Navigace

 • Přehled grantů pro školní rok 2017/2018

  Přehled grantů pro školní rok 2017/2018:

  Společné vzdělávání - OP VVV - Šablony
  Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně ­ - Místní akční plán pro Brno, MmB
  Atletika pro radost –  MŠMT
  Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna
  Ovoce do škol – EU
  Mléko do škol – EU

   
  18.09.2017 09:34 | více »
 • ZŠ Tuháčkova a její další projektyv roce 2016/2017
  Naše škola se snaží o maximální využívání finančních prostředků i maximální otevřenost vůči široké veřejnosti a dalším organizacím. Je to také jeden z důvodů, proč se zapojujeme do nejrůznějších programů a projektů. Každý projekt přináší učitelům nemalé pracovní zatížení, práci takzvaně „navíc“, ale významným způsobem zefektivňuje jejich práci, zlepšuje pracovní prostředí, obohacuje činnost školy o další činnosti, zajímavým způsobem obohacuje žáky o moderní způsoby výuky, přispívá ke zkvalitňování materiálního zázemí a obohacuje celý výchovně vzdělávací proces. Účast v projektech přináší škole finanční prostředky na nadstandardní vybavení a nutí školu co nejlépe využívat školní prostředí. Zlepšují se mezilidské vztahy na pracovišti, zlepšují se i vztahy učitel – žák – rodič, nutí pedagogy soustavně se vzdělávat.
   Projekty, do kterých je ZŠ Brno, Tuháčkova 25 ve školním roce 2016 - 2017 zapojena:

  - Výuka AJ v brněnských mateřských a základních školách
  - Město Brno zvyšuje kvalitu na základních škol
  - Místní akční plán města Brna
  - Ovoce do škol
  - Mléko do škol
  - Partnerská škola Fraus
  - Vzorová SMART škola
   
   Naše škola tímto způsobem v uplynulých 5 letech získala více než 9 miliónů Kč.
  Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za aktivitu, vstřícnost, obětavost a kreativní přístup k jejich nelehké práci. Přeji jim spoustu skvělých nápadů a trpělivosti.
                                                                                                Mgr. Jana Hanáková
                                                                                                   ředitelka školy
  18.09.2017 09:34 | více »

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
  Tuháčkova 25
  617 00 Brno
 • 539 014 622 nebo 545 221 173

Fotogalerie