Navigace

Přehled grantů pro školní rok 2017/2018

Přehled grantů pro školní rok 2017/2018:

Společné vzdělávání - OP VVV - Šablony
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně ­ - Místní akční plán pro Brno, MmB
Atletika pro radost –  MŠMT
Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna
Ovoce do škol – EU
Mléko do škol – EU

 

Společné vzdělávání - OP VVV - Šablony

Anotace: zajištění péče o žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem z důvodu specifických poruch učení, znevýhodněným sociokulturním prostředím, jazykovou bariérou, dlouhodobým onemocněním apod.

Práce speciálního pedagoga, doučování žáků, spolupráce pedagogů, jazyková vybavenost pedagogů,

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně ­ - Místní akční plán pro Brno, MmB

Anotace: doučování žáků , volnočasové aktivity pro žáky, osvěta pro rodiče, kariérové poradenství, práce školního poradenského centra

Atletika pro radost –  MŠMT

Anotace: zajištění pohybových aktivit pro žáky, úzká spolupráce s atletickým klubem Moravská Slavia, realizace kroužku atletiky v naší škole

Angličtina do MŠ A ZŠ – Magistrát města Brna

Anotace: výuka angličtiny od 1. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, spolupráce s MŠ Klášterského

Ovoce do škol – EU

Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1. - 9. tříd obdrží zdarma ovoce, zeleninu, ovocné šťávy či další zeleninovo – ovocné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

Mléko do škol – EU

Anotace: 2krát do měsíce všichni žáci 1.-  9. tříd obdrží zdarma neochucené mléčné produkty, ve vyučování se dozvídají o zdravém způsobu stravování

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
    Tuháčkova 25
    617 00 Brno
  • 539 014 622 nebo 545 221 173

Fotogalerie