• Náplň činnosti a kontakty

    • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění Vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

     Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

     Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění Vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

     Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

     Jeho cílem je:

     • poskytovat podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
     • sledovat a vyhodnocovat účinnosti zvolených podpůrných opatření
     • poskytovat podporu při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
     • nabízet kariérní poradenství a pomoc při volbě středních škol
     • předcházet výukovému selhávání, záškoláctví, šikaně
     • pracovat s třídními kolektivy - diagnostika vztahů, klima třídy, osobnostní a sociální výchova
     • zajistit úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá
     • poskytnout krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
     • zajišťovat preventivní programy týkající se patologických jevů
     • nabízet poradenskou pomoc rodičům a jiným zákonným zástupcům
     • zajišťovat metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
     • spolupracovat při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

      

     Aktivity ŠPP zajišťuje:

     Mgr. Magdalena Pfefferová, výchovná poradkyně, pfefferova@zstuhackova.cz, 

     tel. 545 221 173, 539 014 617

     Mgr. Alžběta Málková, metodik prevence, malkova@zstuhackova.cz, 

     tel. 545 221 173, 539 014 632

     Mgr. Jitka Patřičná, vedoucí učitelka 1. st., patricna@zstuhackova.cz, 

     tel. 545 221 173, 539 014 626

     Mgr. Jan Klimeš, zástupce pedagogů 2. st., klimes@zstuhackova.cz,

     tel. 545 221 173, 539 014 627

     Mgr. Lenka Krábková, zástupce ŘŠ, krabkova@zstuhackova.cz,

     tel. 545 221 173, 539 014 603

     Mgr. Eva Brídová, školní psycholog, bridova@zstuhackova.cz,

     tel. 545 221 173, 533 014 607

      

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová (pfefferova@zstuhackova.cz), Mgr. Jitka Patřičná (patricna@zstuhackova.cz), Mgr. Lenka Krábková (krabkova@zstuhackova.cz)
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz