• Zápis dětí do první třídy

     •  

       

      Pro nastávající prvňáčky se pohádkový zápis s interaktivní tabulí koná:

       

      v úterý 10. dubna 2018 13.oo – 17.oo hod

       

      v budově školy na Tuháčkově ul. 25, Brno

      Před samotným zápisem je nutné vyplnit přihlášku k přijímacímu řízení žáků do základních škol prostřednictvím webové aplikace: http://zapisdozs.brno.cz

      Rodiče se k zápisu dostaví s dítětem, vezmou s sebou z webové aplikace vytištěnou a zákonným zástupcem podepsanou Přihlášku ke vzdělávání, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte a svůj občanský průkaz.

      V případě žádosti o odklad školní docházky je nutné vyplnit formulář Žádost o odklad školní docházky a k zápisu se dostavit i s doporučením dětského lékaře a psychologa. Každé dítě absolvuje celý zápis.

      Nabízíme:

      • nové a moderně vybavené učebny s i-tabulemi
      • velmi pěkný sportovní areál
      • bezbariérový přístup
      • zkušený pedagogický kolektiv
      • interaktivní výuku
      • výuka angličtiny od 1. třídy
      • zájmové kroužky
      • školní družina v samostatné budově
      • výborné stravování v moderní a prostorné školní jídelně
      • možnost zakoupení svačin
      • výjezdy do škol v přírodě, návštěvy divadel, exkurze
      • docházkový systém ke zvýšení bezpečnosti žáků
      • zapojování do různých projektů
      • přijímáme děti z jiných spádových oblastí

      Dodatečný zápis se uskuteční 19. 4. 2018 v učebně 2. A v době od 7.15 hod do 7.45 hod

      a od 13.00 hod do 15.00 hod.

      Těší se na Vás všichni učitelé a starší žáci školy.

       

      Bližší informace získáte na tel. č. 545 221 173 nebo na www.zstuhackova.cz

       

      Přijímáme žáky také do vyšších ročníků.

     • 5. ročník soutěže Babylon aneb rozumíme si

     • Děkujeme našim žákům, kteří se zúčastnili 13.3.2018 městského kola soutěže ve čtenářské gramotnosti na ZŠ Kuldova s názvem Babylon aneb rozumíme si. Soutěž se konala pod záštitou

      1. náměstka primátora Mgr. Petra Hladíka.

      Naši školu vzorně reprezentoval Lukáš Žáček ze 6.B, který se umístil na krásném pátém místě. Na sedmé místo dosáhla svými vědomostmi žákyně 7.A, Tina Reichová a na hezkém jedenáctém místě  se v městském kole umístila Alena Sandikci, žákyně 7.B. Mezi úspěšné řešitele patří i žák 5.B, Jakub Schoř.

      Všem jmenovaným žákům blahopřejeme ke krásnému umístění a zároveň ještě jednou děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

       

       

     • Beseda o prevenci úrazů páteře a míchy

     • 6. 3. a 13. 3. 2018 se v naší škole uskutečnily celkem 4 besedy pro žáky 2. stupně, které byly zaměřeny na prevenci úrazů páteře a míchy. Navštívili nás pracovníci brněnského Paracentra Fénix, organizace pomáhající právě lidem po poškození míchy a páteře.

      Besedy byly rozloženy do tří částí:

      V první části hovořil FYZIOTERAPEUT a přiblížil posluchačům základní teorii ze zdravotnického hlediska.

      Ve druhé části si vzal slovo ZÁSTUPCE POLICIE ČR, ten žáky seznámil s vlastní zkušeností z praxe a možnostmi prevence z úhlu pohledu PČR.

      Ve třetí části se samotný VOZÍČKÁŘ podělil s dětmi o svůj životní příběh.

      Děkujeme za velmi přínosnou a zajímavou besedu a přejeme všem pracovníkům Paracentra Fénix, ať se jim daří naplňovat obsah a symbolika jejich motta: „Roztáčíme život naplno“ v co největší míře.

      Fotogalerie: https://zstuhackova.rajce.idnes.cz/2018-01-13_Beseda_o_urazech_patere

     • Basketbalový turnaj

     • Ve čtvrtek 8.března proběhl tradiční turnaj, ve kterém se utkaly smíšené týmy žáků 2.stupně. Klání pod bezednými koši zcela ovládli borci a borky z 9.ročníku. Ve finále zvítězil první tým tažený střeleckým duem Omelková - Špaček nad deváťáckou dvojkou poměrem 10:6.Vyvrcholením turnaje bylo utkání vítězů proti Pedagogickému sběru. Žáci byli tentokrát úspěšnější, zejména díky neuvěřitelně přesné střelbě a vybojovali vítězství 21:14.

   • Kontakty

    • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
    • info@zstuhackova.cz
    • kristof@zstuhackova.cz
    • kristof@zstuhackova.cz
    • 539 014 622 nebo 545 221 173
    • Tuháčkova 25 617 00 Brno
    • IČ: 708 67 917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
    • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
    • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
    • Jiřina Bočková, bockova-nezavisli@seznam.cz Ing. Petr Lamparter, lamparter@fundos.cz Petr Kittner, info@unicaf.cz
    • Mgr. Magdaléna Pfefferová, pfefferova@zstuhackova.cz Mgr. Jitka Patřičná, patricna@zstuhackova.cz Mgr. Lenka Krábková, krabkova@zstuhackova.cz