Navigace

Informace o škole

 Název subjektu

Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace

 

 Důvod  a způsob

 založení

  • poskytování základního vzdělání podle §44 zákonač.561/2004Sb
  • poskytování zájmového vzdělávání v době mimo vyučování dle vyhlášky č.74/2005Sb.
  • poskytování školního stravování žáků, závodního stravování zaměstnanců školy a dalších osob dle vyhlášky 107/2005 Sb. a vyhlášky 84/2005Sb.

Základní vzdělání v ZŠ má 9 ročníků, člení se na 1. a 2.stupeň.

ŠD pro žáky 1. – 5.ročníku

 Organizační

 struktura

Ředitelství školy

Základní škola 1. a 2. stupeň Školní družina

Školní jídelna Provozní úsek

Mgr.Jana Hanáková, ředitelka  školy Mgr.Lenka Krábková, zástupkyně ředitelky školy

Monika Olejníčková, vedoucí ŠD

Jarmila Jansová, vedoucí ŠJ Zdeněk Blažek, školník

 Kontaktní spojení

Ředitelství:

Tel. i fax.: 545 221 173 Email: info@zstuhackova.cz

ŠD: Tel.: 545 234 198

Email: olejnickova@zstuhackova.cz

ŠJ: Tel.: 545 234 197

Email: jansova@zstuhackova.cz

 

 Poštovní kontakt

ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace Tuháčkova 25

617 00 Brno

 

 Úřední hodiny

V pracovní dny 7.30 – 14.00

 

 Internetové stránky

www.zstuhackova.cz

 

 Adresa podatelny

Tuháčkova 25

617 00 Brno

 

 Bankovní spojení

65336621/0100

 

 IČ

70867917

 

 DIČ

CZ70867917

 

 Dokumenty

Školní vzdělávací program „Moje škola“ Školní řád, Klasifikační řád

Provozní řád školy Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní jídelny

Výroční zprávy o činnosti školy

K nahlédnutí v ředitelně

školy

 Žádosti o  informace, příjem žádostí a dalších podání

Mgr.Jana Hanáková

ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace Tuháčkova 25

617 00 Brno

Tel.. 545 221 173, info@zstuhackova.cz

 

 Opravné prostředky

Krajský úřad JmK, lhůta 15 dnů

 

 Formuláře

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Žádost o odklad povinné školní docházky Žádost rodičů o přestup dítěte z jiné školy Přihláška do ŠD

Přihláška ke školnímu stravování

 

 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č.561/2004 Sb.

Zákon o pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb.

Vyhláška o ZŠ č.48/2005

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami č.147/2011 Sb.

Vyhláška o zájmovém vzdělávání č.74/20015 Sb. Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb.

Vyhláška o závodním stravování č.84/2005 Sb.

 

 

V Brně 15.5.2014                                               Mgr.Jana Hanáková

ředitelka školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
    Tuháčkova 25
    617 00 Brno
  • 539 014 622 nebo 545 221 173

Fotogalerie