• Zaměstnanci

   • Vedení školy

    Přímé volání do školy: 539 014 + (trojčíslí volaného) pro školní rok 2020/2021

    Pro emailový kontakt nahraďte (zavináč) za znak @. Email na změstnance je prijmeni@zstuhackova.cz
     
     Mgr. Jana Hanáková   ředitelka  hanakova(zavináč)zstuhackova.cz   623   
     Mgr. Lenka Krábková  zástupce ředitele  krabkova(zavináč)zstuhackova.cz 603
     Mgr. Jitka Patřičná  vedoucí učitelka I. stupně  patricna(zavináč)zstuhackova.cz 626
     Mgr. Jan Klimeš  vedoucí učitel II. stupně  klimes(zavináč)zstuhackova.cz 627
     Mgr. Magdalena Pfefferová  výchovná poradkyně  pfefferova(zavináč)zstuhackova.cz 617
     Mgr. Alžběta Málková  metodik prevence  malkova(zavináč)zstuhackova.cz 631
     Mgr. Eva Brídová  školní psycholog  bridova(zavináč)zstuhackova.cz 607
     Monika Olejníčková  vedoucí vychovatelka ŠD  olejnickova(zavináč)zstuhackova.cz 621
     Jarmila Jansová  vedoucí školní jídelny  jansova(zavináč)zstuhackova.cz 620

      Pedagogický sbor

    Třídní učitelé I. stupně:
     
     Mgr. Jitka Patřičná 1.A  patricna(zavináč)zstuhackova.cz 626
     Mgr. Lenka Kalová 1.B  kalova(zavináč)zstuhackova.cz 626
     Mgr. Lenka Lhotská 2.A  lhotska(zavináč)zstuhackova.cz 608
     Mgr. Petra Česalová 2.B  cesalova(zavináč)zstuhackova.cz

    626 

     Mgr. Jitka Adamcová 3.A  adamcova(zavináč)zstuhackova.cz

    628

        3.B    
     Mgr. Jana Štefková 4.A  stefkova(zavináč)zstuhackova.cz 609
     Mgr. Iva Freibergová 4.B  freibergova(zavináč)zstuhackova.cz 628
     Mgr. Zdeňka Walterová 5.A  walterova(zavináč)zstuhackova.cz 609
     Mgr. Miloslava Šedá 5.B  seda(zavináč)zstuhackova.cz 609
     

    Třídní učitelé II. stupně:

     Mgr. Tereza Heřmanová 6.A  hermanova(zavináč)zstuhackova.cz 629
     Mgr. Aneta Gabous 6.B  gabous(zavináč)zstuhackova.cz 611
     Mgr. Barbora Popelková 6.C  popelkova(zavináč)zstuhackova.cz

    606

    nebo 611

     Mgr. Jan Klimeš 7.A  klimes(zavináč)zstuhackova.cz 627
     Mgr. Eva Lichková 7.B  lichkova(zavináč)zstuhackova.cz 627
     Mgr. Hana Chytilová 8.A  chytilova(zavináč)zstuhackova.cz 629
       PaedDr. Vladimíra Hvozdenská       8.B  hvozdenska(zavináč)zstuhackova.cz  632
     Mgr. Hana Prudilová 9.A  prudilova(zavináč)zstuhackova.cz 627
     Mgr. Tomáš Pavelka 9.B  pavelka(zavináč)zstuhackova.cz 614
     
    Netřídní učitelé:
     
     Mgr. Jana Hanáková  hanakova(zavináč)zstuhackova.cz   623  
     Mgr. Lenka Krábková  krabkova(zavináč)zstuhackova.cz 603
     Mgr. Lukáš Krištof  kristof(zavináč)zstuhackova.cz 616
     Mgr. Magdalena Pfefferová  pfefferova(zavináč)zstuhackova.cz 617
     Mgr. Alžběta Málková  malkova(zavináč)zstuhackova.cz 631
       Monika Olejníčková   olejnickova(zavináč)zstuhackova.cz 627
                                                   
     

     

       
           
           
           

     

    Asistenti pedagoda: 

     Lenka Klapalová 2.A  klapalova(zavináč)zstuhackova.cz 626
     Lenka Horká 3.A  horka(zavináč)zstuhackova.cz  626
       Ivana Hillová 4.A  hillova(zavináč)zstuhackova.cz  608
     Bc. Veronika Kornelová   4.B    kornelova(zavináč)zstuhackova.cz 631
       Mgr. Emília Dvořáková 5.B  dvorakova(zavináč)zstuhackova.cz 609
     Kateřina Králíková 6.A  kralikova(zavináč)zstuhackova.cz  
     Lilit Abgaryan 6.C  abgaryan(zavináč)zstuhackova.cz

     

       Silvie Štěpaníková 7.A  stepanikova(zavináč)zstuhackova.cz 627
     Karla Dráždilová 8.B drazdilova(zavináč)zstuhackova.cz 611
     Vendula Pančochová 9.A  pancochova(zavináč)zstuhackova.cz  614
     Markéta Církvová 9.B  cirkvova(zavináč)zstuhackova.cz 614
     
    Vychovatelé školní družiny: 
     
       Lucie Balcarová  balcarova(zavináč)zstuhackova.cz

     ŠD 1., 2. a 3 oddělení

    621

       Monika Olejníčková  olejnickova(zavináč)zstuhackova.cz  ŠD 1., 2. a 3 oddělení  621
           ŠD 1., 2. a 3 oddělení  
     Kateřina Králíková  kralikova(zavináč)zstuhackova.cz  ŠD 4. oddělení  
     Lilit Abgaryan  abgaryan(zavináč)zstuhackova.cz  ŠD 5. oddělení + ranní ŠD  

    Provozní zaměstnanci

    Telefon 539 014 + (trojčíslí volaného)

    Jaroslava Novozámská (hospodářka)  622

    Zdenek Blažek (školník)  Email.: blazek(zavináč)zstuhackova.cz 619

    Petra Kobzová

    Martina Koubková

    Renata Škvařilová

    Zlata Ustrnulová

    Školní jídelna

    Telefon 539 014 + (trojčíslí volaného)

    Jarmila Jansová (Hiclová) (stravenky) Email.: jansova(zavináč)zstuhackova.cz 620

    vedoucí kuchařka Renata Kobylková

    Ludmila Nováková

    Irena Marčíková

    Radka Nováková

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová (pfefferova@zstuhackova.cz), Mgr. Jitka Patřičná (patricna@zstuhackova.cz), Mgr. Lenka Krábková (krabkova@zstuhackova.cz)
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz