• Školní metodik prevence

    • Metodik prevence:

     Mgr. Alžběta Málková

      

     Telefon: 539 014 631

     Mail: malkova@zstuhackova.cz

     Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

     Místo: budova B1 - 2. patro

      

      

     Naším cílem je vytvořit pro žáky bezpečné školní klima. V součinnosti metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovnící konáme tak, abychom Vašim dětem vytvářeli bezpečné prostředí, ve kterém se budou zdravě vyvíjet.

      

     Pro dobré klima školy potřebujeme i Vaši spolupráci. Jsme přesvědčeni o tom, že jste odborníky na své dítě. Znáte je nejlépe.

      

     S čím se na mě můžete obrátit?

      

     • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
     • experimenty žáků s návykovými látkami
     • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
     • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
     • projevy rasové a menšinové intolerance
     • domácí násilí a sexuální zneužívání
     • …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

      

     Jestliže zaznamenáte problém u dítěte netýkající se školního prostředí, existuje spoustu nápomocných organizací, např. linka bezpečí.

      

     Společně s učiteli elektronicky tvořím a vyhodnocuji minimální prevntivní program (MPP). Pomáhám při organizování preventivních aktivit pro jednotlivé třídy. 

     MPP_2020-2021.docx

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno 61700 Brno Czech Republic
   • IČ: 70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz