• Volné pracovní místo
     • Volné pracovní místo

     • Ředitelství ZŠ přijme do pracovního poměru pomocnou kuchařku či kuchaře na plný pracovní úvazek s nástupem ihned. Požadujeme zdravotní průkaz a bezúhonnost. Bližší informace podá vedoucí školní jídelny p. Jansová, tel. 545 234 197

     • Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019-2020

     • Aktivní občan - úterý nebo středa - 6.-9.ročník - Mgr. Pavelka

      Ztužka - pondělí 14.00 - 15.00 - 4.-9.ročník - Mgr.Pfefferová

      Klub přátel divadla - dle aktuální nabídky divadel - Mgr.Pfefferová

      Florbal dívky - úterý 14.00 - 15.00, 6.-9.ročník - Mgr.Prudilová

      Atletika - čtvrtek - 15.30 - 17.00 - 2.-5 .ročník - pí Olejníčková

      Tvořivá dílna - pondělí 15.30 - 16.30 - 6.-9.ročník - sl.Abgaryan

      Tvořivá dílna - úterý 15.30 - 16.30 - 1.-5.ročník - sl.Abgaryan

      Logohrátky - úterý 12.45 - 13.20 - 1.-3.ročník - Mgr.Česalová

      Klub deskových her - úterý 14.00 - 15.30 - žáci ZŠ - pí Dráždilová

      Badatelský klub - úterý 14.00 - 15.30 - 8.ročník - Mgr.Krištof

      Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - středa - 9.ročník - Mgr.Moravcová

      Stolní tenis - středa 13.30-15.30 - 1.stupeň - Mgr. Ryšavý

      Čtenářský klub- středa 13.30 - 15.00 - 1. stupeň - sl. Králíková

       

       

       

     • Přehled umístění žáků 9. ročníku na střední školy pro školní rok 2019-20

     • Gymnázium:

      Gymnázium Brno, Elgartova              1 žák

      Biskupské gymnasium Brno              1 žák

      Gymnázium Brno, Křenová                2 žáci

      Obory zakončené maturitní zkouškou:

      SPŠ chemická Brno                                      Aplikovaná chemie                        2 žáci

      SPŠ stavební Brno                                       Stavebnictví                                  1 žák

      Bezpečnostně právní akademie Brno           Bezpečnostně právní činnost        1 žák

      SŠ umění a designu Brno                             Ilustrace                                        1 žák

      SŠEE Sokolnice                                            Informační technologie                  1 žák

      SŠ uměleckomanažerská Brno                     Multimediální tvorba                       1 žák

      SZŠ evangelické akademie Brno                  Praktická sestra                             1 žák

      SOŠ Uherský Brod                                       Chovatel                                         1 žák

      SOŠ Nové město na Moravě                        Železniční provoz                            1 žák

      ISŠ Slavkov u Brna                                      Hotelnictví                                        2 žáci

      SŠ Brno, Charbulova                                   Gastronomie                                    1 žák

      SŠTE Brno, Olomoucká                               Mechanik-seřizovač CNC                 1 žák

      SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno      Elektrotechnika                                1 žák

      Obory zakončené výučním listem:

      SŠTE Brno, Olomoucká                             Strojní mechanik                             1 žák

                                                                        Puškař                                             2 žáci

      SŠ polytechnická Brno, Jílová                   Elektromechanik                              1 žák

      SŠ stavebních řemesel Brno- Bosonohy   Umělecký truhlář a řezbář                1 žák

       

      Celkem 24 absolventů 9.A třídy.

       

     • Zápis z jednání vedení SRŠ, vedení školy a třídních důvěrníků ze dne 10. 9. 2019

     • Jednání vedla Mgr. Lenka Krábková, zástupkyně ŘŠ

      Průběh jednání:

      1. Přivítání
      2. Představení vedení Spolku rodičů – Renata Antonyová – předseda kontakt: renata.antony@seznam.cz, Lucie Haladová – pokladník, Monika Suchomelová - člen výboru (omluvena)
      3. Plán důležitých akcí v novém školním roce + pozvánka na Den otevřených dveří dne 17. 10. 2019
      4. Shrnutí činnosti za minulý školní rok  - paní Renata Antonyová,
      5. Zpráva o hospodaření za loňský školní rok – přednesla p. Haladová
      6. Návrh na využití příspěvků rodičů v roce 2018/19 - p. Renata Antonyová
      • Workoutové hřiště + spolupráce na 100.výročí vzniku školy
      1. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tzn. 120 Kč starší dítě, 60 Kč mladší sourozenec

      Různé:  

      • Dotaz na statistiku úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na střední školy – tato statistika není MMB zpracovávána, naši žáci se dostali všichni
      • Doučování k přípravě žáků na střední školy – v 9. ročníku je nabídnuto – zájem žáků se nyní zjišťuje, příprava je prováděna i v rámci běžných vyučovacích hodin, v 9. ročníku jsme letos všechny hodiny M, ČJ a AJ rozdělili do dvou skupin – podpora individuální výuky a získání dostatku prostoru k procvičování učiva, doporučení ze strany rodičů - zaměřit se na řešení vzorových didaktických testů
      • Školy v přírodě, LVK – připravují se

      Děkujeme všem třídním důvěrníkům za účast na jednání.

      Zapsala: Mgr. Jana Hanáková

      Brno, 11. 9. 2019

    • Upozornění pro rodiče!
     • Upozornění pro rodiče!

     • Vážení rodiče, v pátek 6. 9. 2020 ve 14.10 hodin Vám budou zaslány na Vaše emailové adresy uvedené v EduPage přístupové údaje do systému.

      Nejedná se o nová hesla, ale o kontrolu Vašich stávajících hesel a emailových adres zadaných v systému.

      Hesla zůstávají po celou dobu studia Vašeho dítěte stejná. Pokud Vám kontrolní heslo nepřišlo a není ani ve Spamu Vaši emailové schránky, kontaktujte třídního učitele nebo emailem Mgr. Krištofa.

      Žáci obdrží svá přístupová hesla od třídních učitelů nebo Vám je pro ně třídní učitel předá na rodičovské schůzce.

   • Kontakty

    • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
    • info@zstuhackova.cz
    • 539 014 622 nebo 545 221 173
    • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
    • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
    • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25 Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
    • Školská rada - zástupci rodičů Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
    • Školská rada - zástupci obce Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
    • Školská rada - zástupci školy Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
    • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz