• Školní psycholog

    • Školní psycholog:

     Mgr. Eva Brídová

      

     Telefon: 539 014 607

     Mail: bridova@zstuhackova.cz

     Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

     Místo: Budova A - 3. patro

      

      

     V jakých situacích se na mě můžete obrátit?

      

     Žáci:

     • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli

     • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit

     • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)

     • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)

     • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)

     • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu

     • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

      

     Rodiče:

     • pokud se vám něco nedaří ve výchově vašeho dítěte

     • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo

     • když se vám nedaří na něčem domluvit s učiteli vašich dětí

     • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu

     • když máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo

     • když se ve vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku vašeho dítěte (rozvod…)

     • když má vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)

     • když máte podezření, že vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

      

     Jak probíhá spolupráce s psychologem?

      

     Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

      

     Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s účastí dítěte na skupinových aktivitách se školním psychologem, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

      

     Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

      

     Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s  výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

      

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno 61700 Brno Czech Republic
   • IČ: 70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz