• Placení obědů za měsíc prosinec 2018
     • Placení obědů za měsíc prosinec 2018

     •  Platba na účet 2801015420/2010 

      nebo složenkou

           

      I. kategorie  (7 až 10 let)  390,- Kč (15dní x 26,- Kč)

      II. kategorie  (11 až 14 let)  420,- Kč (15 dní x 28,- Kč)

      III. kategorie  (15 a více let)  450,- Kč(15 dní x 30,- Kč)

      svačinky 168,-Kč ( 12 dní x 14,-Kč)

      Platbu lze poukázat na účet školy nejpozději do 25.dne v měsíci

    • Sportovní kroužek ZDARMA
     • Sportovní kroužek ZDARMA

     • Srdečně vás zveme 2.10.2018 na úvodní hodinu sportovního kroužku, který je novinkou na naší škole.Cílem je vytvořit u dětí hravou formou správné pohybové návyky a pozitivní vztah ke sportovní aktivitě. Ve spolupráci s Fakultou Sportovních studií Masarykovy univerzity a pod vedením zkušených pedagogů si vyzkoušíme různé moderní sporty, zlepšíme držení těla a zahrajeme skvělé hry.

      Kroužek se bude konat každé úterý v naší škole a je zcela ZDARMA.

      Sportovní kroužek pro žáky 1.stupně

      Úterý 14-15 malá tělocvična

      Sportovní kroužek pro žáky 2.stupně

      Úterý 15-16 malá tělocvična

      S sebou sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.Těšíme se na všechny!

      Mgr. Alžběta Málková& Mgr. Tereza Možná

     • Zápis z jednání vedení SRŠ a třídních důvěrníků ze dne 11. 9. 2018

     • Jednání vedla Mgr. Jana Hanáková

      Průběh jednání:

      1. Přivítání
      2. Představení vedení Spolku rodičů – Renata Antonyová – předseda kontakt: renata.antony@seznam.cz, Lucie Haladová – pokladník, Monika Suchomelová - člen výboru
      3. Shrnutí činnosti za minulý školní rok  - paní Renata Antonyová,
      4. Realizace besedy pro rodiče na téma kyberšikana – zrealizujeme ji ještě jednou v letošním školním roce (listopad 2018)
      5. Zpráva o hospodaření za loňský školní rok – přednesla p. Haladová
      6. Plán aktivit školy – sdělila Mgr. Jana Hanáková - včetně pozvánky na Den otevřených dveří 1 10. proběhne také ochutnávka netradičních jídel ve školní jídelně, možnost zasílání rodinných osvědčených receptů na školní stravu na e-mail jansova@zstuhackova.cz
      7. Návrh na využití příspěvků rodičů v roce 2018/19 - p. Renata Antonyová
      • Workoutové hřiště
      • Parkourové prvky
      • Malované hřiště
      • Finanční pomoc při zajišťování dalšího sportovního vybavení (pingpongové stoly apod.)
      • Pochvalné listy pro nejaktivnější žáky na závěr školního roku
      • Další dle doporučení dětí a pedagogů
      1. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tzn. 120 Kč starší dítě, 60 Kč mladší sourozenec

      Různé:  

      • Dotaz na výuku plavání ve 4. ročníku – pokusíme se zajistit školu v přírodě s výukou plavání, dle nově upraveného ŠVP plavou žáci 3. ročníku
      • Bruslení 1. + 2. třídy – jedná se o organizačně náročnou aktivitu pro pedagogy, necháme na zvážení třídních učitelů, ale byl by nutný doprovod a pomoc několika rodičů (většina dětí si neumí nasadit a zavázat brusle)
      • Školy v přírodě s finanční podporou VZP – většina pojišťoven přispívá na ozdravné pobyty, potvrzení o zaplacení na žádost rodičů vydáme, ale nelze zvýhodňovat pouze některé skupiny, pro výběr areálu je rozhodující dostupnost, kapacita objektu a splnění všech zdravotnických a školských nařízení, návrhy na vhodné areály je možné předat svým třídním učitelům
      • Lyžařský kurz – zařazeni mohou být i dětí 6. ročníku)většinou výběr celého 2. stupně), 1. stupeň plánuje jednodenní výjezdy s výukou lyžování (ŠVP se nepodařilo zajistit)

       

      Děkujeme všem třídním důvěrníkům za účast na jednání.

      Zapsala: Mgr. Jana Hanáková

    • EduPage a docházka
     • EduPage a docházka

     • Vážení rodiče,

      z důvodu aktualizace systému EduPage a docházky může docházet k občasným výpadkům některých funkcí. Dané problémy okamžitě řešíme s dodavatelskou firmou, aby byl výpadek co nejkratší.

      Děkujeme za pochopení.

