Navigace

 • Náplň práce speciálního pedagoga

  I. Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

  1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
  2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.
  3. Velmi úzce spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence
  4. Účastní se výchovných komisí a konzultací s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  II. Diagnostika a depistáž
  Spolupracuje při zápisu ...

  10.10.2017 14:48 | více »

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
  Tuháčkova 25
  617 00 Brno
 • 539 014 622 nebo 545 221 173

Fotogalerie