• Atletická olympiáda - říjen 2017
     • Atletická olympiáda - říjen 2017

     • Skok z místa, hod krikeťákem
    • Placení obědů za měsíc listopad 2017
     • Placení obědů za měsíc listopad 2017

     • Platba na účet nebo složenkou

      I. kategorie (7 až 10 let) - 546,- Kč 21dní x 26,- Kč)

      II. kategorie (11 až 14 let) – 588,- Kč ( 21dní x 28,- Kč)

      III. kategorie (15 a více let) – 630,- Kč ( 21dní x 30,- Kč)

      svačinky – 294,- Kč (21 dní x 14,- Kč)

    • Zápis ze společného jednání třídních důvěrníků Sdružení rodičů a vedení školy ze dne 12. 9. 2017
     • Zápis ze společného jednání třídních důvěrníků Sdružení rodičů a vedení školy ze dne 12. 9. 2017

     • Zápis ze společného jednání třídních důvěrníků Sdružení rodičů a vedení školy ze dne 12. 9. 2017

                                      Jednání vedla Mgr. Jana Hanáková

      Průběh jednání:

      1. Přivítání, poděkování za podporu, spolupráci a finanční dary

      2. Představení vedení Spolku rodičů – Renata Antonyová – předseda

      kontakt: renata.antony@seznam.cz

      Lucie Haladová – pokladník

      Monika Suchomelová - člen výboru, omluvena

      3. Shrnutí činnosti za minulý školní rok- paní Renata Antonyová

      4. Zpráva o hospodaření za loňský školní rok – přednesla p. Haladová (viz. příloha)

      5. Návrh na využití příspěvků rodičů v roce 2017/18 - p. Renata Antonyová

      • Nábytkové vybavení pro školní družinu
      • Jaro 2018 – financování nového herního prvku na dětské relaxační hřiště nebo pořízení dvou venkovních stolů na stolní tenis
      • Finanční pomoc při zajišťování dalšího vybavení interaktivními tabulemi
      • Pochvalné listy pro nejaktivnější žáky na závěr školního roku

       

      6. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tzn. 120 Kč starší dítě, 60 Kč mladší sourozenec

      7. Volby zástupců rodičů do Školské rady od 1. 1. 2018

      Zvoleny byly:       ing. Markéta Hynková, 2.A

                                   Pavlína Prosecká, 3.B

                                   Ivana Jelenová, 4.A

       

      Různé:

      Děkujeme všem třídním důvěrníkům za účast na jednání.

      Zapsala: Mgr. Jana Hanáková

      Brno, 14. 9. 2017

   • Kontakty

    • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
    • info@zstuhackova.cz
    • kristof@zstuhackova.cz
    • kristof@zstuhackova.cz
    • 539 014 622 nebo 545 221 173
    • Tuháčkova 25 617 00 Brno
    • IČ: 708 67 917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
    • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
    • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
    • Jiřina Bočková, bockova-nezavisli@seznam.cz Ing. Petr Lamparter, lamparter@fundos.cz Petr Kittner, info@unicaf.cz
    • Mgr. Magdaléna Pfefferová, pfefferova@zstuhackova.cz Mgr. Jitka Patřičná, patricna@zstuhackova.cz Mgr. Lenka Krábková, krabkova@zstuhackova.cz