Navigace

Informace o stravování

Informace o školním stravování od 1.9. 2017
 
1.  Přihlašování a odhlašování obědů, svačin
Odhlašování obědů a svačin musí být provedeno do 13.00 hod. předešlého dne. Odhlašování si provádí rodiče telefonicky na č. 539 014 620 nebo po internetu. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout.
Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze v době od 11.15 hod do 11.45 hod. a od 13.00 hod do 13.25 hod. Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.
 
2. Rozdělení žáků podle věku a cena dotovaného oběda
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Na základě této vyhlášky 107/2005 Sb. jsou žáci rozděleni do věkových skupin: 7-10 let , 11-14 let, 15 a více let
Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku (v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendář-ního roku).
V rámci doplňkové činnosti jídelna připravuje svačinky pro všechny věkové kategorie v ceně 14 ,- Kč včetně DPH.
ŠJ neposkytuje dietní stravování.
 
3. Důležité upozornění
Podle vyhlášky č. 107/2005Sb. je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno ve výuce. V případě nemoci je povinností rodičů obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí uhradit plnou cenu oběda od 2. dne nepřítomnosti dítěte ve škole, a to i v případě, že oběd z nejrůznějších důvodů neodebere, což je:
Kategorie                        I.                               II.                                  III.
Základní cena            26 ,-                           28 ,-                               30 ,-
Doplatek                     29 ,-                           29 ,-                               29 ,-
Celkem                      55 ,-                            57 ,-                               59 ,-
  Při odebírání jídel po dobu nemoci dítěte je nutné domluvit tuto skutečnost s vedením školní jídelny za plnou cenu oběda (viz výše).
Doplatek za odebrané i neodebrané obědy bude účtován v následujícím měsíci.
Bližší informace na tel. 539 014 620 u vedoucí školní kuchyně pí. J.Jansové .
V době prázdnin a ředitelského volna školní jídelna nevaří .
 
4. Způsob platby : a) příkazem na účet jídelny – č.ú. 2801015420/2010 s přiděleným variabilním symbolem
 
Přeplatky – budou vyrovnány hotovostně koncem školního roku nebo při ukončení stravování – je nutno je vyzvednout.
Částky za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce.

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
    Tuháčkova 25
    617 00 Brno
  • 539 014 622 nebo 545 221 173

Fotogalerie