Navigace

Zaměstnanci

Vedení školy

Přímé volání do školy: 539 014 + (trojčíslí volaného)

Mgr._Jana_Hanakova

 Mgr. Jana Hanáková

 ředitelka hanakova@zstuhackova.cz   623  
 Mgr._Lenka_Krabkova

 Mgr. Lenka Krábková

 zástupce ředitele krabkova@zstuhackova.cz 603
 

 Mgr. Jitka Patřičná

 vedoucí učitelka I. stupně patricna@zstuhackova.cz 626
Mgr. Magdalena Pfefferová

 Mgr. Magdalena Pfefferová

 výchovná poradkyně pfefferova@zstuhackova.cz 617
 

 PaedDr. Vladimíra Hvozdenská

 metodik prevence hvozdenska@zstuhackova.cz 632
 

 Monika Olejníčková

 vedoucí vychovatelka ŠD olejnickova@zstuhackova.cz 621
 

 Jarmila Jansová

 vedoucí školní jídelny jansova@zstuhackova.cz 620
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogický sbor

Třídní učitelé I. stupně:

 Mgr. Lenka Kalová           

       1.A        kalova@zstuhackova.cz   628  

 Mgr. Jiřina Hanusová

1.B hanusova@zstuhackova.cz   608  

 Mgr. Eva Slámová

2.A slamova@zstuhackova.cz 610
 Mgr. Jitka Patřičná 2.B patricna@zstuhackova.cz 626
 Mgr. Šárka Hrdová 2.C hrdova@zstuhackova.cz 608

 Mgr. Petra Česalová

3.A cesalova@zstuhackova.cz 626
Mgr. Iva Freibergová  Mgr. Iva Freibergová 3.B freibergova@zstuhackova.cz 628
 Mgr. Miloslava Šedá 4.A seda@zstuhackova.cz 609
Mgr. Tereza Smejkalová  Mgr. Tereza Smejkalová 4.B smejkalova@zstuhackova.cz 628

 Mgr. Zdeňka Walterová

5.A walterova@zstuhackova.cz 609

 Mgr. Daniela Kunhartová

5.B kunhartova@zstuhackova.cz 609

 

Třídní učitelé II. stupně:

 Mgr. Alžběta Málková        6.A       malkova@zstuhackova.cz   611  
Mgr. Hana Chytilová.jpg

 Mgr. Hana Chytilová

6.B chytilova@zstuhackova.cz 629
 Mgr. Pavlína Nečasová 7.A necasova@zstuhackova.cz 611
 Mgr. Jan Klimeš 8.A klimes@zstuhackova.cz 627

 Mgr. Tomáš Pavelka

9.A pavelka@zstuhackova.cz 614
 
Netřídní učitelé: 
Mgr._Jana_Hanakova

 Mgr. Jana Hanáková

hanakova@zstuhackova.cz   623 
 PaedDr. Vladimíra Hvozdenská hvozdenska@zstuhackova.cz 632
Mgr._Lenka_Krabkova

 Mgr. Lenka Krábková

krabkova@zstuhackova.cz 603

 Mgr. Lukáš Krištof kristof@zstuhackova.cz 616
Mgr. Magdalena Pfefferová

 Mgr. Magdalena Pfefferová

pfefferova@zstuhackova.cz

617

 Mgr. Hana Prudilová

prudilova@zstuhackova.cz 627
   Bc. Aaron Lazarchik aron@mailbox.org 629

 Markéta Vlašánková

vlasankova@zstuhackova.cz

616

 

Asistenti pedagoda: 

   Mgr. Emília Dvořáková   1.B   dvorakova@zstuhackova.cz   
   Mgr. Eva Brídlová 2.A bridova@zstuhackova.cz 610
Mgr. Jana Zelinková

 Mgr. Jana Zelinková

3.B zelinkova@zstuhackova.cz  628 
   Jitka Adamcová 4.A adamcova@zstuhackova.cz  609 
 Daniela Šamšulová 4.B samsulova@zstuhackova.cz  609 
   Mgr. Zuzana Dosedlová  5.A  dosedlova@zstuhackova.cz  609 

 Kateřina Králíková

5.B kralikova@zstuhackova.cz  609 
   Bc. Jana Pavelková 6.B pavelkova@zstuhackova.cz 611

 

Vychovatelky školní družiny:

Monika Olejníčková  (olejnickova@zstuhackova.cz) - ranní ŠD 602 nebo 621
 - ŠD 4. oddělení 613
Taťána Petříková  (petrikova@zstuhackova.cz) - ranní ŠD 602 nebo 621
Libuše Šlahařová  (slaharova@zstuhackova.cz) - ranní ŠD 602 nebo 621
() - ŠD 5. oddělení 615

Provozní zaměstnanci

Jaroslava Novozámská (hospodářka)  622
Zdenek Blažek (školník) 619
Martina Koubková
Eva Klíčová
Renata Škvařilová
Zlata Ustrnulová

Školní jídelna

Jarmila Jansová (Hiclová) (jansova@zstuhackova.cz) 620
Františka Bálková
Jarmila Brandýsová
Renata Zezulová
Monika Sablová
Iva Včelařová

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
    Tuháčkova 25
    617 00 Brno
  • 539 014 622 nebo 545 221 173

Fotogalerie