• VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

    • Řád školní jídelny vyplývá z vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování a z vyhlášky MZ č. 602/2006 Sb.


     1) Ve školní jídelně se mohou stravovat zaměstnanci, žáci i cizí strávníci.

     2) Strávníci se ke stravování přihlašují zpravidla na celý měsíc. Jen vyjímečně na kratší dobu.

     3) Je nutné dodržovat termín placení obědů. Platí se bezhotovostním stykem na účet s přidělěným variabilním symbolem.


     4)ŠJ neposkytuje dietní stravování


     5) Děti si při prvním placení koupí bezdotykový čip, který nosí stále s sebou. Při odebírání obědu dítě přiloží čip  do signálního zařízení. Školní jídelna tím má přehled, kdo z dětí chodí na obědy a kdo má obědy zaplaceny. Strávníci jsou povinni čip používat denně. Při ztrátě čipu je nutné si zakoupit nový.

     6) Odhlašování obědů musí být provedeno do 13.00 hod. předešlého dne. Odhlašování si provádí rodiče telefonicky na č. 539 014 620  (pí. Jansová), nebo přes internet. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze v době od 11.15 hod do 11.45 hod. a od 13.00 hod do 13.25 hod.

     Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.

     Poslední odhlášení obědů před vánočními a hlavními prázdninami je možné nejpozději dva dny před ukončením školní docházky před prázdninami.

     7) Přesnídávky, které se vydávají o velké přestávce se přihlašují, odhlašují a hradí stejně jako obědy.

     8) Dle vyhlášky 107/2005 Sb. školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou žáci rozděleni do věkových skupin : 7 – 10 let platba - 26,- Kč 11 – 14 let platba - 28,- Kč 15 – více let platba - 30,- Kč. Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku ( v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku)..

     9) Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na žáky i v případě, když nejsou pověřeni dozorem nad žáky.

     10) Zaměstnanci školy dle vyhlášky 84/2005 Sb. mají nárok na oběd jen pokud jsou přítomni na pracovišti. Nemají nárok na dotovaný oběd pokud jsou v pracovní neschopnosti, čerpají OČR, řádnou dovolenou, neplacené volno, účastní se DVPP, služební cesty a podobně.

     11) Cizí strávnici obědvají od 11.15 do 11.40 hod., než přijdou děti. Tuto dobu je nutno z hygienických důvodů dodržovat.

     12) Při dozoru v jídelně dbají dozírající učitelé a vychovatelé na to, aby žáci používali kartu a při jídle dodržovali pravidla správného stolování.

     13) Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí a příbory.

     14) Ovoce a další přílohy jsou žáci povinni sníst v jídelně.

     15) Obědy se vydávají od 11.40 do 13.45 hod., podle rozvrhu, žáci se řídí pokyny dozorujících.

     16) Strávníci jsou povinni odkládat použité nádobí na určené místo.

     17) Vstup do školní kuchyně není strávníkům ani jiným osobám kromě pracovníků školní jídelny dovolen.

     18) Do jídelny chodíme pouze přezutí a ve vhodném oblečení.

     V Brně 31.8. 2017

     Zpracovala:
     Jarmila Jansová, vedoucí školní jídelny
     Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

      

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová (pfefferova@zstuhackova.cz), Mgr. Jitka Patřičná (patricna@zstuhackova.cz), Mgr. Lenka Krábková (krabkova@zstuhackova.cz)