• Zápis dětí do 1. ročníku
     • Zápis dětí do 1. ročníku

     • Zápis dětí do 1. ročníku se koná v úterý 7. dubna 2020 v době od 13.00 do 17.00 hod.

      Rodiče se dostaví s dítětem, s sebou přinesou vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

      Přihlášku k základnímu vzdělávání najdete na webovém rozhraní: http://zapisdozs.brno.cz

      V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou vezměte žádost rodičů o odklad, doporučení dětského lékaře a doporučení psychologa.

      Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je 21. 4. 2020 od 7.15 do 7.45 a od 13.00 do 15.00 hod.

      Přijímáme také děti z jiných spádových obvodů.

      Pro zájemce z řad rodičů a jejich děti pořádáme dne 10. 3. 2020 od 8.00 do 8.45 ukázkovou hodinu v prvních třídách a 17. 3. 2020 od16.30 komentovanou prohlídku školy

      Těšíme se na Vaši návštěvu!

      Úplná ZŠ s devíti ročníky v bezprostřední blízkosti MHD, možnost parkování v blízkosti školy, bezbariérový přístup, výuka angličtiny od 1. ročníku, zkušený pedagogický sbor, interaktivní výuka s využitím moderních ICT technologií, SMART vzorová škola pro Jihomoravský kraj, podpora ekologické výchovy a přírodních věd od  1. ročníku, možnost umístění dítěte do ŠD s provozem od 6.30 do 17.00 hod, široký výběr mimoškolních činností formou zájmových kroužků, podpora sportovních aktivit, součástí školy jsou 2 tělocvičny, moderní venkovní sportovní areál, spolupráce se sportovními kluby v okolí školy, odborné učebny pro výuku přírodních věd i humanitních předmětů, čtyři jazykové učebny (z toho jedna digitální), multimediální učebna, počítačová učebna, výborné stravování ve školní jídelně, možnost výběru ze dvou hlavních jídel s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, možnost zakoupení chutných dopoledních svačin ve ŠJ, individuální péče o děti talentované i děti s SVP, zkušenosti s výukou dětí s PAS, zapojení zkušených asistentů pedagoga do výuky, výjezdy do škol v přírodě,  na lyžařské kurzy i na jazykově poznávací zájezdy do zahraničí (finanční příspěvek MČ na tyto výjezdy), týdenní jazykové kurzy přímo ve škole, realizace nejrůznějších projektů, zapojení žáků do preventivních programů na zvýšení jejich bezpečnosti, elektronické třídní knihy a žákovské knížky přístupné rodičům, aktivní Spolek rodičů a Školská rada.Ve škole je nainstalován bezpečnostní docházkový systém, jehož prostřednictvím je rodič informován o příchodu i odchodu dítěte z budovy školy. V budově školy sídlí pobočka DDM Helceletova -  CVČ Sluníčko, v blízkosti se nachází ZUŠ Slunná. Jsme zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol, Výuka angličtiny od 1. ročníku, Sportuj ve škole a Atletika do škol, čerpáme finance z grantů ESF.

    • Veselá školička
     • Veselá školička

     • aneb přípravka pro budoucí prvňáčky

       ZŠ Brno, Tuháčkova 25 – Komárov

      ve dnech 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4.

      Zahájení: 4. března (16.oo – 17.oo hod. )

      Elektronická přihláška zde

      (sraz před hlavní budovou v 15.55) Poplatek za celý kurz ve výši 100 Kč bude vybírán na 1. lekci

       Děti se seznámí s novým prostředím školy, hravou formou se budou věnovat

      *mateřskému jazyku i angličtině

      * matematice a informatice

      * hudební, výtvarné, tělesné i pracovní

      výchově, správnému držení tužky apod.

       

      Pomůcky: přezůvky, pastelky, tužka

       

    • Vědecký kroužek pro děti prvního stupně na ZŠ Tuháčkova
     • Vědecký kroužek pro děti prvního stupně na ZŠ Tuháčkova

     • bude probíhat vždy ve čtvrtek od 14 do 15 hod.

       

      Pro všechny děti, tedy  i ty nepřihlášené, nabízíme možnost nezávazně a zdarma navštívit druhou lekci kroužku, která se koná ve čtvrtek 13. 2. od 14 do 15 hod. (dejte prosím vědět do družiny, že Vaše dítě může na lekci odejít). Jestliže se dítěti bude lekce líbit, můžete ho přihlásit do kroužku na https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti

       

      V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji různých vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

       

      Co na děti čeká v lekcích ve 2. pololetí 2019/2020:

      • budeme poznávat setrvačnost oka                                                                
      • rozpustíme si nejeden vitamín
      • prozkoumáme Zemi i celou sluneční soustavu
      • projdeme trávicí soustavou
      • napíšeme si tajné vzkazy v lekci tajné písmo
      • poznáme neuron
      • mrkneme i do vlastnoručně vyrobeného periskopu
      • a vyzkoušíme i mnoho dalšího…https://www.vedanasbavi.cz/img/albik/albik-lupa-prof.jpg