    • TURISTICKÝ KLUB RODIČŮ S DĚTMI
     • TURISTICKÝ KLUB RODIČŮ S DĚTMI

     • TURISTICKÝ KLUB RODIČŮ S DĚTMI: pěší výlet oborou Holedná a Údolím oddechu v sobotu 22. 9. 2018

      • Sraz 8:00 před budovou školy ZŠ Tuháčkova 25.
      • Odjezd MHD č. 50 na zastávku Jírovcova, poté trasa 7,7 km po zelené turistické stezce naučnou stezkou Holedná, kolem hraničních kamenů, přístřešku U Jezírka a přístřešku v oboře až do Jundrova, odkud pojedeme MHD č. 67 zpět do Komárova.
      • S sebou: „šalinkarty“ nebo 2x hodinovou jízdenku, svačinu, pití, pláštěnku a dobrou náladu J.
      • UPOZORNĚNÍ: výlety jsou určeny výhradně pro rodiče s dětmi, doprovod tedy po celou dobu nutný.
      • Zájem o výlet mi prosím sdělte do pátku 16:00 zprávou přes Edupage nebo e-mailem na samsulova@zstuhackova.cz

      Těší se na Vás

      Daniela Šamšulová

    • TURISTICKÝ KLUB
     • TURISTICKÝ KLUB

     •                 Letos bude na naší škole zahajovat svoji funkci školní turistický klub (TK), který nabídne možnost účasti na pěších výletech rodičům s dětmi naší školy. Rodiče se tak mohou podívat se svými dětmi na zajímavá místa v okolí Brna a při procházkách přírodou se nadýchat čerstvého vzduchu. V rámci turistiky si na zastávkových místech zahrajeme nějaké hry, uděláme si třeba piknik nebo si opečeme špekáčky. Výlety budou bývat o víkendu jednou v měsíci a aktuální nabídka bude na webových stránkách školy. Zájemci mohou hlásit účast vždy předem na e-mailu samsulova@zstuhackova.cz.

                      První výlet se uskuteční již příští víkend. V plánu bude osmikilometrová trasa oborou Holedná a Údolím oddechu. Bližší informace sledujte v příštím týdnu na webových stránkách školy.

      Těšit se na Vás bude

      Daniela Šamšulová

    • Nabídka kroužků 2018 - 2019
     • Nabídka kroužků 2018 - 2019

     • Název kroužku               Třídy                Termín

      Sporťáček - míčové hry   2. – 4.             ÚT 15.00 – 16.00, Mgr.Wiednerová, PhD

      Pohybové hry                 1.                     PO 13.00 – 13.45, Mgr.Hanáková

      Klub přátel divadla          5. – 9.             Dle nabídek divadel, Mgr.Pfefferová

      Ztužka                             4. – 9.             PO 14.00 – 15.00, Mgr.Pfefferová

      Turistický klub                 1 – 9.              Dle časových možností (1x za měsíc), Mgr.Šamšulová

      Florbal                            6. – 9.             ST 14.00 – 15.00 – 16.00, Mgr.Klimeš

      Aktivní občan                  6. – 9.             ÚT 14.00 – 15.00, Mgr.Pavelka

      Hrátky s angličtinou        4. – 5.             PO 13.00 – 14.00, Mgr.Hořínková

      Kroužek AJ                      7.                   ČT, Mgr.Benešová

      Sportovní kroužek 1- pro žáky 1.stupně.    ÚT 14-15 h malá tělocvična, Mgr.Možná, Mgr. Málková

      Sportovní kroužek 2- pro žáky 2. stupně.    ÚT 15-16 h malá tělocvična, Mgr.Možná, Mgr. Málková

      Příprava na přijímací řízení na SŠ z češtiny  9. Dle rozvrhu, Mgr.Moravcová

      Florbal dívky                   6. – 9.             ČT 15.00 – 16.00, Mgr.Prudilová

      Veselá školička               předškoláci     Bude upřesněno, PhDr.Petříková

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 9. tříd se konají 11. 9. 2018 od 17.00 hod v jednotlivých třídách.

      Účast rodičů pro úspěšný průběh školní docházky dítěte je nutná.      

      Po třídních schůzkách následuje setkání třídních důvěrníků – sborovna 18.00.

   • Kontakty

    • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
    • info@zstuhackova.cz
    • kristof@zstuhackova.cz
    • kristof@zstuhackova.cz
    • 539 014 622 nebo 545 221 173
    • Tuháčkova 25 617 00 Brno
    • IČ: 708 67 917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
    • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
    • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
    • Jiřina Bočková, bockova-nezavisli@seznam.cz Ing. Petr Lamparter, lamparter@fundos.cz Petr Kittner, info@unicaf.cz
    • Mgr. Magdaléna Pfefferová, pfefferova@zstuhackova.cz Mgr. Jitka Patřičná, patricna@zstuhackova.cz Mgr. Lenka Krábková, krabkova@zstuhackova.cz