče, s ohledem na vývoj situace ředitelství ZŠ ruší všechny plánované školy v přírodě -  ŠVP NESMĚŘ, ŠVP TŘI STUDNĚ A ŠVP ŠTRAMBERK. Prosíme, již neposílejte žádné finanční prostředky na účet školy ohledně těchto škol v přírodě. Po ukončení karantény Vám budou zaplacené zálohy vráceny v hotovosti prostřdnictvím Vašich dětí. Děkujeme za pochopení, ředitelství ZŠ

    • Sběr roušek
     • Sběr roušek

     • Magistrát přijímá roušky a nabídky další pomoci.

      Dobrovolníky koordinuje Masarykova univerzita

       

      Roušky

      Pokud máte či ušijete roušky a můžete je zdarma poskytnout k využití v potřebných oblastech veřejných služeb, jejich nonstop příjem probíhá na Kolišti 19, kde funguje stálá služba na vrátnici Odboru sociální péče. Roušky budou přednostně distribuovány do sociální oblasti (domovy pro seniory, terénní pracovníci apod.) a dále pak na úřady městských částí, zdravotnickým zařízením či dopravnímu podniku.

      Další pomoc

      V případě nabídky jakékoliv další pomoci, jako je poskytnutí látek na roušky nebo dezinfekcí, ale i třeba volných prostor, personálních kapacit apod., se v čase 8.00–15.00 hod. můžete obrátit na tel. číslo 542 173 773, kde se domluvíte s pracovníky magistrátu na dalším postupu. Mimo uvedený čas můžete poslat e-mail na adresu koronavirus@brno.cz.

      Dobrovolníci – souběžně řešíme s MU, jestli o tuto publicitu mají zájem

      Systém náboru a koordinace činnosti dobrovolníků spustila Masarykova univerzita. Přihlásit se jí mohou nejen studenti a zaměstnanci MU, ale individuální zájemci. Kontakt je možný elektronicky. Bližší informace zde:https://www.muni.cz/koronavirus?fbclid=IwAR1JcKrEGOkpbqWiL_gg_YSf9UCNIM7atbQjDUe3cqq33_rPx8e6vSyYteo#dobrovolnici

       

    • Uzavření školy, zrušení pronájmů
     • Uzavření školy, zrušení pronájmů

     • Upozorňujeme všechny organizace i jednotlivce, že z důvodů vyhlášení karantény na celou Českou republiku je naše škola od 16. 3. 2020 zcela uzavřená nejméně do 27. 3. 2020. Po tuto dobu jsou zrušeny i pronájmy tělocvičen. V případě potřeby můžete ke komunikaci využít e-mail:  Info@zstuhackova.cz nebo úřední hodiny každou středu od 9.00 do 11.00. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jana Hanáková

    • Domácí úkoly a nová látka
     • Domácí úkoly a nová látka

     • Informace pro rodiče a žáky

      Domácí úkoly, novou látku a další informace o výuce Vám budou vyučující zasílat prostřednictvím zpráv v EduPage. Přidělené DU se rodičům i žákům zobrazí ve zprávách a domácích úkolech.

    • Veselá školička
     • Veselá školička

     • Až do odvolání se RUŠÍ Veselá školička konaná ve středu. O dalším konání Vás budeme informovat.

    • Pronájmy tělocvičen
     • Pronájmy tělocvičen

     • Pronájmy velké a malé tělocvičny nejsou zrušeny. Pro další informace se obracejte na organizace, které mají tělocvičny v pronájmu. Děkujeme

    • Mimořádné opatření - zabránění šíření koronaviru (tiskopis ošetřovné)
     • Mimořádné opatření - zabránění šíření koronaviru (tiskopis ošetřovné)

     • Vážení rodiče,

      Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla z důvodů zamezení šíření koronaviru o uzavření všech škol s výjimkou mateřských s platností od zítřejšího rána, t.j. od 11. 3. 2020 až do odvolání. V provozu nebude ani školní družina ani školní jídelna.

       Žákům budou pedagogové pravidelně zasílat e-mailem učivo a úkoly na procvičování. Dovoluji si Vás požádat o kontrolu jejich plnění ze strany Vašeho dítěte. Doporučujeme, aby se děti zdržovaly v domácím prostředí, nenavštěvovaly nákupní a obchodní centra a veškerá místa, kde se koncentruje vyšší množství osob. Doporučujeme zvýšenou míru hygienických opatření.

      Vážení rodiče, obědy a svačiny ve školní jídelně po dobu trvání mimořádné události odhlásíme všem žákům hromadně.

      Veškeré další informace budeme průběžně zveřejňovat na školním webu.

      Děkujeme za pochopení.


      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy


      Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf


      Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

      Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

      Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.


      tiskopis_osetrovne_skola.doc